Tudományos Diákkör

POLGÁRI JOGI TDK

TDK vezető oktató: Dr. Csitei Béla
TDK titkár: Sárdi Adrienn és Komáromy Dominik
TDK e-mail: nke.polgarijogitdk@gmail.com
Facebook

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Meghívó

A Civilisztikai Tanszék és a Magánjogi Kutatóműhely tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt Prof. Dr. Hugh Beale (University of Warwick, University of Oxford) English and continental contract laws: key differences című előadására 2019. október 1-jén 15 órakor, helyszín az Oktatási Épület 509-es dékáni tárgyalója.

Az eseményre ezen a linken tud regisztrálni.

 

Invitation

The Department of Civilistics and the Private Law Research Group cordially invite everybody who is interested in the topic English and continental contract laws: key differences. The presentation is held by Prof. Dr. Hugh Beale (University of Warwick, University of Oxford). Time and place: 1st October 2019, at 15 o'clock, Educational Building  Room 509. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
 
You can register here.
 

Az előadás diasora ezen a linken érhető el.

You can see the slideshow of the presentation on this link.

Az eseményt Papp Tekla professzor asszony nyitotta meg. A köszöntőben felidézte az oxfordi professzorhoz fűződő évtizedes barátságát. Ezt követően Dúl János tanár úr foglalta össze Hugh Beale professzor életútját, melyből kiderült, hogy a professzor egyik szakterülete a szerződési jog.

Dr. Hugh Beale előadásán elején kiemelte, nagy öröm számára az Egyetemünkön lenni. Egy hallgatókhoz közel álló kérdéssel vezette fel a témáját: manapság nagy hagyománya van az interneten történő vásárlásnak, erre utalt a professzor is, amikor megkérdezte, ki vásárolt már az egyik legismertebb online platformon (Amazon).

A felvezető kérdés tekintetében az egyik kulcspont az, hogy határon átívelő vásárlások kapcsán mely ország joga érvényesül ténylegesen. Lényegében melyik ország jogát kellene alkalmazni, ha különböző országokból származó személyek kötnek szerződést?

Ennél a példánál felvetődött egy olyan gondolatmenet, miszerint mi történne, ha a világ különböző szerződés jogai helyett egy egységes, nemzeteket átfogó szerződési jog lenne? A levezetés során azonban kiderült, hogy bizonyos országspecifikus tényezők miatt ez nem lehetséges. A jogalkotó, illetve a jogalkalmazó személyek is a saját, megszokott rendszerüket ismerik, és tudják alkalmazni a leghatékonyabban (például: „a magyar ügyvédek a magyar joggal kompatibilisek leginkább”).

A fentebb említett egységes jog helyett vannak bizonyos összhangteremtő elemek. Az Európai Unióban ilyen a közösségi jogalkotás, de szóba került a bécsi adásvételi konvenció is.

A jogharmonizációval kapcsolatban felmerült, hogy az Egyesült Államokban is sikerült bizonyos szinten (persze vannak eltérések - ez különösen Észak-Karolina és New York tekintetében lett kiemelve.) Fontos kérdés, hogy mindezt hogyan lehetne Európában is megvalósítani. Az előadó kiemelte, hogy az európai uniós jogi trendeket megfigyelve erős német dominancia érezhető.

A későbbiekben az előadás az elméleti felvázolás mellett nagyrészt gyakorlati példákra helyezte a hangsúlyt. A szemléltetés egyik kulcspéldája a német Polgári Törvénykönyv, a BGB 112. §-a volt, amely nyilvánvalóvá tette azt a három területet, amelyből a legfőbb eltérések származnak.

Az angol jogból hozott precedensek egyike a Villa Jacqueline esete volt, amelyen keresztül a professzor felvázolta, hogy ugyanaz az eset miképp oldható meg például a francia, illetve az angol jog szerint.

Az előadás fő témája az angolszász és kontinentális jogrendszerben (különös tekintettel a szerződési jogra) fellelhető különbségek voltak. Összességében a téma lényegére rávilágító konklúzió az alábbi: „Jogalkalmazás tekintetében a fő különbség abban figyelhető meg, hogy az angol bírák nem csak alkalmazzák a jogot, de ők maguk is jogalkotók, hiszen ő általuk fejlődik a jog.”

Az esemény zárásaként a hallgatóság tett fel kérdéseket a professzornak: elhangzott egy kérdés a Brexitre vonatkozóan, illetve az is, hogy a felvázolt jogrendszerek közül melyik az ideálisabb. A válasz kitért rá, hogy mindegyik jogrendszer a maga országára, vagyis az adott térség problémáira igyekszik választ találni. A professzor úr többször megemlítette, hogy a magyar szabályozás egy kevesebb szereplős modellel dolgozik, másfajta pénzügyi helyzethez igazodva, míg az angol modell számos és különösen nagyobb tényező játszik közre.

_________________________________________________________________________________________________________

A Polgári Jogi Tudományos Diákkör 2019. szeptember 19-én 18 órakor tartotta nyitóülését.

Az ülést Prof. Dr. Papp Tekla nyitotta meg. Köszöntette a megjelent hallgatókat, és dr. Csitei Béla személyében bemutatta a Polgári Jogi Tudományos Diákkör új vezető oktatóját.

Ezt követően a tanszék munkatársai ismertették a TDK idei féléves programját. Dr. Csitei Béla kitért arra, hogy a TDK tagjaiként milyen neves magyar és külföldi oktatók előadásain vehetnek részt a hallgatók. Utalt arra is, hogy a TDK az idei évben a Gazdasági Versenyhivatalba szervez kirándulást, amelynek célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a versenyjog gyakorlati alkalmazásába. Ezt követően Dr. Dúl János beszélt részletesen a külföldi előadók személyéről, valamint az előadásaik tárgyáról, emellett kitért a félév végén megrendezése kerülő, már hagyománynak számító Polgári Jogi Activity Verseny lényegére, és annak sajátosságaira. Dr. Auer Ádám a TDK-dolgozatokban rejlő lehetőségekre hívta fel a jelenlévők figyelmét, egyúttal olyan témákat jelölt meg, amelyek feldolgozásával a hallgatók eredményesen szerepelhetnek az intézményi TDK-n és az OTDK-n egyaránt.

Az ülést dr. Csitei Béla zárta.

_________________________________________________________________________________________________________

A Polgári Jogi TDK érdeklődő tagjai 2019. május 7-én egy rendhagyó tanulmányi kirándulás keretében Tapolcára utaznak, ahol betekintést nyerhetnek egy végrehajtói iroda működésébe, ezt követően pedig ismeretterjesztő programként látogatást tesznek a Tapolcai tavasbarlangban. A kirándulás célja a szakmai és kulturális programok összekapcsolásával a hallgatók ismereteinek színesítése és bővítése, valamint a programokban bővelkedő tavaszi szemeszter élménydús lezárása.

A 2018/2019. tanév tavaszi szemeszterét a Polgári Jogi TDK egy rendhagyó tanulmányi kirándulással zárta, amelynek keretében a hallgatók Tapolcára látogattak. A délelőtt folyamán Dr. Nótári Tamás végrehajtói irodájában hallgatták meg Végrehajtó Úr átfogó, a gyakorlati munka során tapasztalt érdekességekben és nehézségekben bővelkedő előadását, és megtekintették az iroda egyes helyiségeit is. Az előadás a végrehajtói munka számos aspektusára és a végrehajtási eljárás sajátosságaira is kitért, valamint a hallgatóknak lehetőségük nyílt kérdezni is. Ezt követően a kirándulás a Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpontban folytatódott, ahol a tájegység földrajzi jellegzetességeinek és kialakulása történetének áttekintését követően a barlangrendszer egy részét csónakkal fedezték fel a résztvevők. A szakmai és kulturális ismereteket egyaránt gyarapító kirándulás méltó lezárását jelentette a programokban bővelkedő, eredményes szemeszternek.