NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

A Kari Tanács 2020. évi határozatai

 

1/2020. (I. 28.) KT hat. a) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 23 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Koller Boglárka egyetemi tanári pályázatát.
b) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 23 igen és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Nyikos Györgyi egyetemi tanári pályázatát.
c) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 23 igen és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Molnár Anna egyetemi tanári pályázatát.
2/2020. (I. 28.) KT hat. a) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Kelemen Miklós egyetemi docensi pályázatát.
b) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Hettyey András egyetemi docensi pályázatát.
c) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Szalai András egyetemi docensi pályázatát.
3/2020. (I. 28.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással, 24 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a HTVSZÜB Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon működő testületében Apró Richárd hallgató tag megbízásának megszűnését, és helyette – a HTVSZÜB 56/2019. (X. 16.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2022. október 31-ig – Aszalós Regina hallgató megbízását.
4/2020. (I. 28.) KT hat. A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar egyes szakjain az új tantárgyfelelősök megválasztását.
5/2020. (I. 28.) KT hat. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa (a továbbiakban: Kari Tanács) támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) I. kötet Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SZMR), a Szenátus Ügyrendje, az SZMSZ II. kötet 1. számú mellékletét képező Foglalkoztatási Szabályzat, az SZMSZ III. kötet Hallgatói Követelményrendszer részét képező Kollégiumi Szabályzat és Felvételi Szabályzat (a továbbiakban: Kollégiumi Szabályzat), továbbá az Etikai Kódex módosítását,
az alábbi fenntartásokkal:
- a Kari Tanács nem értett egyet az SZMR 2. § (5) bekezdésének módosításával, amelynek értelmében az Egyetem angol nyelvű megnevezéséből törlésre kerül a „National” jelző;
- a Kari Tanács nem értett egyet az SZMR 36. §-ának hatályon kívül helyezésével, amelynek értelmében az Egyetemi Tudományos Tanács működése megszűnik;
a Kari Tanács nem értett egyet a Kollégiumi Szabályzat 24/A. § beemelésével, amelynek értelmében alapképzésben, valamint osztatlan mesterképzésben részt vevő közszolgálati ösztöndíjas hallgató jogosult képzése első tanévében, két egymást követő félévben térítésmentes kollégiumi elhelyezésre, kizárva így a mesterképzésben részt vevő és az önköltséges finanszírozású hallgatókat.
6/2020. (II. 25.) KT hat. a) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) elismerő cím adományozását Dr. Barabási Albert László részére.
b) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Professor Emeritus cím adományozását Dr. Imre Miklós részére.
c) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 22 igen és 2 nem szavazattal támogatta a címzetes egyetemi docensi cím adományozását Dr. Lovassy Ádám részére.
7/2020. (II. 25.) KT hat. a) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 nem szavazattal támogatta az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kart képviselő tagjaként Dr. Pókecz Kovács Attila megválasztását 2020. február 27-i hatállyal, 2025. február 26-ig szóló mandátummal.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 nem szavazattal támogatta az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kart képviselő tagjaként Dr. Szenes Zoltán tag megbízásának 2020. február 26-i hatállyal történő megszűnését.
8/2020. (II. 25.) KT hat. a) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a KÁVB Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon működő testületének tagjaként – a Bizottság 56/2019. (X.16.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2022. október 31. napjáig - Dr. Bányász Péter megbízását.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a KÁVB Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon működő testületének tagjaként – a Bizottság 56/2019. (X.16.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2022. október 31. napjáig - Dr. Dúl János megbízását.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a KÁVB Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon működő testületének tagjaként – a Bizottság 56/2019. (X.16.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2022. október 31. napjáig - Hegyesi Zoltán megbízását.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a KÁVB Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon működő testületének tagjaként – a Bizottság 56/2019. (X.16.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2022. október 31. napjáig - Dr. Ördögh Tibor megbízását.
e) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a KÁVB Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon működő testületében Szaplonczay Eufémia hallgató tag megbízása megszűnését, és helyette – a Bizottság 56/2019. (X.16.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2022. október 31. napjáig – a testület tagjaként Garab Anna hallgató megbízását.
9/2020. (III. 26.) KT hat. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa elektronikus szavazással – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adományozható címek, kitüntetések és más elismerések, valamint adományozásuk rendjéről szóló szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
10/2020. (III. 26.) KT hat. A Kari Tanács elektronikus szavazással – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa Ügyrendjének módosítását. A szabályzatmódosítás a Kari Tanács általi jóváhagyást követő napon lép hatályba.
11/2020. (IV. 20.) KT hat. a) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Közigazgatás-szervező alapképzési szak ajánlott tantervének módosítását. 
b) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Nemzetközi igazgatás alapképzési szak ajánlott tantervének módosítását.
c) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az Államtudományi osztatlan mesterképzési szak ajánlott tantervének módosítását.
d) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak ajánlott tantervének módosítását.
e) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak ajánlott tantervének módosítását.
f) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az International Public Service Relations mesterképzési szak ajánlott tantervének módosítását.
g) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak ajánlott tantervének módosítását.
h) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Közigazgatási mesterképzési szak ajánlott tantervének módosítását.
Az a)-h) pontokban meghatározott ajánlott tanterveket a 2020/2021. tanévtől kell alkalmazni felmenő rendszerben.
i) A Kari Tanács támogatta a Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak szakfelelőseként Dr. Kutasi Gábor egyetemi docens megbízását. Ezzel egyidejűleg a Kari Tanács támogatta Dr. Nyikos Györgyi egyetemi docens szakfelelősi megbízásának megszüntetését.
12/2020. (IV. 20.) KT hat. A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzési szak ajánlott tantervét.
13/2020. (IV. 20.) KT hat. A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Kiberbiztonsági mesterképzési szak ajánlott tantervét.
14/2020. (IV. 20.) KT hat. A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Kormányzás és vezetés mesterképzési szak ajánlott tantervét.
15/2020. (IV. 20.) KT hat. A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és Működési Rend, a Szenátus Ügyrendje, a Foglalkoztatási Szabályzat, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat, a Felvételi Szabályzat, az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat, valamint a Kollégiumi Szabályzat módosítását, továbbá a Tűzvédelmi Szabályzat hatályon kívül helyezését. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó általi jóváhagyást követő napon lépnek hatályba.
16/2020. (IV. 20.) KT hat. A Kari Tanács elfogadta az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar dékánjának 2019. évi beszámolóját.
17/2020. (V. 19.) KT hat. a) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a közigazgatás-szervező alapképzési szak ajánlott tantervét. 
b) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a nemzetközi igazgatás alapképzési szak ajánlott tantervét.
c) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az államtudományi osztatlan mesterképzési szak ajánlott tantervét.
d) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak ajánlott tantervét.
e) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak ajánlott tantervét.
f) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az International Public Service Relations mesterképzési szak ajánlott tantervét.
g) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak ajánlott tantervét.
h) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a közigazgatási mesterképzési szak ajánlott tantervét.
Az a)-h) pontokban meghatározott ajánlott tanterveket – a szabadon választható tantárgyak kivételével – a 2020/2021. tanévtől kell alkalmazni felmenő rendszerben. A szabadon választható tantárgyak jegyzékeit nemcsak felmenő rendszerben, hanem a 2020/2021. tanévtől a jelenleg hatályos tantervekre nézve is alkalmazni kell.
i) A Kari Tanács támogatta a Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak szakfelelőseként Dr. Kutasi Gábor egyetemi docens megbízását. Ezzel egyidejűleg a Kari Tanács támogatta Dr. Nyikos Györgyi egyetemi docens szakfelelősi megbízásának megszüntetését.
18/2020. (V. 19.) KT hat. A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzési szak ajánlott tantervét. A Fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzési szak ajánlott tantervét a 2020/2021. tanévtől kell alkalmazni felmenő rendszerben.
19/2020. (V. 19.) KT hat. A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Kiberbiztonsági mesterképzési szak ajánlott tantervét. A Kiberbiztonsági mesterképzési szak ajánlott tantervét a 2020/2021. tanévtől kell alkalmazni felmenő rendszerben.
20/2020. (V. 19.) KT hat. A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Kormányzás és vezetés mesterképzési szak ajánlott tantervét. A Kormányzás és vezetés mesterképzési szak ajánlott tantervét a 2020/2021. tanévtől kell alkalmazni felmenő rendszerben.
21/2020. (VI. 16.) KT hat. a) A Kari Tanács titkos szavazással, 28 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemi Fegyelmi Testület kari delegáltjaként Dr. Hazafi Zoltán megbízását 2020. június 17. napjától számított egy évre.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 28 igen és 1 nem szavazattal támogatta az Egyetemi Fegyelmi Testület kari delegáltjaként Dr. Tóth Norbert megbízását 2020. június 17. napjától számított egy évre.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Kártérítési Testület kari delegáltjaként Dr. Csapó Zsuzsanna megbízását 2020. június 17. napjától számított egy évre.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, 28 igen és 1 nem szavazattal támogatta az Egyetemi Kártérítési Testület kari delegáltjaként Dr. Méhes Tamás megbízását 2020. június 17. napjától számított egy évre.
22/2020. (VI. 16.) KT hat. A Kari Tanács – az előterjesztésben foglaltak szerint – támogatta a Nemzetközi igazgatás (International Public Management) alapképzési szak angol nyelven való indítását, valamint a szak szakfelelőseként Dr. Marján Attila egyetemi docens megbízását.
23/2020. (VI. 16.) KT hat. A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az Elismerési Szabályzat elfogadását. Az Elismerési Szabályzat 2020. augusztus 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követően indult eljárásokra kell alkalmazni, a hallgató kérelmére azonban, amennyiben az a hallgató számára előnyösebb, a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Az Elismerési Szabályzat 4. § (2) bekezdésében meghatározott elismerési eljárásban az Elismerési Szabályzatot először a 2021. évi felsőoktatási általános felvételi eljárásban kell alkalmazni. A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a Szenátus 57/2015. (IV. 2.) számú határozatával elfogadott szabályzat.
24/2020. (VI. 16.) KT hat. A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) I. kötet Szervezeti és Működési Rend, az SZMSZ III. kötet Hallgatói Követelményrendszer részét képező Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat, Kollégiumi Szabályzat, továbbá a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő egyes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet és hallgatóit érintő intézkedésekről, valamint a távolléti oktatás rendjéről szóló szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
25/2020. (VI. 16.) KT hat. A Kari Tanács tudomásul vette az Intézményfejlesztési Terv (2015-2020) és a kapcsolódó stratégiák értékelését.
26/2020. (VI. 16.) KT hat. A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményfejlesztési Tervének (2020-2025) Fenntartó felé történő felterjesztését és annak elfogadását.
27/2020. (VII. 14.) KT hat. a) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Kaiser Tamás Géza tudományos dékánhelyettesi pályázatát.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 24 igen és 1 nem szavazattal támogatta Dr. Zachar Péter Krisztián nemzetközi dékánhelyettesi pályázatát.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen, 4 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Téglási András oktatási dékánhelyettesi pályázatát.
28/2020. (VII. 14.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag első helyre rangsorolta Dr. Kristó Katalin dékáni hivatalvezetői pályázatát.
29/2020. (VII. 14.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 2 érvénytelen szavazattal támogatta
Dr. Koltay András tanszékvezetői pályázatát.
30/2020. (VII. 14.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással, 24 igen és 1 érvénytelen szavazattal első helyre rangsorolta Miklósy Hajnalka vizsgaközpont-vezetői pályázatát.
31/2020. (VII. 14.) KT hat. a) A Kari Tanács titkos szavazással, 24 igen és 1 érvénytelen szavazattal első helyre rangsorolta dr. Kárpáti Janka Judit igazgatási osztályvezetői pályázatát.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag első helyre rangsorolta Farkas Noémi Tünde nemzetközi osztályvezetői pályázatát.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal első helyre rangsorolta Tischler Zoltán oktatásszervezési osztályvezetői pályázatát.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, 24 igen és 1 érvénytelen szavazattal első helyre rangsorolta Farkas-Erős Nóra tanulmányi osztályvezetői pályázatát.
32/2020. (VII. 14.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Kun Attila Sándor egyetemi tanári pályázatát.
33/2020. (VII. 14.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Herendy Csilla egyetemi docensi pályázatát.
34/2020. (VII. 14.) KT hat. A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzatának módosítását, a következő módosítási javaslatok indítványozása mellett:
- Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező szabályzatmódosítás 13. §-ához kapcsolódó módosítási javaslat:
„Az EDHSZ 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vita összegzett állásfoglalásának kialakításában a műhelyvita végén történő nyílt szavazásban csak azok a tudományos fokozattal rendelkező személyek vehetnek részt, akik a műhelyvita során mindvégig jelen voltak. Nem szavazhat a doktorandusz témavezetője. Az írásban beérkezett vélemények a szavazáskor nem vehetők figyelembe. Szavazategyenlőség esetén a TDT döntése mérvadó.””
- Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező szabályzatmódosítás 15. §-ához kapcsolódó módosítási javaslat:
„Az EDHSZ 49. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A doktori értekezés benyújtójának témavezetője az értekezés védésén jelen van és a vita lezárását követően szükség szerint meghallgatható. A bizottságnak nem lehet tagja a doktori értekezés benyújtójának témavezetője. A doktori eljárásban hivatalos bírálóként vagy bizottsági tagként nem vehet részt továbbá az a személy, aki az érintett személy közeli hozzátartozója vagy akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el.””
A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
35/2020. (VII. 14.) KT hat. A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítását. A módosítás a Fenntartó jóváhagyását követő napon lép hatályba.
36/2020. (VIII. 25.) KT hat. a) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 nem szavazattal döntött a Magyary Zoltán-emlékérem adományozásáról Dr. Budai Balázs Benjámin részére.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen és 2 nem szavazattal döntött a Lőrincz Lajos-emlékgyűrű adományozásáról Dr. Kis Norbert részére.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag döntött a Pro Publico Bono elismerés adományozásáról Filipszné Legendi Krisztina részére.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag döntött a Pro Publico Bono elismerés adományozásáról Dr. Vizi Balázs részére.
e) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Dékáni Dicsérő Oklevél adományozását Bartók András részére.
f) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Dékáni Dicsérő Oklevél adományozását Tischler Zoltán részére.
g) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Dékáni Dicsérő Oklevél adományozását Cziczás Péter részére.
h) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag döntött a Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél adományozásáról Bagi Nikoletta Dóra részére.
i) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag döntött a Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél adományozásáról Bátai Nóra részére.
j) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag döntött a Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél adományozásáról Schmidt Martin részére.
k) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal döntött a Batthyány Kázmér-emléktoll ezüst fokozatának adományozásáról Dr. Koller Boglárka részére.
l) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal döntött a Batthyány Kázmér-emléktoll arany fokozatának adományozásáról Dr. Bába Iván részére.
37/2020. (VIII. 25.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal első helyre rangsorolta Nagy Zsuzsanna lektorátusvezetői pályázatát.
38/2020. (VIII. 25.) KT hat. A Kari Tanács – a javasolt módosításokkal – támogatta a Nemzetközi igazgatás (International Public Management) alapképzési szak tantervi hálóját.
39/2020. (IX. 22.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Demeter Márton egyetemi docensi pályázatát.
40/2020. (IX. 22.) KT hat. A Kari Tanács – a javasolt módosításokkal – támogatta a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak indítását, valamint a szak szakfelelőseként Dr. Szemlér Tamás egyetemi docens megbízását.
41/2020. (IX. 22.) KT hat. A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és Működési Rend módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései 2020. december 1. napján lépnek hatályba.
42/2020. (IX. 22.) KT hat. A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzatát. A szabályzat rendelkezései 2020. október 1. napján lépnek hatályba.
43/2020. (X. 20.) KT hat. a) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 3 érvénytelen szavazattal támogatta a magántanári cím adományozását Dr. Tóth Tibor részére.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 24 igen és 2 érvénytelen szavazattal támogatta a címzetes egyetemi docensi cím adományozását Dr. Gáva Krisztián részére.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 3 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemért Emlékérem kitüntetés adományozását Dr. Pálffy Ilona részére.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, 24 igen és 2 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemért Emlékérem kitüntetés adományozását Dr. Redl Károly részére.
44/2020. (X. 20.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Auer Ádám egyetemi docensi pályázatát.
45/2020. (X. 20.) KT hat. A Kari Tanács – a javasolt módosításokkal – támogatta az International Public Management alapképzési szak ajánlott tantervét. A tantervet a 2021/2022. tanévtől kell alkalmazni felmenő rendszerben.
46/2020. (X. 20.) KT hat. A Kari Tanács támogatta az Alumni Szabályzatot. A szabályzat rendelkezései a Szenátus általi elfogadást követő napon lépnek hatályba.
47/2020. (X. 20.) KT hat. A Kari Tanács támogatta a Felvételi Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba. A módosítást első alkalommal a 2021. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni.
48/2020. (X. 20.) KT hat. A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és Működési Rend, valamint a Foglalkoztatási Szabályzat módosítását, továbbá 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő egyes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet és hallgatóit érintő intézkedésekről, valamint a távolléti oktatás rendjéről szóló szabályzat és a Munkavédelmi Szabályzat hatályon kívül helyezését. A szabályzatmódosítás a Fenntartó jóváhagyását követő napon lép hatályba.
49/2020. (X. 20.) KT hat. A Kari Tanács támogatta az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar nemzetközi és idegennyelvű képzési programjainak stratégiáját.
50/2020. (XI. 17.) KT hat. A Kari Tanács támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítását. A módosítás a Fenntartó jóváhagyását követő napon lép hatályba.
51/2020. (XI. 17.) KT hat. A Kari Tanács támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba. A Kari Tanács támogatta a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet) foglaltakra figyelemmel a rektor által 2020. november 11-én meghozott, a 2020/2021. tanév I. félévének szorgalmi időszakára vonatkozó speciális oktatási és tanulási rendelkezéseket, valamint azok fenntartását. Mindezekre figyelemmel a 2020/2021. tanév I. félévében a szorgalmi időszak végéig az oktatás kizárólag a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban, valamint az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzatban meghatározott távolléti oktatási formában történik azzal, hogy amennyiben arra a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján a fenntartói jogokat gyakorló, a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter engedélyt ad, egyes tantervi foglalkozások jelenléti tanóra keretében is megtarthatók.
52/2020. (XII. 16.) KT hat. A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és Működési Rend módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon, illetve 2021. február 1-jén lépnek hatályba.
53/2020. (XII. 16.) KT hat. A Kari Tanács támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba. A Kari Tanács támogatta a
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a rektor által
2020. november 30-án meghozott, a 2020/2021. tanév I. félévének vizsgaidőszakára vonatkozó speciális távolléti vizsgáztatási és záróvizsgáztatási rendelkezéseket, valamint azok fenntartását. Mindezekre figyelemmel a 2020/2021. tanév I. félévében a vizsgaidőszak végéig a vizsgáztatás kizárólag a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban, valamint az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzatban meghatározott távolléti vizsgáztatási formában történik.
54/2020. (XII. 16.) KT hat. A Kari Tanács támogatta a Foglalkoztatási Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.