NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Szabadon választható tantárgyak

 

Tárgyfelelős oktató

Tárgynév

Nyelv

Képzési szint

Kredit

 

tantárgykód

Gyergyák Ferenc A jegyző önkormányzati tevékenysége magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV01
Császár-Nagy Noémi A közigazgatási pszichológia sokszínű világa magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV02
Bajnai László A közszféra szerepe az urbanizáció tervezésében és megvalósításában magyar MA 2 kollokvium ÁKINTV03
Bányász Péter A magánszféra, (köz)biztonság és megfigyelés szabályozási kérdései magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV04
Budai Béla Dénes A turizmusfejlesztés feladatai az önkormányzatoknál magyar BA 2 kollokvium  
Krasznay Csaba Adatvédelem és adatbiztonság a közigazgatási gyakorlatban magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV05
Péterfalvi Attila Adatvédelem és információszabadság a közigazgatási gyakorlatban  magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV06
Koronváry Péter Alapfokú önkormányzati folyamatszervezési gyakorlatok magyar MA 2 kollokvium ÁKINTV07
Koronváry Péter Bevezetés a döntéshozatalba magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV08

Koronváry Péter

Koronváry Péter

Bevezetés a rendszerelméletbe

Intruduction to systems thinking

magyar

 

MA

MA

2

 

kollokvium

kollokvium

ÁKINTV09

ÁKINTV09

Belényesi Emese Change Management in the Public Sector  idegen nyelvű ÁTMA 2 kollokvium  
Merkovity Norbert Döntéshozatali módszerek az információs közigazgatásban magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV10
Koronváry Péter Efficient public management and leadership idegen nyelvű ÁTMA 2 kollokvium  
Budai Balázs Folyamatmenedzsment a közigazgatásban magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV11
Tózsa István Hungarian Heritage Protection  idegen nyelvű BA 2 kollokvium  
Tózsa István Hungarikumok – magyar nemzeti örökségvédelem  magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV30
Bányász Péter Információbiztonsági tudatosság magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV12

Budai Balázs

Szakos Judit

Inkluzív önkormányzat 

Innovációs alapismeretek és innovációmenedzsment

magyar

magyar

BA

BA

2

2

kollokvium

gyakorlati jegy

ÁKINTV13

ÁKINTV33

Bukovics István Katasztrófamenedzsment a közigazgatásban magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV14
Koronváry Péter Knowledge Management in Public Oganisations idegen nyelvű ÁTMA 2 kollokvium  
Budai Balázs Korszerű iratkezelés gyakorlata a közigazgatásban magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV15
Merkovity Norbert Kutatás, írás, prezentáció magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV17
Tózsa István Local Governance idegen nyelvű BA 2 kollokvium  
Koronváry Péter Management Ethics and Ethical Leadership in Public Organizations idegen nyelvű MA 2 kollokvium  
Orbán Anna Mesterséges intelligencia és automatizáció a közigazgatásban magyar MA 2 kollokvium  
Herendy Csilla Online kommunikációs stratégiák fejlesztése magyar MA 2 kollokvium  
Farkasné Dr. Gasparics Emese Önkormányzati gazdálkodás magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV18
Gyergyák Ferenc Önkormányzati rendeletalkotás , Levelező  magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV19
Merkovity Norbert Political Communication in the Information Society  idegen nyelvű ÁTMA 2 kollokvium  
Buskó Tibor László Politikai földrajz magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV20
Merkovity Norbert Populism on information networks idegen nyelvű MA 2 kollokvium  
Koronváry Péter Public Management idegen nyelvű BA 2 kollokvium  
Jenei Ágnes Public Service Communication idegen nyelvű ÁTMA 2 kollokvium  
Buskó Tibor László Régió- és településmarketing magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV21
Tózsa István Regional Geography and Economy of the European Countries  idegen nyelvű BA 2 kollokvium  
Bajnai László Urbanisztika - az operatív városfejlesztés tervezése és eszköztára magyar MA 2 kollokvium ÁKINTV22
Belényesi Emese Változásmenedzsment a közigazgatásban magyar BA 2 kollokvium  
Császár-Nagy Noémi Varázslatos pszichológia magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV23