NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

EU jogforrások

Hatályos Szerződések:

1. Az Európai Unióról szóló Szerződés (egységes szerkezetbe foglalt változat 2015)

2. Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (egységes szerkezetbe foglalt változat 2015)

3. Az Európai Unió Alapjogi Chartája (2012)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6655-2008-REV-8/hu/pdf

4. Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés (egységes szerkezetbe foglalt változat 2015)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12251-2009-REV-6/hu/pdf

5. AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA (2006)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.CE.2006.321.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2006:321E:TOC

6. Szerződés európai alkotmány létrehozásáról (2004)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2004:310:FULL&from=HU

7. Schengeni Megállapodások

7.A Megállapodás a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922(01)&from=HU

7.B Egyezmény a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922(02)&from=HU

7.C Megállapodás az Olasz Köztársaság csatlakozásáról a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922(03)&from=HU

7.D Megállapodás a Spanyol Királyság csatlakozásáról a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez, amelyhez az Olasz Köztársaság a Párizsban, 1990. november 27-én aláírt megállapodással csatlakozott

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922(04)&from=HU

7.E Megállapodás a Portugál Köztársaság csatlakozásáról a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez, amelyhez az Olasz Köztársaság a Párizsban, 1990. november 27-én aláírt megállapodással csatlakozott

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922(05)&from=HU

7.F Megállapodás a Görög Köztársaság csatlakozásáról a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez, amelyhez az Olasz Köztársaság a Párizsban, 1990. november 27-én aláírt megállapodással csatlakozott, és amelyhez a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság a Bonnban, 1991. június 25-én aláírt megállapodással csatlakozott

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922(06)&from=HU

7.G Megállapodás az Osztrák Köztársaság csatlakozásáról a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez, amelyhez az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság, valamint a Görög Köztársaság az 1990. november 27-én, az 1991. június 25-én, illetve az 1992. november 6-án aláírt megállapodásokkal csatlakozott

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922(07)&from=HU

7.H Megállapodás a Dán Királyság csatlakozásáról a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922(08)&from=HU

7.I Megállapodás a Finn Köztársaság csatlakozásáról a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922(09)&from=HU

7.J Megállapodás a Svéd Királyság csatlakozásáról a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922(10)&from=HU