NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Kína-tanulmányok Tanszék

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő Kína-tanulmányok Tanszék (korábbi nevén: Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ) legfőbb célkitűzése, hogy egyetemi oktatómunkája, tudományos kutatási tevékenysége és szakmai tanácsadó tevékenysége révén elősegítse, hogy Kínával kapcsolatban pontos, aktuális és a gyakorlatban hatékonyan felhasználható ismeretekhez jussanak mind a leendő, mind a hivatalban lévő magyar közigazgatási, közszolgálati szakemberek, továbbá a magyar társadalom azon tagjai, csoportjai, akik a magyar-kínai relációban tevékenykednek, különös tekintettel a magyar-kínai gazdasági relációban tevékenykedőkre. A Tanszék tehát speciális igényeket kiszolgáló modern sinológiai oktató- és kutatómunkát, illetve tanácsadási tevékenységet végez.

 

A Tanszék fenti célkitűzése azon a felismerésen alapul, hogy:

 1. Kína számos fontos feladatot ad a magyar közszolgálatban dolgozó szakemberek számára, legyen szó akár a diplomáciáról, az adóigazgatásról, a vámigazgatásról, a gazdaságirányításról, a rendészeti igazgatásról, a migrációs igazgatásról vagy a közszolgálat más területeiről, ezért lényeges, hogy a magyar közigazgatásban, közszolgálatban dolgozó szakemberek közül minél többen értsenek Kínához, illetve minél több releváns információ álljon a közszolgálatban dolgozók rendelkezésére.
 2. Kína egyrészt fontos lehetőségeket kínál a magyar társadalom azon tagjai, csoportjai számára, akik a magyar-kínai relációban tevékenykednek, ugyanakkor komoly kihívások elé is állítja a relációban tevékenykedőket. Ezért nemzeti érdek, hogy Kínával kapcsolatban pontos, aktuális és a gyakorlatban jól hasznosítható információk, adatok, ismeretek álljanak a magyar-kínai relációban tevékenykedők rendelkezésére, különös tekintettel a magyar-kínai gazdasági relációban tevékenykedőkre.

A Kína-tanulmányok Tanszék olyan, Kína-tanulmányokra szakosodott intézet, amely szakmai profil tekintetében országos viszonylatban egyedülálló.

A Tanszék elsősorban oktatási, kutatási és tanácsadási tevékenységet végez. Főbb feladatai a következők:

 1. Kína nemzetközi kapcsolataival, a kínai gazdaság, közigazgatás és társadalom témakörével kapcsolatos szakmai tudást közvetítő tantárgyakat oktat. Mindezek által biztosítja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak lehetősége legyen Kína-specifikus szakmai ismeretekkel gyarapodni.
 2. Komplex kínai nyelvi programba illeszkedő kínai nyelvi kurzusokat indít. Biztosítja a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a kínai nyelv hatékony elsajátításának lehetőségét.
 3. Kína nemzetközi kapcsolataira, a kínai gazdaság, közigazgatás és társadalom témakörére összpontosító tudományos kutatási tevékenységet folytat. Kutatásai során a Tanszék kiemelt figyelmet fordít arra, hogy egyrészt jól hasznosítható kutatási eredményeket produkáljon a tudományos szféra számára, másrészt fontos információkkal, ismeretekkel lássa el a különféle területeken (diplomácia, a közszolgálat egyéb területei, gazdaság stb.) tevékenykedő szakembereket. A Tanszéken folyó kutatások elsősorban a magyar-kínai reláció igényeire fókuszálnak.
 4. Kína nemzetközi kapcsolataira, a kínai közigazgatás, gazdaság és társadalom témakörére összpontosító tanácsadást végez a közszolgálati szféra számára.

A Tanszék munkáját a Kínai Oktatási Minisztériumhoz tartozó Nemzetközi Kínai Nyelvoktatási Tanács által delegált anyanyelvi lektorok is segítik.

A Tanszék kínai nyelvi programjának hallgatói közül évente rendszerint 25-30 fő tanul egyéves ösztöndíjjal Kínában – különféle magyar és kínai állami, illetve egyéb ösztöndíjakkal. Ezen ösztöndíjas hallgatók kínai egyetemeken mélyítik el a Tanszéken megszerzett kínai nyelvtudásukat.

A Kína-tanulmányok Tanszék kiterjedt kínai kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A Tanszék egyebek mellett az alábbi kínai intézményekkel áll kapcsolatban, folytat szakmai együttműködést:

 • Kínai Államigazgatási Főiskola (Kínai Kormányzati Akadémia) (Peking)
 • Kínai Népi Rendőrségi Egyetem (Peking) – Erasmus+ partnerintézmény
 • Kínai Nemzetvédelmi Egyetem (Peking)
 • Minzu Egyetem (Peking) – Erasmus+ partnerintézmény
 • Peking Egyetem (Peking) – Erasmus+ partnerintézmény
 • Pekingi Nyelvi és Kulturális Egyetem (Peking) – Erasmus+ partnerintézmény
 • Kelet-Kínai Állam- és Jogtudományi Egyetem (Sanghaj) – Erasmus+ partnerintézmény
 • Tongji Egyetem (Sanghaj)
 • Kínai Diplomáciai Egyetem (Peking)
 • Zhongnan Gazdasági és Jogi Egyetem (Wuhan)
 • Dél-Kínai Műszaki Egyetem (Kanton)

A magyar-kínai relációt érintő lehetőségeket és kihívásokat, valamint a hazai közszolgálati igényeket és szükségleteket látva indítottuk el és valósítottuk meg 2017 szeptemberétől – a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, ”A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című kiemelt projekt keretében – a „Lehetőségek és kihívások a magyar-kínai politikai és gazdasági kapcsolatok területén” c. Ludovika Kutatócsoport kutatási projektjét. Munkánk fontos állomása volt, amikor főbb kutatási kérdésköreink mentén 2018 nyarán nemzetközi tudományos konferenciát szerveztünk Egyetemünkön. A kutatócsoport tagjainak tudományos eredményei, vállalt publikációi – két tanulmánykötetbe szerkesztve (összesen több mint 30 ív terjedelemben) – 2020 folyamán megjelentek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában.

Összegzés a fenti KÖFOP kutatási projektünkről

A Ludovika Kutatócsoport tagjai:

 • Dr. P. Szabó Sándor, kutatócsoport-vezető
 • Bánhidi Ferenc
 • Bartók András
 • Horváthné Varga Polyák Csilla
 • Juhász Ottó
 • Krajczár Gyula
 • Kusai Sándor
 • Rácz Gábor
 • Takács Zsolt

Válogatás a Tanszék elmúlt évtizedben megjelent tudományos publikációiból:

Introduction in English