Bemutatkozás

Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszék 

2016. február 1-én  alakult meg az Alkotmányjogi Intézet a korábbi Alkotmányjogi Tanszék és az Európai és Összehasonlító Közjogi Tanszék összevonásával. Ennek megfelelően az oktatási és kutatási tevékenység két alappilléren nyugszik – a hatályos magyar alkotmányjog, valamint az összehasonlító alkotmányjog oktatásán, illetve kutatásán. Mindkét vonatkozásban egyforma figyelem irányul  az alapjogi  és az államszervezeti kérdésekre. Ezeket a kurzusokat az Intézet munkatársai nemcsak az Államtudományi és Közigazgatási Karon oktatják, hanem a közös modulok keretében  az Egyetem más karain is. Az oktatók közül többen vesznek részt az Egyetem közigazgatás-tudományi doktori iskolájának munkájában.

Az összehasonlító alkotmányjog területén az európai és más nyugati államok mellett külön figyelem irányul a BRICS csoport államaira, továbbá kiemelt figyelem  irányul a Magyarországgal szomszédos, illetve azzal együtt a visegrádi ország-csoportot alkotó államokra. Szintén fontos feladat a közjogi komparatisztika kutatása, illetve elméleti megalapozása, valamint az alkotmányjog-tudomány történetének vizsgálata.

Hangsúlyosan szerepel a kutatási profilban a nemzeti, uniós és globális alkotmányozási folyamatok nyomon követése, továbbá az alkotmánybíráskodás legújabb alakváltozásainak a kutatása, a választójog fejlődése, a migrációs és integrációs kihívások kezelése, az alkotmányjog nemzetköziesedése, illetve a jogi eszmék átültetésének  a kutatása is.

Az Alkotmányjogi Intézet munkájának meghatározása során figyelembe veszi a megőrizendő nemzeti közjogi hagyományokat, az európai alkotmányos örökséget, továbbá az irányadó nemzetközi kutatási trendeket és az aktuális oktatási kihívásokat is.  Az Intézet oktatói különböző nemzetközi kutatási projektekben dolgoznak együtt többek között a Yale Egyetem, a Sorbonne Egyetem, a Heidelbergi Max Planck Intézet, a prágai Károly Egyetem tanáraival, illetve régiónk számos más neves kutatójával, oktatójával.