NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Bemutatkozás

Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszék 

A Tanszék 2019. augusztus 1-én  alakult meg a korábbi Alkotmányjogi Intézet jogutódjaként. Az oktatási és kutatási tevékenysége két alappilléren nyugszik – a hatályos magyar alkotmányjog, valamint az összehasonlító alkotmányjog oktatásán, illetve kutatásán. Mindkét vonatkozásban egyforma figyelem irányul  az alapjogi  és az államszervezeti kérdésekre. Ezeket a kurzusokat a Tanszék munkatársai nemcsak a Karunkon oktatják, hanem a közös modulok keretében  az Egyetem más karain is. Az oktatók közül többen vesznek részt az Egyetem közigazgatás-tudományi doktori iskolájának munkájában is.
Az összehasonlító alkotmányjog területén az európai és más nyugati államok mellett külön figyelem irányul a BRICS csoport államaira, továbbá kiemelt figyelmet fordítunk a Magyarországgal szomszédos, illetve azzal együtt a visegrádi országcsoportot alkotó államokra. Szintén fontos feladat a közjogi komparatisztika kutatása, illetve elméleti megalapozása, valamint az alkotmányjog-tudomány történetének vizsgálata. Hangsúlyosan szerepel a kutatási profilban a nemzeti, uniós és globális alkotmányozási folyamatok nyomon követése, továbbá az alkotmánybíráskodás legújabb alakváltozásainak a kutatása, a választójog fejlődése, a migrációs és integrációs kihívások kezelése, az alkotmányjog nemzetköziesedése, illetve a jogi eszmék átültetésének  a kutatása is. További figyelem irányul a modern technológiák, a tudomány és az alkotmányjog kapcsolatára.
A Tanszék munkájának meghatározása során figyelembe veszi a megőrizendő nemzeti közjogi hagyományokat, az európai alkotmányos örökséget, továbbá az irányadó nemzetközi kutatási trendeket és az aktuális oktatási kihívásokat is.  A Tanszék oktatói különböző nemzetközi kutatási projektekben dolgoznak együtt többek között a krakkói Jagelló Egyetem, a heidelbergi Max Planck Intézet, a prágai Károly Egyetem, a kassai Safárik Egyetem, valamint  a Gdanski Egyetem tanáraival, illetve régiónk számos más neves kutatójával, oktatójával.