NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Szabadon választható tantárgyak

 

Tárgyfelelős oktató

Tárgynév

Nyelv

Képzési szint

Kredit

 

tantárgykód

Gyergyák Ferenc A jegyző önkormányzati tevékenysége magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV01
Császár-Nagy Noémi A közigazgatási pszichológia sokszínű világa magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV02
Budai Béla Dénes A turizmusfejlesztés feladatai az önkormányzatoknál magyar BA 2 kollokvium  
Koronváry Péter Alapfokú önkormányzati folyamatszervezési gyakorlatok magyar MA 2 kollokvium ÁKINTV07
Koronváry Péter Bevezetés a döntéshozatalba magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV08

Koronváry Péter

Koronváry Péter

Bevezetés a rendszerelméletbe

Intruduction to systems thinking

magyar

 

MA

MA

2

 

kollokvium

kollokvium

ÁKINTV09

ÁKINTV09

Belényesi Emese Change Management in the Public Sector  idegen nyelvű ÁTMA 2 kollokvium  
Koronváry Péter Efficient public management and leadership idegen nyelvű ÁTMA 2 kollokvium  
Budai Balázs Folyamatmenedzsment a közigazgatásban magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV11
Tózsa István Hungarian Heritage Protection  idegen nyelvű BA 2 kollokvium  
Tózsa István Hungarikumok – magyar nemzeti örökségvédelem  magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV30

Budai Balázs

Szakos Judit

Inkluzív önkormányzat 

Innovációs alapismeretek és innovációmenedzsment

magyar

magyar

BA

BA

2

2

kollokvium

gyakorlati jegy

ÁKINTV13

ÁKINTV33

Bukovics István Katasztrófamenedzsment a közigazgatásban magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV14
Koronváry Péter Knowledge Management in Public Oganisations idegen nyelvű ÁTMA 2 kollokvium  
Budai Balázs Korszerű iratkezelés gyakorlata a közigazgatásban magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV15
Tózsa István Local Governance idegen nyelvű BA 2 kollokvium  
Koronváry Péter Management Ethics and Ethical Leadership in Public Organizations idegen nyelvű MA 2 kollokvium  
Herendy Csilla Online kommunikációs stratégiák fejlesztése magyar MA 2 kollokvium  
Farkasné Dr. Gasparics Emese Önkormányzati gazdálkodás magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV18
Gyergyák Ferenc Önkormányzati rendeletalkotás , Levelező  magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV19
Buskó Tibor László Politikai földrajz magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV20
Koronváry Péter Public Management idegen nyelvű BA 2 kollokvium  
Jenei Ágnes Public Service Communication idegen nyelvű ÁTMA 2 kollokvium  
Buskó Tibor László Régió- és településmarketing magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV21
Tózsa István Regional Geography and Economy of the European Countries  idegen nyelvű BA 2 kollokvium  
Belényesi Emese Változásmenedzsment a közigazgatásban magyar BA 2 kollokvium  
Császár-Nagy Noémi Varázslatos pszichológia magyar BA 2 kollokvium ÁKINTV23