NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Szakdolgozati és kutatási témák

SZAKDOLGOZAT (alapképzés)

A kapcsolódó tárgy minden esetben a Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet I-II.

Téma Konzulens
A magyar büntetőjogi dogmatika kialakulása a 17-19. században Dr. Barna Attila
Állam elleni bűncselekmények szabályozása a magyar büntetőjog-történetben Dr. Barna Attila
Közigazgatás-ellenesség és a kihágások a 18-19. századi Mo-n Dr. Barna Attila
Közigazgatási reformok az osztrák abszolutizmus idején Dr. Barna Attila
Magyarország közigazgatási rendszerének változásai a két világháború között Dr. Barna Attila
Új büntetőjogi irányzatok a büntetés-végrehajtásban a 20. századi Európában Dr. Barna Attila
A börtönügy története Dr. Horváth Attila
A közigazgatás történetének egyes korszakai, intézményei Dr. Horváth Attila
A magánjog története Dr. Horváth Attila
A szovjet típusú diktatúra egyes kérdései Dr. Horváth Attila
Az országgyűlés Dr. Horváth Attila
Emberi jogok, koncepciós perek Dr. Horváth Attila
Értékpapírok, tőzsdejog, gazdasági társaságok Dr. Horváth Attila
Házszabályok, választójog története Dr. Horváth Attila
Kereskedelmi jog története Dr. Horváth Attila
A királyi adományrendszer Magyarországon Dr. Peres Zsuzsanna 
Birtok és tulajdon az 1848 előtti magyar jogban Dr. Peres Zsuzsanna 
Magyar és erdélyi rendi országgyűlések története Dr. Peres Zsuzsanna 
Magyar házassági köteléki és házassági vagyonjog Dr. Peres Zsuzsanna 
Törvényes és végrendeleti öröklés 1848 előtt Magyarországon Dr. Peres Zsuzsanna 
   
   

DIPLOMAMUNKA (mesterképzés)

Téma Konzulens
A magyar büntetőjogi dogmatika kialakulása a 17-19. században Dr. Barna Attila
A Német Birodalom létrejötte és közigazgatása a 19. században Dr. Barna Attila
A német nemzetiszocializmus államrendje és működése Dr. Barna Attila
Állam elleni bűncselekmények szabályozása a magyar büntetőjog-történetben Dr. Barna Attila
Az ókori kelet államai és közigazgatása Dr. Barna Attila
Közigazgatás-ellenesség és a kihágások a 18-19. századi Magyarországon Dr. Barna Attila
Közigazgatási reformok az osztrák abszolutizmus idején Dr. Barna Attila
Magyarország közigazgatási rendszerének változásai a két világháború között Dr. Barna Attila
Új büntetőjogi irányzatok a büntetés-végrehajtásban a 20. századi Európában Dr. Barna Attila
A börtönügy története Dr. Horváth Attila
A közigazgatás történetének egyes korszakai, intézményei Dr. Horváth Attila
A magánjog története Dr. Horváth Attila
A szovjet típusú diktatúra egyes kérdései Dr. Horváth Attila
Az országgyűlés Dr. Horváth Attila
Emberi jogok, koncepciós perek Dr. Horváth Attila
Értékpapírok, tőzsdejog, gazdasági társaságok Dr. Horváth Attila
Házszabályok, választójog története Dr. Horváth Attila
Kereskedelmi jog története Dr. Horváth Attila
A királyi adományrendszer Magyarországon Dr. Peres Zsuzsanna
Birtok és tulajdon az 1848 előtti magyar jogban Dr. Peres Zsuzsanna
Magyar és erdélyi rendi országgyűlések története Dr. Peres Zsuzsanna
Magyar házassági köteléki és házassági vagyonjog Dr. Peres Zsuzsanna
Törvényes és végrendeleti öröklés 1848 előtt Magyarországon Dr. Peres Zsuzsanna
   

 

A Szakdolgozat/Diplomamunka elkészítéséhez az alábbi oldalon érhetőek el a legaktuálisabb tájékoztatók, segédletek.