NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

KIEGÉSZÍTÉS TANTÁRGYI LEÍRÁSHOZ

Tantárgyi_leírás_G1-G2.docx

Tantárgyi_leírás_G3-G4_T.docx

 

KÖZPÉNZÜGYI TANSZÉK ÁLTAL OKTATOTT TÁRGYAK 2017-2018-1. FÉLÉVTŐL

A többéves költségvetési keret (MFF) és az EU közvetlen források
Adóigazgatás és eljárás
Adóigazgatás és -eljárás_
Adójog I.
Adójog II.
Adózás és adóigazgatás
Adózás és Integritás
Államháztartási ellenőrzési ismeretek
Államháztartási számvitel
Államháztartástan és költségvetési gazdálkodás I._1
Államháztartástan és költségvetési gazdálkodás II._2
Bevezetés az értékelemzésbe
Diplomamunka konzultáció I.
Diplomamunka konzultáció II.
Értékelés és monitoring
EU kohéziós és regionális politika
EU támogatási szabályok
Fejlesztés-menedzsment gyakorlat_1
Közbeszerzés (FPP)
Közbeszerzés (KGKP)
Közpénzügyek és államháztartás
Közpénzügyek és államháztartási gazdálkodás
Közpénzügyek és államháztartástan II.
Közpénzügyek és államháztartástan
Közpénzügyi ellenőrzés és kontrolling
Közteherviselés-Adójog
Kvalitatív tervezési-elemzési módszerek
Nemzetközi adójog és Uniós vámjog I.
Nemzetközi adójog és Uniós vámjog II.
Nemzetközi marketing és kommunikáció
Pénzügyi jog
Program és projektellenőrzés
Program és projektmenedzsment
Program pénzügyi menedzsment
Projektfinanszírozás és költség-haszon elemzés
Projektmenedzsment ismeretek
Projektmenedzsment ismeretek_
Projektmenedzsment
Projektmenedzsment_
Szakdolgozati konzultáció I.
Szakdolgozati konzultáció II.

 

JOGELŐD INTÉZMÉNY ÁLTAL OKTATOTT TÁRGYAK TEMATIKÁI 2016-2017-2. FÉLÉVIG

 

A közbeszerzési eljárás szerepe az önkormányzatok gazdálkodásában
A közigazgatási eljáráshoz kapcsolódó peres és nemperes eljárások a polgári perrendtartás rendszerében
Adó- és járulékigazgatás
Állambevételi jog
Államháztartási ellenőrzési ismeretek
Államháztartástan I.
Államháztartástan II.
Állami gazdaságstratégiai tervezés
Állami pénzügyek elmélete
Állampénzügyek és keresztényi gondolkodás
Az adóirodák szerepe és feladatai az önk. gazd. bev. bizt.
Az államháztartás számviteli és információs rendszere
Az EU adópolitikája
Az EU költségvetésének alapjai
Az EU támogatási, pályázati és ellenőrzési rendszere
Az önkormányzatok szerepe a falusi turizmus fejlesztésben
Bankjegy- és értékpapírjog
Civilisztika I.
Civilisztika II.
Diplomamunka konzultáció I.
Diplomamunka konzultáció II.
EU közpénzügyek joga
EU Közpénzügyek
Európai uniós és nemzetközi közpénzügyek
Gazdasági jog I.
Gazdasági jog II
Költségvetési folyamatok elemzése és ellenőrzése
Költségvetési szervek számvitele
Költségvetési szervek vagyonértékelése
Közbeszerzés és versenyjog az EU-ban
Közgazdaságtan I._levelező
Közgazdaságtan I._nappali
Közgazdaságtan II.
Közgazdaságtan II._nappali
Közpénzügyek és államháztartási gazdálkodás
Közpénzügyek és államháztartástan I. 15 órás
Közpénzügyek és államháztartástan I. 30 órás
Közpénzügyek és államháztartástan I. 45 órás
Közpénzügyek és államháztartástan II. 30 órás
Közpénzügyi jog
Magyar gazdaságpolitika
Nemzetgazdasági közpénzügyek
Nemzetgazdasági, európai uniós és nemzetközi közpénzügyek
Nemzetközi és EU pénzügytani alapismeretek
Nemzetközi pénzügyek intézményrendszere
Összehasonlító államháztartástan
Pénzügyi jog_régi
Pénzügyi jog_új
Pénzügyi kormányzástan
Projektmenedzsment az EU-ban
Regnáló gazdaságpolitikák
Statisztika_régi
Statisztika_új
Szakdolgozati konzultáció I.
Szakdolgozati konzultáció II.
Számviteli alapismeretek
Számviteli alapismeretek_
Számviteli alapok-vállalkozások
Számviteli és államháztartási alapismeretek
Társadalombiztosítás pénzügyei
Világgazdasági alapismeretek
Világgazdaságtan

Tantárgyi_leírás_G1-G2.docx
Word letöltése
Tantárgyi_leírás_G3-G4_T.docx
Word letöltése