NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

International Public Service Relations mesterképzési szak

International Public Service Relations mesterképzési szak

(3 féléves nappali munkarendű angol nyelvű képzés)

Szakfelelős: Nagyné Prof. Dr. Rózsa Erzsébet

In the service of the international community – at home and/or abroad

A mesterképzés a nemzetközi karrierre készülő fiatalokat és a közszolgálatban dolgozókat készíti fel nemzetközi szervezetek és az uniós intézmények, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatás, továbbá a közigazgatási szervek nemzetközi feladatainak ellátására.

A képzésre külföldről is jelentős számban érkeznek hallgatók. Az így létrejövő multikulturális környezet kiváló lehetőséget teremt a kommunikációs képességek fejlesztésére és a jövőbeni szakmai kapcsolatok kiépítésére.

A képzés fontos sarokpillére a kompetenciaalapú, gyakorlatorientált oktatás, amelyben a hallgatók olyan készségeket, képességeket szereznek, amelyeket feladataik elvégzése, napi munkájuk művelése során eredményesen használhatnak.

Hatályos képzési és kimeneti követelmények

Korábbi mintatantervek képzési és kimeneti követelményei

Mintatanterv