NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Civilisztika II. ÁTMA

Tisztelt Hallgatók!

 

Az államtudományi osztatlan mesterképzés (ÁTMA) Civilisztika II. tárgyának kötelező tananyagaként megjelölt, Barzó Tímea és Papp Tekla által szerkesztett Civilisztika II. tankönyv letölthető PDF és epub formában a kiterjesztésre kattintva.

A Magánjogi feladat- és példatár elérhető az alábbi linkről: pdf

___________________________________________________________________________________________________________

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora harmadik alkalommal hirdette meg a Publikációs Nívódíjára kiírt pályázatot, melynek célja az Egyetemmel oktatói, kutatói vagy adminisztratív munkakörben, foglalkoztatási jogviszonyban állók által megalkotott, kiemelkedő színvonalú tudományos művek elismerése volt. A szakmai bíráló bizottság 81 pályázatot bírált el öt kategóriában. Folyóirat cikk kategóriában elismerésben részesült Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja. Szakkönyv, monográfia, kézikönyv kategóriában Sasvári Péter László, az ÁNTK egyetemi docense és Urbanovics Anna, az ÁNTK hallgatója kapott díjat. Könyvrészlet kategóriában Dobos Gábor, Gyulai Attila és Pócza Kálmán, az Eötvös József Kutatóközpont Politika- és Államelméleti Kutatóintézet tudományos munkatársai részesültek elismerésben. A konferenciaközlemény kategóriában Nyikos Györgyi, az ÁNTK tanszékvezető egyetemi docense és Soós Gábor, az ÁNTK Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola hallgatója kapta meg a Publikációs Nívódíjat. Tankönyv, jegyzet kategóriában Papp Tekla, az ÁNTK tanszékvezető egyetemi tanára, Barta Judit és Barzó Tímea, az ÁNTK egyetemi docensei, Fézer Tamás, a Debreceni Egyetem docense, Juhász Ágnes, a Miskolci Egyetem adjunktusa, Keserű Barna Arnold, valamint Kőhidi Ákos, a Széchenyi István Egyetem oktatói, Leszkoven László, Pusztahelyi Réka és Ujváriné Antal Edit, a Miskolci Egyetem docensei kaptak elismerést közös művükért.

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes