PhD hallgatók

Az Emberi Erőforrás Tanszék témavezető oktatói

Témavezetők kutatási területeik szerint

  • Dr. habil. Hazafi Zoltán

közszolgálati életpályák európai és nemzeti aspektusból történő vizsgálata

  • Prof. Dr. Kiss György

munkajog, az Európai Unió munkajoga, az alapjogok és a munkajog