NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Felvételi vizsga

Mesterképzések felvételi vizsgája

 

A felvételi eljárás során mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető.  Ebből oklevél minősítése alapján: 50 pont, maximum 10 többletpont, valamint legfeljebb 40 pont szerezhető a felvételi vizsga alapján.

A mesterképzésre jelentkezők esetében az egyetem által létrehozott bizottság szóbeli motivációs beszélgetés, vagy írásbeli felvételi vizsga keretében vizsgálja a felvételi eljárás során megjelölt képzés vonatkozásában.

A felvételi vizsga formájáról a jelentkező a Felvételi eljárás során a Felvi.hu rendszerén megadott e-mail címre küldött hivatalos levélben értesül. Az intézmény a felvételi jelentkezési adatok kézhetvételét követően tudja kiértesíteni a jelentkezőket, várhatóan április hónap második felében.

A vizsgálandó szempontok a felvételi vizsga alkalmával a választott szaktól és attól függően, hogy a jelentkező mikor, milyen szakon és munkarendben szerezte oklevelét:

  • szakmai és tanulmányi előzmények felmérése;
  • a választott szak képzési területéhez kapcsolódó szakmai gyakorlat;
  • szakmai és közéleti tevékenység (pl.: szakmai szervezetben vezetői megbízás, tagság, demonstrátori feladatok ellátása, hallgatói önkormányzatban betöltött vezetői tisztség, szakkollégiumi tagság);
  • jelentős, a választott szak képzési területéhez kapcsolódó szakmai, tanulmányi, kutatási, publikációs tudományos tevékenység (pl. szakmai publikációs tevékenység, tudományos diákköri tevékenység, közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga, külföldön eltöltött tanulmányi ösztöndíj);
  • szakmai tájékozottság és ismeretek az aktuális nemzetközi folyamatokról;
  • személyes kompetenciák, motívumok, kommunikációs képességek;
  • a megszerzendő oklevél jövőbeli hasznosulása, elhivatottság, pályaorientáció, a jelentkező szakmai irányultságának felmérése.