Kína-tanulmányok Tanszék

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ legfőbb célkitűzése, hogy egyetemi oktatómunkája, tudományos kutatási tevékenysége és szakmai tanácsadó tevékenysége révén elősegítse, hogy Kínával kapcsolatban pontos, aktuális és a gyakorlatban hatékonyan felhasználható ismeretekhez jussanak mind a leendő, mind a hivatalban lévő magyar közigazgatási, közszolgálati szakemberek, továbbá a magyar társadalom azon tagjai, csoportjai, akik a magyar-kínai relációban tevékenykednek, különös tekintettel a magyar-kínai gazdasági relációban tevékenykedőkre. A Központ tehát speciális igényeket kiszolgáló modern sinológiai oktató- és kutatómunkát, illetve tanácsadási tevékenységet végez.

Fenti célkitűzése azon a felismerésen alapul, hogy:

 1. Kína számos fontos feladatot ad a magyar közszolgálatban dolgozó szakemberek számára, legyen szó akár a diplomáciáról, az adóigazgatásról, a vámigazgatásról, a gazdaságirányításról, a rendészeti igazgatásról, a migrációs igazgatásról, vagy a közszolgálat más területeiről, ezért lényeges, hogy a magyar közigazgatásban, közszolgálatban dolgozó szakemberek közül minél többen értsenek Kínához, illetve minél több releváns információ álljon a közszolgálatban dolgozók rendelkezésére.
   
 2. Kína egyrészt fontos lehetőségeket kínál a magyar társadalom azon tagjai, csoportjai számára, akik a magyar-kínai relációban tevékenykednek, ugyanakkor komoly kihívások elé is állítja a relációban tevékenykedőket. Ezért nemzeti érdek, hogy Kínával kapcsolatban pontos, aktuális és a gyakorlatban jól hasznosítható információk, adatok, ismeretek álljanak a magyar-kínai relációban tevékenykedők rendelkezésére, különös tekintettel a magyar-kínai gazdasági relációban tevékenykedőkre.

A Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ olyan, Kína tanulmányokra szakosodott intézet, amely szakmai profil tekintetében országos viszonylatban egyedülálló.

A Központ elsősorban oktatási, kutatási és tanácsadási tevékenységet végez. Főbb feladatai a következők:

 1. Kína nemzetközi kapcsolataival, a kínai gazdaság, közigazgatás és társadalom témakörével kapcsolatos szakmai tudást közvetítő tantárgyakat oktat. Mindezek által biztosítja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak lehetősége legyen Kína-specifikus szakmai ismeretekkel gyarapodni.
   
 2. Komplex kínai nyelvi programba illeszkedő kínai nyelvi kurzusokat indít. Biztosítja a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a kínai nyelv hatékony elsajátításának lehetőségét.
   
 3. Kína nemzetközi kapcsolataira, a kínai gazdaság, közigazgatás és társadalom témakörére összpontosító tudományos kutatási tevékenységet folytat. Kutatásai során a Központ kiemelt figyelmet fordít arra, hogy egyrészt jól hasznosítható kutatási eredményeket produkáljon a tudományos szféra számára, másrészt fontos információkkal, ismeretekkel lássa el a különféle területeken (diplomácia, a közszolgálat egyéb területei, gazdaság stb.) tevékenykedő szakembereket. A Központban folyó kutatások elsősorban a magyar-kínai reláció igényeire fókuszálnak.
   
 4. Kína nemzetközi kapcsolataira, a kínai közigazgatás, gazdaság és társadalom témakörére összpontosító tanácsadást végez a közszolgálati szféra számára.

A Központ munkáját a Kínai Oktatási Minisztériumhoz tartozó Nemzetközi Kínai Nyelvoktatási Tanács által delegált anyanyelvi lektorok is segítik, a Központban jelenleg két anyanyelvi lektor dolgozik.

A Központ kínai nyelvi programjának hallgatói közül évente rendszerint 10-18 fő tanul egyéves ösztöndíjjal Kínában különféle magyar és kínai állami, illetve egyéb ösztöndíjakkal. Ezen ösztöndíjas hallgatók kínai egyetemeken mélyítik el a Központban megszerzett kínai nyelvtudásukat.

A Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ kiterjedt kínai kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Az intézet egyebek mellett az alábbi kínai intézményekkel áll kapcsolatban, folytat szakmai együttműködést:

 • Kínai Államigazgatási Főiskola (Kínai Kormányzati Akadémia) (Peking)
 • Kínai Népi Rendőrségi Egyetem (Peking)
 • Kínai Nemzetvédelmi Egyetem (Peking)
 • Minzu Egyetem (Peking)
 • Peking Egyetem (Peking)
 • Kelet-Kínai Jogi és Politikatudományi Egyetem (Shanghai)
 • Tongji Egyetem (Shanghai)
 • Kínai Diplomáciai Egyetem (Peking)
 • Zhongnan Gazdasági és Jogi Egyetem (Wuhan)
 • Dél-Kínai Műszaki Egyetem (Kanton)

Introduction in English