NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Közigazgatási mesterképzési szak

Közigazgatási mesterképzési szak

(4 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

Szakfelelős: Dr. Peres Zsuzsanna

Karrierképzés a közszolgálatban

A képzés a kormányzati karrier magasabb szintjeire készít fel, ezért főként a már a közigazgatásban dolgozóknak ajánljuk. Várjuk a közigazgatás-tudományi doktori képzésre készülőket is. A hallgatók az állam, a gazdaság és a társadalom működésének megértése mellett jártasságot szereznek a közmenedzsment különböző területein is. Megismerkednek a közigazgatási kommunikáció szervezésével, valamint a közigazgatás nemzetközi dimenzióival és működési gyakorlatával. Olyan témákban is mélyebb ismeretekre tehetnek szert, mint például a költségvetési jog és az államháztartás működése, a közszolgálati ágazati rendszerek működése, közigazgatási szervezetfejlesztés és -irányítás, az infokommunikációs rendszerek és adatbázisok működtetése. A hazai jogrendszerben való jártasságuk mellett nemzetközi joggal kapcsolatos tanulmányokat is folytathatnak, megismerve az Európai Unió és a magyar közpolitika, közjog kapcsolatát. Mindezen tudás birtokában képesek lesznek komplex közigazgatási feladatok ellátására, szervezeti és működési problémák felismerésére és hatékony kezelésére, valamint szakirányú területeken speciális feladatok elvégzésére, továbbá a kormányzati szintű döntések előkészítésére.

A közigazgatási mesterszakot kiemelten ajánljuk az NKE közigazgatás-szervező és nemzetközi igazgatási alapképzésén végzetteknek, valamint a társadalomtudományi és politikatudományi alapképzettséggel rendelkezőknek.

A mesterképzéssel párhuzamosan lehetőség van szakirányú továbbképzés elvégzésére is, így a mesterdiploma mellé egy extra szakképesítést is szerezhetnek a hallgatók.

Hatályos képzési és kimeneti követelmények

Mintatanterv