NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szak

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen induló kommunikációs képzés célja, hogy olyan kommunikációs és médiaszakembereket bocsásson ki az egyetemről, akik a megszerzett tudásukat képesek – vezetői szerepben is – a folyamatos változásokhoz igazítani. Az NKE-n végzett hallgatók számára biztos elhelyezkedési lehetőséget jelent az egyetem kiterjedt kapcsolatrendszere, illetve a képzés részeként elvégzett szakmai gyakorlat. A hallgatók kommunikációs szakértőként, vezetőként, közösségimédia-menedzserként, illetve kutatóként is elhelyezkedhetnek a köz- vagy akár magánszférában. A kommunikáció- és médiatudomány mesterszak a magyar (és későbbiekben a nemzetközi) felsőoktatási térben is határozott, a közszolgálati kommunikáció fejlesztését és a digitalizációt hangsúlyozó, egyedülálló képzési karakterrel rendelkezik. A mesterképzés tantervét valós munkaerőpiaci igények alapján dolgozták ki: az utóbbi években a közigazgatásban és a közszférában jelentős igény mutatkozott képzett kommunikátorok iránt, akik rendelkeznek többek között a kampánytervezéshez és közösségimédia-menedzsmenthez szükséges szakmai ismeretekkel, a beszédíráshoz és médiaszereplésekhez nélkülözhetetlen retorikai eszköztárral, tisztában vannak a tárgyalásos és csoportos döntéshozás hátterével. Az új képzés egyediségét a közszolgálati kommunikáció és a digitális média középpontba állítása adja. Ennek megfelelően a szakon két specializáció indul: az egyik a digitális média, a másik a közszolgálati és politikai kommunikációmenedzsment.

Hatályos képzési és kimeneti követelmények

Mintatanterv

Miért egyedi a képzésünk?  

 • a közszolgálati kommunikáció és a digitális média középpontba állítása
 • gyakorlatorientált képzés
 • jövőkészségek fejlesztése
 • munkaerőpiaci elvárások figyelembevétele, biztos elhelyezkedés
 • kreatív módszertan, projektalapú oktatás
 • kiscsoportos órák, emberközeli, hallgatóközpontú képzés

Mit lehet megtanulni az új szakon?  

 • kommunikációs kampányok tervezése, PR- és marketingtechnikák
 • közösségimédia-menedzsment 
 • beszédírás és előadás, retorikai eszköztár, médiaszereplés 
 • tárgyalástechnika, csoportos döntéshozás 
 • szisztematikus sajtófigyelés, médiaelemzések készítése, adatgyűjtés és -elemzés
 • a kommunikáció pszichológiai háttere
   

Hol lehet a szak elvégzése után elhelyezkedni?

 • kommunikációs szakértő és vezető, közösségimédia-menedzser, kutató a köz- vagy akár magánszférában

Milyen specializációk vannak?

 • Digitális média
 • Közszolgálati és politikai kommunikációmenedzsment

Milyen főbb tantárgyak lesznek? 

 • Technológia és hitelesség; Közösségimédia-menedzsment;
 • Okos és MI-alapú információs folyamatok; Vizuális kommunikáció 
 • A kommunikáció pszichológiája; Vezetéselmélet; Tárgyalástechnika nemzetközi környezetben;  Kiberdiplomácia
 • Közszereplők médiagyakorlata; Viselkedéskultúra és protokollkommunikáció; Retorikai elméletek és stratégiák
 • PR és marketingkommunikáció

Kik a tantárgyak felelősei? 

 • Veszelszki Ágnes (szakfelelős)
 • Fehér Katalin (specializációfelelős), Kovács Gábor (specializációfelelős)
 • Aczél Petra, Bajnok Andrea, Bartóki-Gönczy Balázs, Demeter Márton, Dominek Dalma, Falyuna Nóra, Herendy Csilla, Jenei Ágnes, Kajtár Edit, Koller Boglárka, Molnár Anna, Mucsányi Marianna, Péterfalvi Attila, Sasvári Péter, Szalai András

Mikor és hogyan lehet jelentkezni? 

 • kommunikáció- és médiatudomány alapképzésben, illetve más, bölcsészet- vagy társadalomtudományi, jogi, informatikai, művészeti alapképzésben, osztatlan képzésben szerzett diplomával (szükség esetén kreditek teljesítésével)

Miből áll a felvételi? 

 • hozott pontokból és felvételi beszélgetésből     

Mit kell még tudni a képzésről?  

 • 2 tanév (4 félév), nappali képzés
 • 2023. szeptembertől 10 ösztöndíjas hely