NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Hírek, események, rendezvények

1. Professor Emeritus cím adományozása Dr. Imre Miklós részére

Imre Miklós tanár úr, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar oktatója 2020. szeptember 1-jén, az egyetemi tanévnyitó ünnepségen vette át a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa által adományozott Professor Emeritus címet.

Imre Miklós évtizedek óta az egyetem egyik meghatározó alakja, aki még 1981-ben, az egyetem jogelődjénél, az Államigazgatási Főiskola Ménesi úti épületében és a veszprémi kihelyezett campuson kezdte meg oktatói pályafutását.

Tanár Úr az egyetemen eltöltött közel negyven év alatt nem csak a hallgatók számára vált ikonikus személyiséggé, aki lojalitásával, a közszektor és az egyetem iránti elkötelezettségével, humorával, nagy munkabírásával, tudásával, életszeretetével az egyetemi polgárok generációi számára vált követendő példává, de az egyetem fejlesztéséért, építéséért is nagyon sokat tett.

2003 és 2012 között a Közigazgatási Tanszék tanszékvezetőjeként szakmai kollektívát épített, ami ápolta és tovább vitte a nagy előd, Lőrincz Lajos professzor tudományos örökségét.

2004 és 2006 között a Budapesti Corvinus Egyetem rektorhelyetteseként, 2006 és 2011 között pedig a Közigazgatás-tudományi Kar dékánjaként sikeresen vezette az intézményt, elismerést tudományterületi és felsőoktatási vonatkozásban is megbecsülést szerezve a közigazgatás-tudománynak.

Nyitott személyiségének, együttműködési készségének, vezetői és szervezetfejlesztői tudásának és tapasztalatának köszönhetően Tanár Úr dékánként, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorhelyetteseként kulcsszerepet töltött be a 2012-ben megalakuló egyetemünk létrejöttében.

Munkájához a jövőben is jó egészséget és ugyanolyan elhivatottságot kívánunk! Kollégái, volt és jelenlegi hallgatói a jövőben is számítanak bölcsességére, tanácsaira, szakmai iránymutatására és nem utolsó sorban állandó optimizmusára, humorára és az örökzöld mondásaira.

 

2. Közigazgatási Eljárási Jogi Színjátszókör és Perbeszédverseny

Az idei évben a jogi egyetemek jól bevált gyakorlatát követve a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület Közigazgatási Eljárási Jogi Színjátszókört és Perbeszédversenyt hirdet.

I. A jelentkezés feltételei és módja

A Perbeszédverseny egyfordulós, amelyre 2-3 fős csapatok nevezését várjuk.

A nevezés feltétele, hogy a csapat valamennyi résztvevője a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen (BA vagy MA szakos, nappali vagy levelező tagozatos hallgatók), továbbá tagja legyen az NKE valamelyik tudományos diákkörének vagy szakkollégiumának.

Jelentkezni 2019. november 10. napjáig lehet a „Perbeszédverseny” tárgymegjelöléssel a mellékelt jelentkezési lap a keje@keje.hu e-mail címre történő megküldésével.

A jelentkezési lap letölthető az elábbi linken: Jelentkezési lap

II. A verseny menete

A versenyre jelentkezett csapatok 2019. november 15-én 10:00 órakor mérhetik össze tudásukat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Oktatási Központjának aulájában (1082 Budapest, Üllői út 82.).

A verseny keretében minden csapat különböző közigazgatási jogi jogeseteket kap. A helyszínen kapott ügyre vonatkozóan felperesi vagy alperesi szerepet vállalhatnak a csapatok.

Ezt követően a csapatok felkészülnek a perbeszédre, és ismertetik álláspontjukat a szakmai zsűri előtt.

III. A verseny értékelése

A verseny zsűrije bírákból, ügyvédekből és egyetemi oktatókból áll majd, akik elsősorban a hallgatók előadásmódját, szakmai érvelését pontozzák és ezek alapján állapítják meg, hogy az összeredményt tekintve melyik csapat, milyen helyezést ért el.

A résztvevő csapatok tárgyjutalomban részesülnek.

IV. További tudnivalók

A verseny során a csapattagok személyében nem állhat be változás, a versenyen való részvételnek azonban nem akadálya, ha valamely csapattag indokolható módon nem tud részt venni a versenyen. Egyebekben a csapattagok személyesen kötelesek a verseny során eljárni.

 

Sikeres versenyzést kíván a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület!

 

3. 2018 januárjában Dr. habil. Boros Anitát választották a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület Elnökének. Az Egyesület célja a közigazgatási szakemberek tevékenységének gyakorlati és elméleti támogatása, a közigazgatási szakemberállomány jogalkalmazási tevékenységének fejlesztése, és a közigazgatás különböző területein tevékenykedők együttműködésének a támogatása. Az Egyesület tevékenységéről bővebben a www.keje.hu honlapon olvashat.

 

4. Sikeres Ákr. konferenciára került sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a KEJE közös szervezésében 2018. június 8-án „Az általános közigazgatási rendtartás első félévének tapasztalatai” címmel. A Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet bevonásával megvalósult rendezvény sikerét az is mutatja, hogy már az első napokban elérte a jelentkezők létszáma a lehetséges maximumot.

 

5. A nagy érdeklődésre tekintettel újabb Ákr. konferenciát szervezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a KEJE 2018. július 4-én. A teltházas rendezvény azt is bizonyítja, hogy továbbra is töretlen a közigazgatási szakemberek közigazgatási eljárásjogi kérdések iránti érdeklődése.

 

6. 2018 decemberében sikeresen lezárult a Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely második szegmensének kutatási programja is.

A 2018. március 1-jével létrehozásra került Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely, amelynek első kutatása az állami eljárások racionalizálásának alapkérdéseinek vizsgálatára irányult. A kutatás első szegmense a közigazgatási hatósági eljárás karakterisztikájával foglalkozott. Ennek a kutatásnak a következő etapja az I. ütem II. szegmensében a nem klasszikus közigazgatási hatósági eljárások vizsgálatára irányult annak érdekében, hogy a hatékonyság tükrében górcső alá vonjuk az egyes közigazgatási (szak)igazgatási területek eljárási metodikáját.

A kutatásunk második szegmensének tudományos eredményei a Patyi András - Boros Anita (szerk): A hazai közigazgatási (nem hatósági) eljárások alapvető jellemzői a hatékonyság tükrében című kötetben kerülnek összefoglalásra. A kutatásról részletesen a https://akfi.uni-nke.hu/kutatas/kilenyi-geza-egyetemi-kutatomuhely/bemutatas linken  tájékozódhat.  

 

7. 2019. január 1-jétől Dr. habil. Boros Anita, közigazgatási eljárásjogász vezeti a Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézetet.

 

8. Az idén is megrendezésre kerül az Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia immáron tizedik alkalommal. Az önkormányzati vagyongazdálkodás első számú, minden évben nagy érdeklődésre számot tartó eseményére 2019 őszén kerül sor. A részletekről további tájékoztatást hamarosan itt olvashat.

 

9. A Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkör 2019-ben is folytatja munkáját. Ebben a félévben is várjuk a közigazgatási jog iránt elkötelezett hallgatók jelentkezését.

A TDK soron következő ülésére 2019. február 27-én szerdán kerül sor 17.30 órai kezdettel, amelynek keretében Dr. habil. Boros Anita intézetvezető és Hegyesi Zoltán a Diákkör vezető oktatója félévindító előadására kerül sor

 

10. Boros Anitát, az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar intézetvezetőjét kérte fel Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a közigazgatási bíróságok jövő évi felállítását előkészítő projekt szakmai vezetőjének.
A témáról bővebben itt olvashat: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2019/03/21/a-kozigazgatasi-birosagok-felallitasan-dolgozik-az-nke-intezetvezetoje
https://www.origo.hu/itthon/20190321-szervezodnek-a-kozigazgatasi-birosagok.html

 

11. Az Országos Közigazgatási Eljárási Jogi Jogesetmegoldó Verseny első fordulójának eredményei

A döntőbe jutott csapatok

A csapat fantázianeve: 

Ügyfélelem
Győri Édes
M’s Angels
Nukleáris Tejföl
SZE3DFÁJK
Valar Morghulis
ZSAM
Illetéktelenek

 

12. Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkör az Országgyűlés Hivatalában

2019. március 28-án, csütörtökön a Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkör hallgatói, Hegyesi Zoltán tanársegéd és Weninger Sándor tudományos segédmunkatárs kíséretében parlamenti látogatáson vettek részt. Az országházi sétát igen informatív és emellett kiemelkedő színvonalú idegenvezetés kísérte, így az összegyűlt közel 40 érdeklődő részletekbe menően nyert betekintést az egyedi értékeket hordozó parlamenti épület múltjába és jelenébe. A látogatást kiegészítendően, egy közel 1 órás szakmai előadás keretében bemutatásra került az Országgyűlés munkája, valamint Hivatalának feladatköre, szervezete és működése, továbbá ezek gyakorlati relevanciája, megjelenési formái. Kiemelendő, hogy az előadó – dr. Bereczky István, a Bizottsági Főosztály főosztályvezető-helyettese – szakmai életútja egyik meghatározó állomásaként tekint a kar jogelőd intézményében töltött korábbi hallgatói éveire és szívesen mesél Lőrincz Lajos Tanár Úrhoz fűződő személyes élményeiről is. Az esemény végén a hallgatók lehetőséget kaptak kérdések feltételére, amiket az előadó kivétel nélkül meg is válaszolt. A rendezvény sikerrel zárult, mindenki hasznos szakmai ismeretekkel gazdagodva térhetett vissza az egyetem falai közé.

Szöveg: Weninger Sándor (weninger.sandor@uni-nke.hu),
Fotó: Hegyesi Zoltán (hegyesi.zoltan@uni-nke.hu), Weninger Sándor

 

13. Lezárult az Ákr. Tanulmányi Verseny első fordulója

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézete Ákr. Tanulmányi Versenyt hirdetett. A verseny első fordulójában a hallgatói csapatok egy kreatív, 3-5 perces saját gyártású kisfilmet (videót) készítettek arról, hogy miként jellemeznék a hazai közigazgatási hatósági eljárást, vagyis mit jelent számukra a közigazgatási hatósági eljárás. Nagyon színvonalas munkák érkeztek, a csapatok közül többen saját példájukon keresztül mutattak rá a közigazgatás közelségére és az ügyintézés minőségének fontosságára.

A döntőbe az elért pontszámok alapján az alábbi öt csapat jutott:

A csapat fantázianeve:

A hatóság

Főnix Rendje

The Last Minute

Ákr. Kutatói

Elhivatott Hivatalnokok Hordája (Ehh.)

Minden jelentkezőnek köszönjük a részvételt, a döntőbe jutott csapatoknak pedig sok sikert kívánunk!