NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Ostrakon Szakkollégium

Ostrakon Szakkollégium

on logo

 

1. Bemutatkozás

Mi is az Ostrakon? Ha lényegre törően kellene fogalmaznunk, a válasz az lenne, hogy egy szakkollégium. Ám az igazság korántsem ilyen egyszerű, hiszen az Ostrakon egy sokoldalú szervezet. Mottónk: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen!” És valóban, az Ostrakonosok egymást segítve haladnak az egyetemista élet rögös útján, együtt leküzdve a nehézségeket, megélve a sikereket és örömöket.

Az Ostrakon egy önszerveződő közösség, egy baráti körből kialakult szervezet, mely mára már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szerves részét képező szervezetté vált. Egy biztos alap a hallgatók számára, melyre bátran támaszkodhatnak. Célunk a tehetséggondozás, egy alternatíva nyújtása az egyetemi fiatalság felé, ami arra ösztönöz, hogy töltsd meg az életed tartalommal, és hozd ki belőle, amit csak lehet. Hisszük, hogy az önképzés része lehet, és része is kell legyen a mindennapjainknak. Egy lehetőség, mely megteremti a környezetet hallgatóink képességeinek fejlesztésére, kiteljesítésére. Elkötelezettek vagyunk az erős közösség fenntartásában, amelyből a világot kritikusan szemlélő, felelősen gondolkodó és cselekvő értelmiségek kerülnek ki.

Szervezetünk 2011 áprilisában, még a Budapesti Corvinus Egyetem égisze alatt alakult meg politikaelemző és államelméleti diákkörként, azzal a céllal, hogy alternatívát nyújtson az érdeklődő hallgatók számára szabadidejük hasznos eltöltésére, valamint helyet biztosítson a mindennapos oktatáson felüli tudományos, szakmai fejlődésünknek. Mivel szervezetünk önálló, alulról jövő hallgatói kezdeményezésként született meg, így tevékenységünket – bár az Egyetem és a Kar részéről is rokonszenv és segítőkész magatartás kíséri – a kezdetektől fogva nagyfokú önállóság jellemzi. Szakkollégiumunk csupán 10 éves múltra tekinthet vissza, de fiatal mivoltunkat aktivitással és folyamatos fejlődéssel ellensúlyozzuk.

Aktív szakmai és közösségi tevékenységünk elismeréseként 2012 májusában a Kar vezetése beleegyezését adta szakkollégiummá válásunkhoz, ami a költségvetési évre való tekintettel 2013. januártól vált jogilag is valósággá.  Munkánk ezen formában történő elismerését követően sem hagyott fel lelkesedésünk és tovább építettük szervezetünk, és 2015 áprilisában sikerült elnyerni a minősített szakkollégiumi címet.

2. Szervezet

Az Ostrakon tagsága és szervezete is rengeteg változáson ment keresztül, mióta az alapítóatyák 2011-ben útjára indították. A minden évben nagy izgalmakkal kecsegtető felvételiken bizonyíthatják képességeiket az újoncok, és azt is, hogy érdemes a vérfrissítéseket rájuk alapozni. Az évek során az egyetem legnagyobb tagsággal rendelkező szakkollégiumává nőttük ki magunkat, a létszámunk volt, hogy elérte az 53 főt is.

Az önkormányzatiságnak megfelelve a legfőbb szerv a Közgyűlés, melynek ülésein minden tag részt vesz. Az igazgató mellett a hallgatói irányítást az elnökség végzi (elnök, elnökhelyettes, szakmai alelnök, közösségi alelnök, kommunikációs alelnök, pénzügyi alelnök és az alelnökök munkáját közvetlenül segítő titkárok). A négy alelnök alatt pedig egy-egy stáb működik, minden szakkollégista tagja egy stábnak. A tisztviselőket évente a Közgyűlés választja, melyen bármelyik szakkollégista megmérettetheti magát.
 
Mindemellett nagy hangsúlyt fektetünk a kapcsolattartásra nemcsak az Egyetemünk hallgatói szervezeteivel, de az összes szakkollégiummal. Szervezetünk kezdeményezése nyomán jött létre az NKE Szakkollégiumi Együttműködési Fóruma, melynek első két elnökét szakkollégiumunk adta.

Igazgató: Dr. Pál Gábor
pal.gabor@uni-nke.hu

Elnök: Hornyák Réka
Hornyak.Reka@uni-nke.hu

Elnökhelyettes: Molnár Ákos Ádám
Molnar.Akos.Adam@uni-nke.hu

Szakmai Alelnök: Katona Rebeka Dorka
Katona.Rebeka.Dorka@uni-nke.hu

Pénzügyi Alelnök: Kovács Soma
Kovacs.Soma@uni-nke.hu

Közösségi Alelnök: Darvas Dóra
Darvas.Dora@uni-nke.hu

Kommunikációs Alelnök: Bucsi Levente
Bucsi.Levente@uni-nke.hu

 

3. Szakmaiság

 

Szakkollégiumunk profilját három fő csapásirány jellemzi, mely kijelöli az utat tagjaink tudományos érdeklődése előtt. Szakkollégistáink megismerkedhetnek közelebbről az államtudományokkal, a menedzsment rejtelmeivel, vagy éppen elindulhatnak nemzetközi vonalon is.

Kurzusainkat, melyek folyamatosan épülnek egymásra a félévek során, ezen irányok mentén szervezzük.

Az Ostrakon Szakkollégium kiemelt hangsúlyt fektet az egyetem falain belül megszerezhető tudás bővítésére, a már megszerzett tudás gyakorlatias alkalmazására. A 2014/15-ös tanév első féléve óta a felvételt nyert tagok megfelelő integrációja végett vitaesteket szervezünk. A témák kapcsán tagjaink síkra szállhattak valamely eszméért, kiállhattak véleményük mellett. A program keretén belül tagjaink fejleszthetik vitakészségüket és új problémákkal ismerkedhetnek meg, vagy már ismert kérdéseket új szemszögből figyelhetnek meg.

Korábbi kurzusaink:
•    Kutatói alapkészségek
•    Menedzsment kicsit másképp
•    Társadalomelméleti kurzus (XX. század nagyobb történelmi eseményei, és az adott kor társadalma)
•    Regnáló gazdaságpolitikák (A világgazdaság működése, nagy mozgató folyamatok, a magyar gazdaság működése)
•    Politikaelemző kurzus (aktuálpolitika, XX. század politikaikultúrája)
•    Kommunikációs tréning
•    Együttműködés-fejlesztés tréning
•    Közigazgatási kurzus (felkészítés a kutatásokra, elméletimegalapozás)
•    Politikai kommunikáció
•    Közszereplés
•    Regnáló gazdaságpolitikák
•    Leadership of Change (angol nyelvű)
•    Pályázatkezelés
•    Tárgyalástechnika
•    Helyi médiumok a közigazgatásban
•    Jó kormányzás eszközei
•    Társadalomtudományi kutatás
•    Európai közszolgálati rendszerek

 

Szakmai rendezvényeinkhez tartozik a hagyományosan minden évben megrendezett Ostrakon Szakmai és Kulturális Napok, mely egy olyan két hetes rendezvénysorozat, melynek keretében igyekszünk szakmai kiválóságokat elhívni, akik a puszta tudás mellett tapasztalatokat is átadhatnak nekünk választott hivatásunk kevéssé ismert oldalairól. Ebben a két hétben a szakma csúcsán állók olyan előadásokat tartanak nekünk, melyek átfogó képet adnak nekünk szakterületeikről.

Vendégeink voltak többek között:

 •  Navracsics Tibor, az Európai Unió kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa
 • Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter
 • Medgyessy Péter, hazánk egykori miniszterelnöke
 • Ifj. Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója
 • Nagy Feró, énekes, színész, dalszövegíró
 • Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke
 • Vidnyánszky Attila, színház- és filmrendező
 • Prof. Dr. Bodó Barna, kolozsvári Sapientia oktatója
 • Tálas Péter, biztonságpolitikai szakértő
 • Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezető elemzője
 • Zárug Péter Farkas, politológus
 • Dr. Biró Marcell – Közigazgatási államtitkár
 • Dr. Török Gábor politológus
 • Andrew G. Vajna – a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos
 • Dr. Stumpf István - Alkotmánybíró, a Bibó István Szakkollégium alapító igazgatója
 • Dr. Chikán Attila - közgazdász, Magyar Tudományos Akadémia Tagja, Rajk László Szakkollégium alapító igazgatója
 • Gerendai Károly, a Sziget megteremtője
 • Dr. Koltay András, rektor, egyetemi tanár
 • Dr. Lattmann Tamás, egyetemi docens (NKE-NETK, IIR Prague)
 • Závorszky Anna, HBO producer
 • Végh Zsolt, színész
 • Bakonyi Csilla, színész
 • Habsburg György, politikus, osztrák és magyar újságíró
 • dr. Juhász Hajnalka – Magyarország humanitárius segítségnyújtása nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos asszony
 • Dúró Dóra – országgyűlési képviselő

Továbbá Szakkollégiumunkban állandó jelleggel működnek kutatócsoportok, amelyeknek főbb csapásiránya társadalomtudományi, mint szociológia, politológia, illetve nemzetközi vonal, mint az európai miniállamok közjogi berendezkedése.

 

4. Közösség

Az „ostrakon” szó az athéni demokráciából származik, ahol a polgárok cserépdarabokra írva adták le a voksukat, hogy kit száműzzenek. Az „ostrakon” jelentése tehát a „szavazócserép”. Ellentétesen a görögökkel, mi nem küldünk száműzetésre senkit, ellenkezőleg, szervezetünk magához kívánja most is hívni az egyetemi hallgatóságot, az érdeklődőket.

Az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetettünk arra, hogy kialakítsunk egy olyan baráti légkört, ahol a tagok számíthatnak egymásra és családias hangulatban oszthatják meg a véleményüket, tapasztalataikat, nyíltan, őszintén beszélhetnek. Ennek szellemében számos közösségi programot hoztunk létre, amelyek nagyban hozzájárultak a már említett családias atmoszféra kialakításához. A továbbiakban is kiemelten kezeljük ezeket a programokat mivel, úgy gondoljuk, hogy egy jól működő szervezet alapja egy egységes csapat, közösség, ahol a tagok nem csak szakmailag, de emberileg is segítik egymást. Úgy véljük, hogy nem elég a jó közösség megléte, táplálni is kell azt, hogy intenzitása mindig töretlen maradjon.

Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az Ostrakon csapata a legösszetartóbb közösség az egyetemen. Bizonyítja ezt számos közösségi programunk, a tagjaink által alkotott család, és immáron az első ostrakonos „végzősök” összetartása egyetemi éveik után.

Összerázó táboraink alkalmával alkalom nyílik a csapatépítésre, illetve a jól megérdemelt lazítás után pedig a különböző szakmai vetélkedőkre, illetve az érvek ütköztetésére is különböző, társadalmi súlyú témák kapcsán. Bevonó táboraink során igyekszünk minél jobban megismertetni közösségünket a szervezetünk iránt érdeklődőkkel is, a szakkollégiumba jelentkezőkkel.

Ám nem csupán összerázó és bevonó táborok alatt épülnek ki szoros kapcsolatok, hanem tanulmányutak és karitatív tevékenységek alkalmával is. Legyen szó a bécsi Hadtörténeti Múzeumról, a Szépművészeti Múzeumról, vagy éppen önkéntes faültetés, karácsonyi gyűjtés, vagy az újvidéki árvákat segítő szervezet támogatásáról.

A szakkollégium egyesületének megalakulásával azoknak sem kell aggódniuk, akik ostrakonosként fejezik be tanulmányaikat és lediplomáznak. Az életre szóló kapcsolatok fenntartását a szakkollégium egyesülete biztosítja.


Az Ostrakon közösségének köszönhetjük, hogy az alapítás óta eltelt 8 év alatt az Államtudományi és Közigazgatási Kar, (korábban: Közigazgatás-tudományi Kar) legnépszerűbb hallgatói szervezete lettünk. A hallgatói szervezetekbe jelentkező diákok száma toronymagasan nálunk volt a legmagasabb.

 

5. Elért eredmények

 • Hat köztársasági ösztöndíjas hallgató, akik közül többen másodjára is elnyerték a rangos címet.
 • Kutatás megvalósítása, melyet szakmai kiadvány követett. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP  4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005) „Hatékony állam, szakértő közigazgatás, regionális fejlesztések a versenyképes társadalomért”
 • E-közigazgatás kutatás megvalósítása, mely a nemzetközi és hazai elektronikus közigazgatás összehasonlítását vette célul
 • Kiss István hagyatékának feldolgozása, kutatás Kocs községében
 • Tehetséggondozó és vezetőképző tábor szervezése az egyetemi szakkollégiumi közösségen belül
 • Hallgatóink részt vettek a Közigazgatási és Igazságügy Minisztérium által irányított „Állami feladatkataszter felmérésben”
 • Tizenhat már teljesített saját kurzus
 • Aktív jelenlét az egyetem tudományos diákköri életében.
 • Egyre bővülő kapcsolatrendszer, melynek köszönhetően szervezetünk egyre inkább ismertté és elismertté válik.  A kapcsolatoknak köszönhetően szakkollégistáinknak kiváló szakmai gyakorlati helyeket tudunk biztosítani: Országgyűlés Hivatala, KIM, BKK, Mag Zrt, CESCI, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Újbuda Önkormányzata
 • Minősített Szakkollégium (2016, 2019)

Elérhetőségeink:

Ostrakon Szakkollégium honlapja
Facebook
ostrakonszakkollegium@gmail.com