NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Általános nyelvi kurzusok alóli felmentés

Azon hallgatók számára, akiknek a szakos mintatanterve általános nyelvi kurzusok - kritérium követelményként történő - teljesítését írja elő, de már rendelkeznek az alábbiakban meghatározott nyelvvizsgával, lehetőségük van mentességet kérni az előírt általános nyelvi kurzusok teljesítése alól:

  • Nemzetközi igazgatási alapképzési szak:
    • Általános nyelvi kurzusok alóli mentesség adható: két idegen nyelvből (melyek egyike angol) államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy egy angol nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat megléte esetén.
  • Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak
    • Általános nyelvi kurzusok alóli mentesség adható: egy államilag elismert angol felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány mellett egy államilag elismert komplex legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve okirat megléte esetén.

Az eljárás elindításához a szükséges formanyomtatvány az oldal alján érhető el, amelyet az ÁNTK Tanulmányi Osztályán (Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ I. emelet 126.) kell leadni.

A kérelemhez csatolni szükséges a nyelvtudást igazoló dokumentumok másolatát, valamint a leadáskor szükséges az eredeti dokumentumok bemutatása is.

A kérelmeket a validációs eljárás keretén belül az ÁNTK Kreditátviteli és Validációs Bizottsága bírálja el.

Validációs kérelem nyelvkurzus.docx
Word letöltése