NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Kutatási témák

A KDI a következő hét kutatási területen mintegy 200 kutatási témát kínál a leendő doktoranduszok részére:

  • Állam- és közigazgatás-történet (vezetője: Dr. Horváth Attila PhD, tanszékvezető egyetemi tanár)
  • Jogtudomány (vezetője: Dr. Patyi András PhD, KDI vezető, egyetemi tanár; Dr. Papp Tekla DSc, egyetemi tanár)
  • Közigazgatási szervezéstan és szociológia (vezetője: Dr. Kis Norbert PhD, egyetemi tanár)
  • Gazdaságtudományok (vezetője: Dr. Kutasi Gábor PhD, egyetemi docens)
  • Államtudomány és kormányzástan (vezetője: Dr. Halász Iván DSc, tanszékvezető egyetemi tanár)
  • Nemzetközi és Európa-tanulmányok (vezetője: Dr. Koller Boglárka PhD, tanszékvezető egyetemi tanár; Dr. Tóth Norbert PhD, egyetemi docens)
  • A közigazgatás személyi állománya (vezetője: Dr. Hazafi Zoltán PhD, tanszékvezető egyetemi docens)

A kutatási témák jegyzéke a 2024/2025-es tanévre ide kattintva tölthető le.

A változatlan kutatási területekre épülő témahirdetési jegyzék a 2024/2025. tanévtől érvényes, a korábbi tanévek témahirdetési jegyzéke alapján indult doktori kutatások érvényessége folyamatos. A kutatási témák jegyzéke a témavezetők által a doktoranduszok számára elsődlegesen ajánlott témaköröket tartalmazza. A doktorandusz konkrét kutatási témájának címét és tárgyát a témavezetővel történő konzultációban kell kialakítani.

A doktorandusz(jelölt) egy kutatási területen belül a témajegyzéken nem szereplő, de a kutatási területen relevánsnak tekinthető témát is kérhet. Ez esetben előzetesen egyeztetnie kell a kutatási terület vezetőjével és az általa kijelölt témavezető-jelölttel. Az egyeztetés eredményeként a témavezető-jelölt a kutatási terültvezető jóváhagyásával a kutatási téma témajegyzékre történő felvételét kérheti a doktor iskola vezetőjétől. A hazai minisztériumok, illetve más államigazgatási szervek által ösztönzött kutatási témák listája a doktori iskola honlapján elérhető. A választott kutatási témának a közigazgatástudomány tárgykörébe kell esnie, azaz vagy egy adott állam, vagy államok, nemzeti, vagy nemzetközi közhatalmi intézmények, a többszintű kormányzás egyes szintjei, állami, vagy közigazgatási intézmények, szakpolitikák, közszolgáltatások, a területi vagy helyi önkormányzatiság elméletével, gyakorlatával, vagy működésével kapcsolatos hipotézisekre kell épülnie. A téma történeti, valamint magyar, külföldi, összehasonlító, vagy nemzetközi vonatkozásokat egyaránt tartalmazhat.