NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Általános nyelvi kurzusok alóli felmentés

Azon hallgatók számára, akiknek a szakos mintatanterve általános nyelvi kurzusok - kritérium követelményként történő - teljesítését írja elő, de már rendelkeznek a képzési kimeneti követelményükben rögzített kimeneti nyelvi követelményekkel lehetőségük van mentességet kérni az előírt általános nyelvi kurzusok teljesítése alól.

Az egyes képzések az alábbi általános nyelvi kritérium, valamint kimeneti követelményekkel rendelkeznek:

 • Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapszak
  • Nyelvi kurzusokra vonatkozó kritérium követelmény: 4x60 óra; 1. félévtől (2017-ben, vagy utána kezdett hallgatók esetén. 2017. előtt kezdett hallgatók esetén 5x60 óra.)
  • Kimeneti nyelvvizsga követelmény: az alapfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből - melyből az egyik az angol nyelv - államilag elismert legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy angol nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat szükséges. 
 • Nemzetközi igazgatási alapszak
  • Nyelvi kurzusokra vonatkozó kritérium követelmény: 2x60 óra idegennyelv, 2x60 óra szaknyelv; 2. félévtől
  • Kimeneti nyelvvizsga követelmény:  az alapfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből, amelyek egyike az angol nyelv, államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy angol nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat megszerzése szükséges.
  • Nyelvi kurzusok alóli felmentés 
 • Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak
  • Nyelvi kurzusokra vonatkozó kritérium követelmény: 3x60 óra; 1. félévtől
  • Kimeneti nyelvvizsga követelmény: a mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert angol felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány mellett egy államilag elismert komplex legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve okirat szükséges.

Az NKE elismerési, kreditátviteli és validációs szabályzat 7. § alapján az általános nyelvi kurzusok teljesítésére vonatkozó kritérium követelmények kiváltására validációs eljárás keretein belül van lehetőség.

Az eljárás elindításához a szükséges formanyomtatvány az oldal alján érhető el, amelyet az ÁNTK Tanulmányi Osztályán (Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ I. emelet 126.) kell leadni.

A kérelemhez csatolni kell a nyelvtudást igazoló dokumentumok másolatát, valamint a leadáskor szükséges az eredeti dokumentumok bemutatása is.

A kérelemeket a validációs eljárás keretén belül az ÁNTK Kari Kreditátviteli és Validációs Bizottsága bírálja el.

Validációs kérelem nyelvkurzus.docx
Word letöltése