NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Jó Állam Jelentés 2016

Az elmúlt évek fejleményei, a pénzügyi és gazdasági válság, a klímaváltozás hatásai, a terrorizmus és az illegális bevándorlás elleni fellépés megerősítette a kormányzás államközpontú megközelítését és gyakorlatát, amely szerint a közjó absztrakt normarendszerének érvényesítése érdekében az államnak kell értékteremtő és értékvédő szerepet vállalnia a politikai, gazdasági és társadalmi szférákban. Bebizonyosodott, hogy az állam egyedi pozíciója folytán képes arra, hogy saját területén a különféle szabályok és normák intézményesítése, valamint központilag irányított szervei révén biztosítsa a társadalom koordinációját, a közjavak és közszolgáltatások ellátását, a felelősség és elszámoltatás érvényesülését.

A Jó Állam Jelentés 2016 angol nyelven is elérhető.

---

A Jó Állam Jelentés weboldal elérhetősége: https://joallamjelentes.uni-nke.hu/

A Jó Állam Jelentés 2016 letöltése (PDF)

A Jó Állam Jelentés 2016 interaktív verzió (online betekinés)

---

Good State and Governance Report 2016 letöltése (PDF)