A Kari Tanács 2020. évi határozatai

1/2020. (I. 28.) KT hat. a) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 23 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Koller Boglárka egyetemi tanári pályázatát.
b) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 23 igen és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Nyikos Györgyi egyetemi tanári pályázatát.
c) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 23 igen és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Molnár Anna egyetemi tanári pályázatát.
2/2020. (I. 28.) KT hat. a) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Kelemen Miklós egyetemi docensi pályázatát.
b) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Hettyey András egyetemi docensi pályázatát.
c) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Szalai András egyetemi docensi pályázatát.
3/2020. (I. 28.) KT hat. A Kari Tanács titkos szavazással, 24 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a HTVSZÜB Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon működő testületében Apró Richárd hallgató tag megbízásának megszűnését, és helyette – a HTVSZÜB 56/2019. (X. 16.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2022. október 31-ig – Aszalós Regina hallgató megbízását.
4/2020. (I. 28.) KT hat. A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar egyes szakjain az új tantárgyfelelősök megválasztását.
5/2020. (I. 28.) KT hat. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa (a továbbiakban: Kari Tanács) támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) I. kötet Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SZMR), a Szenátus Ügyrendje, az SZMSZ II. kötet 1. számú mellékletét képező Foglalkoztatási Szabályzat, az SZMSZ III. kötet Hallgatói Követelményrendszer részét képező Kollégiumi Szabályzat és Felvételi Szabályzat (a továbbiakban: Kollégiumi Szabályzat), továbbá az Etikai Kódex módosítását,
az alábbi fenntartásokkal:
- a Kari Tanács nem értett egyet az SZMR 2. § (5) bekezdésének módosításával, amelynek értelmében az Egyetem angol nyelvű megnevezéséből törlésre kerül a „National” jelző;
- a Kari Tanács nem értett egyet az SZMR 36. §-ának hatályon kívül helyezésével, amelynek értelmében az Egyetemi Tudományos Tanács működése megszűnik;
a Kari Tanács nem értett egyet a Kollégiumi Szabályzat 24/A. § beemelésével, amelynek értelmében alapképzésben, valamint osztatlan mesterképzésben részt vevő közszolgálati ösztöndíjas hallgató jogosult képzése első tanévében, két egymást követő félévben térítésmentes kollégiumi elhelyezésre, kizárva így a mesterképzésben részt vevő és az önköltséges finanszírozású hallgatókat.
6/2020. (II. 25.) KT hat. a) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) elismerő cím adományozását Dr. Barabási Albert László részére.
b) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Professor Emeritus cím adományozását Dr. Imre Miklós részére.
c) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 22 igen és 2 nem szavazattal támogatta a címzetes egyetemi docensi cím adományozását Dr. Lovassy Ádám részére.
7/2020. (II. 25.) KT hat. a) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 nem szavazattal támogatta az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kart képviselő tagjaként Dr. Pókecz Kovács Attila megválasztását 2020. február 27-i hatállyal, 2025. február 26-ig szóló mandátummal.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 nem szavazattal támogatta az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kart képviselő tagjaként Dr. Szenes Zoltán tag megbízásának 2020. február 26-i hatállyal történő megszűnését.
8/2020. (II. 25.) KT hat. a) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a KÁVB Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon működő testületének tagjaként – a Bizottság 56/2019. (X.16.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2022. október 31. napjáig - Dr. Bányász Péter megbízását.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a KÁVB Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon működő testületének tagjaként – a Bizottság 56/2019. (X.16.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2022. október 31. napjáig - Dr. Dúl János megbízását.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a KÁVB Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon működő testületének tagjaként – a Bizottság 56/2019. (X.16.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2022. október 31. napjáig - Hegyesi Zoltán megbízását.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a KÁVB Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon működő testületének tagjaként – a Bizottság 56/2019. (X.16.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2022. október 31. napjáig - Dr. Ördögh Tibor megbízását.
e) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a KÁVB Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon működő testületében Szaplonczay Eufémia hallgató tag megbízása megszűnését, és helyette – a Bizottság 56/2019. (X.16.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2022. október 31. napjáig – a testület tagjaként Garab Anna hallgató megbízását.
9/2020. (III. 26.) KT hat. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa elektronikus szavazással – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adományozható címek, kitüntetések és más elismerések, valamint adományozásuk rendjéről szóló szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
10/2020. (III. 26.) KT hat. A Kari Tanács elektronikus szavazással – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa Ügyrendjének módosítását. A szabályzatmódosítás a Kari Tanács általi jóváhagyást követő napon lép hatályba.