NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Bemutatkozás

Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) két, korábban önálló Kar, az Államtudományi és Közigazgatási Kar, valamint a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar egyesítésével, 2019. augusztus 1-jén jött létre. A szakmai és képzési portfóliók erősségeit megőrizve, az ÁNTK legfőbb célkitűzése olyan szakemberek képzése, akik a tanulmányaik során megszerzett ismeretek és készségek révén magas színvonalon helytállnak a magyar közigazgatási, valamint a külképviseleti és európai uniós intézményekben történő diplomáciai és más nemzetközi feladatok ellátása során is.

A Kar egyedülálló magyar és angol nyelvű képzési kínálata, a külföldi ösztöndíj-lehetőségek, valamint a potenciális munkáltatók igényei szerint kialakított gyakorlatorientált képzések versenyképes tudást nyújtanak a hallgatók számára.

Az alap-, illetve a mesterképzési  tanulmányok során a hallgatók elsajátítják mindazokat az ismereteket, amelyek a közigazgatás működtetéséhez, az igazgatási munka szervezéséhez, az igazgatási döntés-előkészítés és végrehajtás folyamatában szükségesek.

A mesterképzés elvégzésével a hallgatók képesek ágazati tervezési, stratégiai, elemzési, jogi és vezetői feladatok ellátására, a döntéshozatali mechanizmus legfelsőbb szintjein is.

Az ÁNTK-n végzett hallgatók olyan közigazgatási szakemberek lesznek, akik mind a hazai, mind a nemzetközi adminisztrációs környezetben megállják a helyüket. A hallgatók számára a versenyszférában, a civil szervezeteknél az adminisztrációs, projektmenedzsment-, szervezési területek kínálnak álláslehetőséget. Az ÁNTK-ás végzettség utat nyit az európai uniós igazgatás, a nemzetközi szervezetek vagy akár a védelmi szektor különböző szintjei felé is.

A közigazgatás-tudomány iránt elkötelezettek az ország egyetlen, 2013 szeptemberében alapított Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájában folytathatják kutatómunkájukat.