NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Munkatársak

Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Tanszék munkatársai

Az oktatók publikációi a Magyar Tudományos Művek Tárában, a szerző nevére történő keresés után tekinthetők meg.

Tanszékvezető  Dr. Kutasi Gábor habiltált egyetemi docens
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 140. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
Telefon: +36-1-432-9000/20-212
E-mail: kutasi.gabor@uni-nke.hu
Fogadóóra: csütörtök 8:30-10:00 (Szárnyépület, 140 iroda)
Oktatási-kutatási terület: államadósság fenntarthatósága, költségvetés növekedési hatása, fizetésimérleg folyamatok, bankszektor tőkemegfelelősége
   
Ügyintéző Brenner-Katona Katalin szakelőadó
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 229. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-807
  E-mail: brenner-katona.katalin@uni-nke.hu
   
Oktatók Dr. Czeczeli Vivien adjunktus
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 140. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-212
  E-mail: czeczeli.vivien@uni-nke.hu
  Fogadóóra: előzetes (e-mailben történő) időpontegyeztetés alapján
  Oktatási-kutatási terület: nemzetközi gazdaságtan, gazdaságpolitika, monetáris politika, makroökonómia 
   
  Dr. Fülöp Katalin egyetemi docens
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 230. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
Telefon: +36-1-432-9000/20-813
E-mail: fulop.katalin@uni-nke.hu
Fogadóóra: kedd 9:00-10:00, csütörtök 14:00-15:00
Oktatási-kutatási terület: mikroökonómia, makroökonómia, vállalati gazdaságtan, adózás, számvitel
   
  Dr. Honvári János adjunktus
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 226. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-813
  E-mail: honvari.janos@uni-nke.hu
  Fogadóóra: előzetes (e-mailben történő) időpontegyeztetés alapján
  Oktatási-kutatási terület: nemzetközi munkaerő-áramlás, makrogazdasági elemzések, devizaadósság Magyarországon
   
  Dr. Kollárik Ferenc tanársegéd
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 226. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-813
  E-mail: kollarik.ferenc@uni-nke.hu
  Fogadóóra: kedd 12:00 - 13:00, csütörtök 10:00 - 11:00 (szorgalmi időszak)
  Oktatási-kutatási terület: nemzetközi gazdaságtan, (gazdasági) integráció-elméletek, Európai Unió politikai gazdaságtana, Gazdasági és Monetáris Unió 
   
  Dr. Kovács Olivér tudományos főmunkatárs
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 226. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-813
  E-mail: kovacs.oliver.istvan@uni-nke.hu
  Fogadóóra: előzetes (e-mailben történő) időpontegyeztetés alapján
  Oktatási-kutatási terület: fenntarthatóság, európai integráció, technológiai-gazdasági paradigmaváltások, innováció, komplexitás közgazdaságtana
   
  Marton Ádám tanársegéd
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 140. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-212
  E-mail: marton.adam@uni-nke.hu
  Fogadóóra: előzetes (e-mailben történő) időpontegyeztetés alapján
  Oktatási-kutatási terület: matematikai statisztika, ökonometria, közgazdasági folymatok kvantitatív elemzése, gazdaságpolitika, mikroökonómia, makroökonómia, fiskális politika, államadósság
   
  Dr. Orosz Ágnes adjunktus
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 226. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-813
  E-mail: oroszagnes@uni-nke.hu
  Fogadóóra: előzetes (e-mailben történő) időpontegyeztetés alapján
  Oktatási-kutatási terület: nemzetközi gazdaságtan, összehasonlító gazdaságtan, gazdaságpolitika, jóléti állam, európai jóléti államok evolúciója, közép-kelet-európai jóléti modell
   
  Dr. Pásztor Szabolcs habilitált egyetemi docens
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 230. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-813
  E-mail: pasztor.szabolcs@uni-nke.hu
  Fogadóóra: előzetes (e-mailben történő) időpontegyeztetés alapján
  Oktatási-kutatási terület: a regionális integrációk gazdaságtana és a globalizációs folyamatok területi hatásának vizsgálata
   
  Dr. Vásáry Viktória habilitált egyetemi docens
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 226. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-167
  E-mail: vasary.viktoria@uni-nke.hu
  Fogadóóra: előzetes (e-mailben történő) időpontegyeztetés alapján
  Oktatási-kutatási terület: gazdasági növekedés, körkörös gazdaság, fenntartható biomassza-alapú gazdaság, az Európai Unió szakpolitikái (KAP, vidékfejlesztés)
   
  Dr. Tóth Arnold egyetemi docens
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 226. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-167
  E-mail: toth.arnold@uni-nke.hu
  Fogadóóra: szerda 14:30-16:00 online előzetes (e-mailben történő) időpontegyeztetés alapján
  Oktatási-kutatási terület: közgazdaságtan, munkaerőpiac, makrogazdaság, pénzügy
   
  Tankovsky Oleg tanársegéd
  Iroda: Ludovika Campus, Szárnyépület, 226. (1083 Budapest, Ludovika tér 1.)
  Telefon: +36-1-432-9000/20-167
  E-mail: Tankovsky.Oleg@uni-nke.hu
  Fogadóóra: előzetes (e-mailben történő) időpontegyeztetés alapján
  Oktatási-kutatási terület: