NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

International Relations mesterképzési szak

International Relations mesterképzési szak

(4 féléves nappali munkarendű angol nyelvű képzés)

Szakfelelős: Dr. habil. Koller Boglárka

Expert in International Relations

Az International Relations (IR) mesterképzési szakon a nemzetközi kapcsolatok elméleti és gyakorlati ismereteit angol nyelven sajátítják el a hallgatók.

Az angol nyelvű szak gyakorlatorientált kurzusokon keresztül készíti fel a külügyi pályára a hallgatókat. A hallgatók megismerkednek külügyi igazgatás hazai és nemzetközi legjobb gyakorlataival.  Az IR klasszikus tárgyain túl – mint például a Nemzetközi kapcsolatok és diplomáciatörtét vagy az Összehasonlító civilizációs tanulmányok – meghatározó szerepet játszik a szak struktúrájában a Gazdaságdiplomácia, és hangsúlyosan szerepelnek benne külgazdasági témák. A hallgatók három specializáció közül válaszhatnak: International Economic Relations, European Studies és Regional and Civilization Studies.

A nemzetközi mércével mérve is versenyképes képzés elvégzése után a hallgatók a hazai külügyi igazgatásban, nemzetközi intézményeknél, tudományos pályán, de a versenyszférában is elhelyezkedhetnek.

Hatályos képzési és kimeneti követelmények

Mintatanterv