Munkatársi aktivitás/szakmai tevékenység

Prof. Dr. Bordás Mária

1959. december 29-én születtem Miskolcon. Gimnáziumi tanulmányaimat a miskolci Herman Ottó Gimnáziumban végeztem, majd 1979-ben felvételt nyertem a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára. A jogi doktori fokozatot itt szereztem meg 1983-ban, ezt követően a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetében lettem tanársegéd. 1989-ben az Államigazgatási Főiskola (a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik jogelődje) Közigazgatási Tanszékére kerültem, szintén tanársegédi beosztásba.

Szakmai érdeklődésem ekkor kezdett az államtudomány, a közjog, a kormányzástan, ez utóbbin belül a gazdasági kormányzás, az infrastrukturális közszolgáltatások, valamint a jóléti szféra területei felé fordulni. 1998-ban PhD fokozatot szereztem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, majd 2010-ben habilitációs doktori fokozatot a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2016-ban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanárrá nevezett ki, jelenleg is ebben a beosztásban dolgozom az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karán. A közigazgatáselmélet, a gazdasági kormányzás állami intézményrendszere, a hatékony állam és jó kormányzás kérdéseivel kapcsolatos tárgyakat tanítom alapszakon, mesterszakon, valamint a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolában, angol és magyar nyelven. 2013-tól az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola törzstagja vagyok.

Az 1990-es évek első felében rövidebb idejű tanulmányokat folytattam Strasbourgban, az Institute of Comparative Law, Firenzében az Academy of European Law oktatási intézményeiben, valamint Salzburgban, a Centre for the Study of American Culture and Language intézetben, utóbbiban az amerikai demokrácia kérdéseiről szóló kurzuson vettem részt.

A Fulbright ösztöndíjat 1998-ban nyertem el, amelynek keretében vendégprofesszori pozíciót kaptam egy amerikai egyetemen (Virginia Politecnic Institute and State University, Department of Urban Affairs and Planning), ahol az amerikai privatizáció és egészségügy hatékonyságának kérdéseit oktattam és kutattam. 2013-ban rövidebb ideig vendégelőadó voltam egy ankarai egyetemen (Middle East Technical University, Faculty of Economic Sciences, Department of International Relations), ahol az Európai Unió jogát oktattam.

Tudományos munkásságomat nagymértékben segítette elő, hogy különböző hazai, amerikai és európai intézményeknél végeztem tudományos kutatásokat a közjog, a közszolgáltatások szervezése, a gazdasági kormányzás, a privatizáció, a jóléti szféra, az egészségügy, az e-közigazgatás, az állami hatékonyság, és a törékeny államok területén. Ezek közül a legjelentősebbek: NATO COE-DAT (Centre of Excellence Defence Against Terrorism, Ankara, ASPA (American Society for Public Administration) USA, NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) Bratislava, Local Government and Public Service Initiative (Open Society Institute) Budapest, Constitutional and Legislative Policy (Open Society Institute) Budapest, National Forum Foundation, USA, Commission of the European Communities, Brüsszel, Állami Számvevőszék, Miniszterelnöki Hivatal, valamint a Corvinus Alapítvány és a Telenor Magyarország Zrt. közös kutatási projektjeiben.

Kutatási eredményeimet az 1990-es évek közepétől rendszeresen prezentálom nemzetközi konferenciákon, angol nyelven. Különösen az IIAS (International Institute of Administrative Sciences, Brüsszel, az ASPA (American Society for Public Administration, Washington D.C.) és a NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Bratislava) által szervezett konferenciákon vettem részt előadóként. A gazdasági kormányzás, a közszolgáltatások szervezése, a közszektor versenyfelügyelete, az egészségügy és a jóléti szféra reformja, a privatizáció és a liberalizáció, a hatékony állam, a jogállam, a liberális-illiberális demokrácia, az állami korrupció és etika, a közigazgatási vezetés, a dereguláció és az elektronikus közigazgatás, a törékeny államok, az iszlám terrorizmus területén tartottam számos előadást. Hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban is rendszeresen publikálom kutatási eredményeimet, ezen kívül két, saját könyvem jelent meg a Dialóg Campus Kiadó gondozásában, mindkettő két kiadásban.

Mindig is fontos volt számomra, hogy oktatási és kutatási tevékenységemet olyan gyakorlati tevékenységekkel egészítsem ki, amelyek tapasztalatait hasznosítani tudom a tudományos fejlődésemben. 1991-ben szereztem jogi szakvizsgát, majd ebben az évben tagja lettem a Budapesti Ügyvédi Kamarának. Ügyvédi tevékenységemet főként a közjog területén végeztem, jogi tanácsadóként dolgoztam 1998-ban az Egészségügyi Minisztérium World Bank Project Management Unit egészségügyi reformkísérletében, majd 1999-ben az Egészségügyi Minisztériumban az egészségügyi alapellátás privatizációjának törvény-előkészítésében. Ezen kívül szakvéleményeket készítettem és peres ügyeket is elláttam közjogi ügyekben, főként a Magyar Orvosi Kamarának, a Magyar Gyógyszerész Kamarának, a Szociális és Családügyi Minisztériumnak, a Fővárosi Önkormányzatnak és a Pest Megyei Önkormányzatnak.

2006-ban a Pest Megyei Választási Bizottság választott tagja lettem, és bizottsági tagként részt vettem a parlamenti és az önkormányzati választásokon. 2018-ban az országgyűlés a Nemzeti Választási Bizottság póttagjává választott.

2013-ban akadémiai tanácsadó voltam a NATO COE-DAT (Centre of Excellence Defence Against Terrorism) intézményében, Ankarában, ahol az iszlám államok hatékonysági kérdéseit, a közel-keleti háborús konfliktusok és a terrorizmus nemzetközi jogi kérdéseit, valamint a radikális iszlám jelenségeit kutattam, és két nemzetközi konferenciát is szerveztem ebben a témában.

Mindig is fontos volt számomra a közéleti tevékenység. 2012-2013-ban tudományos dékán-helyettes voltam a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán, ugyanebben az időszakban a Közpolitika és Közigazgatás-fejlesztési Tanszék vezetője, valamint az Egyetemi Tudományos Tanács és a Habilitációs és Doktori Tanács tagja. 2014-től az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Doktori Tanácsának, 2018-tól az NKE Szenátusának és az NKE Egyetemi Képzési és Fejlesztési Tanácsának tagja vagyok.

Tudományos dékán-helyettesként részt vettem a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola létrehozásában, majd később a KDI Doktori Tanács munkájában. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolája hazánkban az első, az államtudomány és a közigazgatás-tudomány területén alapított doktori iskola. Oktatóként, témavezetőként, bírálóként, bizottsági tagként rendszeresen részt veszek a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola munkájában.

2010-ben megválasztottak a Magyar Jogász Egylet Európai Unió Szakosztály elnökének. Az MJE Európai Unió Joga Szakosztály elnökeként hazai konferenciákat szerveztem aktuális európai uniós jogi témákból, mint a gazdasági válságkezelés, a nemzeti kisebbségi jogok, a menekültügy, a többsebességes Európai Unió, az uniós biztonságpolitika témakörökben. Tudományos dékánhelyettesként részt vettem több egyetemi konferencia szervezésében, mint például az új választójogi törvény alkalmazásának kérdései, a járási rendszer kialakítása vagy a közigazgatás-tudomány helye.      

Szerkesztőbizottsági tag vagyok a „Journal of US-China Public Administration” (USA), a David Publishing Company (USA) tudományos folyóiratoknál, valamint akadémiai tanácsadó tag a „Terrorism – an Electronic Journal & Knowledge Base”, az Inter-University Center for Terrorism Studies (IUCTS) Potomac Institute for Policy Studies, (Arlington, USA) tudományos folyóiratánál. 2010 és 2012 között a “Pro Publico Bono”, a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának tudományos folyóiratánál szerkesztőbizottsági tag voltam, jelenleg a „Stádium, Társadalmi és Irodalmi Hírlap” szerkesztő-bizottsági tagja vagyok.

 

Dr. Boros Anita

Dr. Boros Anita 1980. június 15-én született Fehérgyarmaton. Középiskolai tanulmányainak befejezése után sikeresen felvételizett az akkori Államigazgatási Főiskolára, ahol 2001-ben igazgatásszervezőként végzett, majd rendszeresen képezve magát: 2005-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Állam-és Jogtudományi Karán jogász diplomát szerzett. 2009-ben jogi szakvizsgát tett, ezzel egyidejűleg a Károli Gáspár Református Egyetem Doktori Iskolájában állam- és jogtudományi doktori (Ph.D.) tudományos fokozatot, majd 2010-ben az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem összehasonlító állam- és jogtudományi szakjogász (LL.M.) végzettséget szerzett.

Szakmai életútja 2001-ben a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán indult, ahol 2003-ig a Dékáni Hivatal vezetője volt. 2003 óta oktató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán, 2011-től mint egyetemi docens.

Dr. Boros Anita a jogi diploma megszerzését követően az egyetemi oktatói, kutatói tevékenység mellett 2005-2007 között ügyvédjelöltként is tevékenykedett. Volt a Közbeszerzési Hatóság főosztályvezetője, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogtanácsosa, miniszteri főtanácsadója, majd 2015-ben a vagyonpolitikáért felelős államtitkár feladatait is ellátó vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkára, a Közbeszerzési Hatóság Tanácsának tagja, több állami tulajdonban álló gazdaság társaság igazgatósági, illetve felügyelőbizottsági tagja.

2016-ban a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen „dr. habil” címet szerzett. Közel 160 tudományos mű jelent meg a neve alatt önállóan vagy társszerzőként. Számos önállóan jegyzett tárgy jegyzője és oktatója, a Közbeszerzési tanácsadó szakirányú továbbképzési szak szakfelelőse.  Kutatási területe a közigazgatási (hatósági) eljárásjog, az európai közigazgatási eljárásjog, valamint a közbeszerzések joga. Számos konferencián vett részt előadóként és szervezőként is, doktorandusz hallgatók témavezetője.

Mindezek mellett széleskörű szakmai, közéleti tevékenységet fejt ki, A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület elnöke, a Magyar Jogász Egylet tagja, az MTA köztestületi tagja.

A Közbeszerzési Szemle Szerkesztőbizottságának elnöke, a Kodifikáció és Közigazgatás szerkesztőbizottsági tagja, a Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás c. folyóirat főszerkesztője.

A Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely kutatásvezetője, a RENEUAL Európai Kutatói Hálózat tagja, habilitációs és doktori bizottságok tagja, Közbeszerzési OKJ képzési vizsgaelnök, közigazgatási alap- és szakvizsga bizottsági elnök, számos közigazgatási képzési és továbbképzési tárgy felelőse.

 

Dr. Iván Dániel

dr. Iván Dániel alapszakos (BSc.) diplomáját a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán szerezte 2012-ben igazgatásszervező szakon, cum laude minősítéssel. Mesterszakos (MSc.) tanulmányait – a sikeres felvételi vizsgát követően – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kötelékeiben folytatta tovább, melynek eredményeképpen 2014-ben közigazgatási menedzserként végzett, summa cum laude minősítéssel. A mesterszakos tanulmányai folytatása mellett 2013-ban felvételt nyert a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karára, ahol jogot hallgatott és 2017-ben jogi doktorátust (dr. jur.) szerzett, cum laude minősítéssel. A jogi tanulmányai mellett és a mesterszakos tanulmányai befejezését követően 2014-ben, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájában kezdte meg Ph.D tanulmányait és 2018-ban megszerezte az abszolutóriumot. Témája: „Budapest főváros önkormányzatának jogállása és igazgatási struktúrája a rendszerváltástól napjainkig.” 2013-ban köztársasági ösztöndíjat kapott.

Oktatói tevékenységét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen - a Ph.D tanulmányaival egyidejűleg - 2014-ben kezdte meg a Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézetben (és annak jogelőd Intézeteiben).

2016 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Minőségügyi Bizottságának, 2017 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottságának a tagja. A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesületnek 2018 óta tagja.

Kutatási területe: a közigazgatási (hatósági) eljárásjog, a közigazgatási (anyagi, szervezeti) jog, az önkormányzati jog, az összehasonlító közigazgatás.

 

Hegyesi Zoltán

Hegyesi Zoltán 1992. július 15-én született Békésen. Középiskolai tanulmányainak befejezése után sikeresen felvételizett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karára, ahol 2015-ben igazgatásszervezőként végzett. Alapszakos diplomájának megszerzését követően közigazgatási mesterképzési szakon folytatta tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán. Egyetemi tanulmányai alatt a Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet jogelőd tanszékén demonstrátor és tudományos diákköri titkár volt. Közigazgatási szakértő MA képzettséget 2017-ben szerzett közigazgatás-tudományi szakirányon. Ezt követően felvételt nyert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájába, ahol jelenleg is tanulmányokat folyat.

2018-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet egyetemi tanársegéde.

Kutatási területe a közigazgatás struktúrája és működése, a területi közigazgatás. A doktori disszertáció megvalósítására vonatkozó önálló kutatásának címe A területi államigazgatás átalakítása a rendszerváltoztatástól napjainkig különös tekintettel a fővárosi és megyei kormányhivatal intézményére. Témavezetője Dr. Temesi István egyetemi docens. Tudományos tevékenysége mellett számos tárgy oktatója, rendelkezik külföldi oktatási tapasztalattal is. Rendszeresen vesz részt konferenciákon előadóként és szervezőként is.

Mindezek mellett 2017-2018 között a Doktoranduszok Országos Szövetsége Közigazgatás-tudományi Osztályának általános alelnöke volt.
A Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkör vezető oktatója, továbbá az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasa.

 

Dr. Koi Gyula

Szakmai életútja 2001-2002-ben indult, tudományos kutatásait ekkor kezdte, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Európai Dokumentációs és Kutatási Központja központvezetőjeként, közigazgatási jogi témakörben.

2003-ban lett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar oktatója, kutatója, 2017-től tudományos főmunkatárs. 2005-től az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének kutatója, jelenleg tudományos munkatárs. Szintén 2005-ben kérte fel az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága eseti, majd állandó szakértőnek parlamenti etika témakörben. (Azóta 2006., 2010., 2014., 2018. évi ciklusokban is folyamatosan megtörtént felkérése). E tevékenységét 2019-ig folytatta. 2014-ben szerezte meg PhD doktori tudományos fokozatát a győri Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában összehasonlító közigazgatás-elméleti tárgyú dolgozattal /summa cum laude/. Közigazgatás-elméleti témakörben három önálló monográfiája jelent meg, köztük félezer oldalas, az 1700-1945 közötti hazai, kontinentális, és angolszász közigazgatás-tudomány közigazgatás-elméletét és eszmetörténetét elemző PhD nagymonográfiája. Magyary Zoltán életmű kritikai kiadásának szövegkritikai kiadója (2015-től folyamatosan); a Trócsányi László és Patyi András által szerkesztett Államtudományi Klasszikusok sorozat (2016-) tíz megjelent vagy megjelenés alatti kötete közül nyolc esetében előtanulmány szerzője, társszerzője. 2009-ben angolból OECD monográfiát fordított (többekkel), illetve a Jogi Tudósító szakfolyóirat főszerkesztője volt. Összehasonlító közigazgatásból egyik szerkesztője és részszerzője volt a terület mértékadó hazai összefoglaló nagymonográfiájának 2011-ben. Egyik szerkesztője volt a magyar közigazgatást angol nyelven bemutató nemzetközi összefoglaló kötetnek, amely Passauban jelent meg 2014-ben.

Az általános és összehasonlító közigazgatás-elmélet mellett elsősorban kínai és orosz közigazgatási jogi és alkotmányos kérdésekkel foglalkozik. Közel 400 tudományos közleménye van, és ezen belül mintegy 300 nyomtatott és 30 elektronikus publikációt tett közzé, közel 50 konferencia-előadást tartott (36 magyar, 11 angol, 2 német). Publikációi angol, francia, kínai, német, szerb, szlovák, valamint ukrán nyelven jelentek meg. 2018-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori Iskolájának oktatója. Több kötelező doktori iskolai (PhD), valamint MA kötelező tantárgy oktatója (tantárgyfelelős oktatója). 2003 és 2020 között 20-nál több NKFIH, OTKA, KÖFOP, egyetemi, minisztériumi és (köz)alapítványi kutatásban vett részt.

2014 és 2020 között magyar és angol nyelvű folyóiratok számára 17 angol, 1 német, valamint közel 40 magyar nyelvű tanulmányt véleményezett. 2008 és 2018 között három törvényjavaslat véleményezője, 2018 és 2020 között három esetben kormányelőterjesztés háttéranyagának készítője volt.

A Kilényi Géza Kutatóműhelyben három közigazgatási eljárásjogi munkacsoportot vezetett.

Kutatóutat tett, konferenciaelőadással szerepelt vagy visiting scholar volt 2007 és 2021 között az Amerikai Egyesült Államokban, Belgiumban, Csehországban (kétszer), Észtországban, Franciaországban (kétszer), a Kínai Népköztársaságban (kétszer), Luxemburgban, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságban, Németországban, Portugáliában, Romániában, Szerbiában, Tajvanon, valamint Ukrajnában.

A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Magyar Jogász Egylet tagja. Folyamatban van tagsága a European China Law Studies Association /ECLSA/ (Hamburg); az International Society of Public Law /ICON-S/ (London) tudományos társaságokban.

 

Dr. Temesi István

Temesi István 1994-ben az Államigazgatási Főiskolán igazgatásszervezői, 1999-ben a Janus Pannonius Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogász végzettséget szerzett. Tudományos (PhD) fokozatot 2007-ben szerzett a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Doktori Képzése keretében.

1994-ben a Magyar Közigazgatási Intézet Nemzetközi Kutatási Főosztályán helyezkedett el. Oktatói pályáját 1995-ben kezdte az Államigazgatási Főiskolán, amelynek jogutód intézményeiben oktatóként dolgozik, 2007 óta egyetemi docens beosztásban. Oktatói tevékenysége mellett az intézményben az alábbi megbízatásokat látta el: nemzetközi és pályázatokért felelős dékán-helyettes (2006-2010), francia kapcsolatok koordinátora (2010-2013), szakcsoportvezető (2012-2013), tanszékvezető (2013-2016), tudományos és nemzetközi dékán-helyettes (2013-2014), intézetvezető (2016-2017).

A jogi szakvizsga abszolválását követően 2003 óta ügyvédként praktizál. 2005 óta az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Pénzügyi és Törvényességi Ellenőrző Bizottságának tagja, egyben titkára. 2006 óta a Fővárosi Választási Bizottság választott tagja, 2010-től elnöke.

 

Dr. Pollák Kitti

dr. Pollák Kitti jogi egyetemi végzettségét igazoló oklevelét 2012-ben a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte summa cum laude minősítéssel. Ezzel egyidejűleg francia nyelvű Európai Unió joga mesterdiplomát kapott a Lyoni Egyetemtől. 2014-ben jogász-közgazdászként végzett a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. Tanulmányai során több alkalommal tanult külföldön: egyetemi évei alatt egy évet Olaszországban, középiskolás évei alatt egy évet Franciaországban töltött. Franciául és angolul felsőfokon, olaszul, spanyolul és németül társalgási szinten beszél.

2015-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar, Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet egyetemi tanársegéde és a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar francia és angol mesterképzéseinek megbízott oktatója. 2015-től 2018 novemberéig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézet referense. 2016-tól több továbbképzési program felelőse, e-szemináriumvezető az NKE Vezető és Továbbképzési Központban. 2019-től a Kúrián főtanácsadó.

Kutatási területe: a közigazgatási eljárásjog, a közigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere, az Európai Unió és Franciaország közigazgatási eljárásjoga. E tárgykörben közel harminc publikációja jelent meg. Számos nemzetközi konferencián adott elő így például a 25. NISPAcee Annual Conference, Kazan, Oroszország; Bratislava Legal Forum 2018, Pozsony, Szlovákia. Több kutatói és oktatói ösztöndíjat is nyert többek között Campus Hungary Ösztöndíjat a francia École Nationale d’Administration-ba és az Université Paris-Sorbonne-ba 2014-ben, 2015-ben a németországi Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law-ba. 2017 telén az orosz Lomonosov Moscow State University-n, 2018. tavaszán a francia Université Catholique de Lyon és a kínai Minzu University of China egyetemen oktatott.

 

Dr. Szalai András

Szalai András gimnáziumi tanulmányait követően 2001-ben végzett igazgatásszervező szakon a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Karán. 2005-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogász, majd 2006-ban ugyanitt politológus diplomát szerzett. 2009-ben jogi szakvizsgát tett. 2014-ben a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán PhD tudományos fokozatot szerzett A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai című doktori értekezéssel. 2017-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán kriminalisztikai szakjogász (LL.M.) végzettséget szerzett.

2005 óta dolgozik egyetemi oktatóként a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi karán, majd 2012. január 1-je óta annak jogutód intézményében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

2010 óta dolgozik ügyvédként saját ügyvédi irodájában, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja.

Egyetemi oktatói tevékenysége mellett a közigazgatási alap- és szakvizsga, illetve a szakirányú továbbképzésekben vesz részt oktatóként, tananyagfejlesztőként és vizsgáztatóként.

Eddig közel ötven hazai és külföldi publikációja jelent meg, főként, közigazgatási jogi, alkotmányjogi és büntetőjogi témákban.

 

Dr. Vértesy László

Dr. Vértesy László egyetemi docens a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar oktatója. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar elvégzést követően a Károli Gáspár Református Egyetem Doktori Iskolájában fejezte be jogtudományi PhD tanulmányait 2008-ban. 2011-ben a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Doktori Iskolájában védte meg közgazdasági PhD értekezését.

Kutatási területe a jog és közgazdaságtan, jog és pénzügytan (law and economics, law and finance), a jogtudományon belül: a közigazgatási jog, a pénzügyi jog, bank- és kereskedelmi jog; a közgazdaságtan keretében pedig: makroökonómia, pénzügyi ágazatok, monetáris és fiskális politika, gazdasági konjunktúra. Ezekhez kapcsolódik oktatási tevékenysége is: közigazgatási és üzleti jogi tantárgyak, makro- és nemzetközi pénzügyek, bankügyletek, valamint angol nyelven: Business law, Economics and Public Finances, Public Adminsitration and Good Governance, Financial Industries, Comparative Administrative Law. Rendszeresen előad hazai egyetemeken (BME, SoE, ESSCA), illetve külföldi intézményekben az alap, mesteri és doktori képzésen (Olaszország, Franciaország, Belgium, Portugália, Szlovákia, Szerbia, Románia, Kína, Kenya, Azerbajdzsán, Oroszország), részt vesz nemzetközi konferenciákon. Emellett korábban és jelenleg is számos tudományos intézményben, gazdasági társaságban lát el kutatási, tanácsadói, szakértői feladatokat. Szakmai és közéleti tevékenysége keretében Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Magyar Ügyvédi Kamara tagja, a Nagyváradon működő Klebelsberg Kunó Szakkollégium szakmai igazgatója, valamint a Kárpát-Ifjúsági Egyesület alelnöke. Összesen több mint nyolcvan angol és magyar nyelvű publikáció, tanulmány szerzője.