NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

A kutatócsoport céljai

Oktatás és Képzés: Az XR (VR és MR) technológiákhoz kapcsolódó ismeretek és készségek terjesztése az oktatási rendszeren belül és kívül, digitális kompetencia növelés.

Hálózatépítés és Partnerség: Az NKE különböző karaival, szervezeti egységeivel (például: Katasztrófavédelmi Intézet, Integritás Kutatóműhely), ipari szereplőkkel, felsőoktatási intézmények közötti kapcsolatok erősítése ezen a területen, Magyarországon és külföldön.

Innováció és Fejlesztés: Az XR (VR és MR) technológiák folyamatos fejlesztése és alkalmazása az ÁNTK-n, együttműködve az Egyetem többi karával. Platform fejlesztése az ÁNTK (illetve a többi karral együttműködve, az NKE) profiljába illeszkedő, az NKE-n folyó oktatásban a kreatív tanulást támogató alkalmazásokkal, melyek az NKE társintézményei, illetve a hazai és nemzetközi felsőoktatási intézmények számára is elérhetővé válnak, különböző konstrukciókban.

Etika és Felelősség: Az XR (VR és MR) technológiák etikus használatának elősegítése, és a felelősségteljes alkalmazás szabályainak kialakítása.

Szabványosítás: Az XR (VR és MR) alkalmazások és eszközök minőségének és kompatibilitásának biztosítása az egyetemen belül.

Kutatási Projektek: Az XR Kutatóműhely elkötelezett amellett, hogy előremutató kutatási projekteket indítson, az ÁNTK-n szokásos társadalomtudományi módszereket alkalmazva, illetve ezeket kiegészítve, kísérleti elrendezésben történő kutatásokkal, UX (felhasználói élmény), illetve usability tesztelésekkel

Nemzetközi Publikációk: A kutatások eredményeit nemzetközi konferenciákon és neves tudományos folyóiratokban kívánjuk publikálni. Célunk, hogy rendszeres résztvevői és előadói legyünk a hazai és nemzetközi XR tudományos rendezvényeknek, hozzájárulva, az XR (VR és MR) technológiák tudományos közösség ismereteinek gyarapításához, valamint a felhasználók kritikus, etikus, értő alkalmazásához. Egyetemi Promóció: A nemzetközi szinten elismert publikációk és kutatások révén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem neve összefonódik az XR technológiák tudományos kutatásával is, ezáltal növelve az egyetem hírnevét és vonzerejét a nemzetközi tudományos közösség és a diákok szemében.

Új kurzus(ok) indítása hallgatók számára: Új, XR (VR és MR) kurzusok tervezése és tartása különböző szakokon, alap- és mesterképzéseken. 

Oktatásmódszertani workshopok tartása oktatók számára: Az NKE oktatóinak képzése az XR (VR és MR) technológia pedagógiai alkalmazására XR workshopok keretében, a Kreatív Tanulási Irodával együttműködve, szervesen illeszkedve az oktatásmódszertani megújulást célzó Rektori Reform folyamatába. A hazai és külföldi társintézmények számára XR oktatásmódszertani nyári tematikus hetek, workshopok tervezése, indítása.

Iskolai programok: Bemutatóval összekötött programok z XR (VR és MR) technológia alapfokú- és középfokú iskolákban történő terjesztésére az oktatási programok élményszerűbbé tétele, az új generációk digitális készségek fejlesztése, hozzájárulása szakember-utánpótláshoz.

Tanárok továbbképzése a Közigazgatási Továbbképző Intézettel együttműködve : Az XR (VR és MR) technológia iskolai bevezetését támogató workshopok és nyári tanfolyamok tervezése/tartása alap- és középfokú oktatási intézmények tanárainak, ezzel növelve digitális kompetenciáikat, és támogatva az XR technológiák bevezetését az alap- és középiskolai oktatásba, az említett technológiák előnyeinek és lehetőségeinek kiaknázására, az élménypedagógiai eszközök tárházának szélesítésére, a tanulás folyamatának hatékonyabbá tételére, a tanulási eredmények javítására.

Közigazgatási tréningek a Továbbképző Intézettel együtt: közigazgatási szakemberek, kormányhivatalok számára XR képzések