NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Kommunikáció- és médiatudomány

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

Tisztelt Jelentkezőnk!

A kreditelismerési kérelmet és annak mellékleteit elektronikusan, a megadott e-mail címre szíveskedjenek elküldeni.

Az oldal aljáról letölthető kérelmet elektronikusan kell kitölteni (a teljesített tantárgyakat is Önöknek kell beírniuk a megfelelő helyre), majd az eredeti WORD (nem írásvédett!) formátumban ÉS egy aláírt, beszkennelt formában is meg kell küldeniük, a mellékletekkel együtt.

A kérelmet és mellékleteit az alábbi e-mail címen kell benyújtani: 

felveteli.antk@uni-nke.hu 

 

A kérelemhez csatolni kell:

- a teljesített tantárgyak teljesítését igazoló leckekönyv vagy oklevélmelléklet vagy kreditigazolás szkennelt képét;

- a teljesített tantárgyak hitelesített (vagyis a felsőoktatási intézmény által aláírt és lepecsételt) tematikáját/tantárgyi programját (a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és annak jogelődjein végzett hallgatók mentesülnek a tematikák csatolása alól).

- az oklevél (diploma) szkennelt képét,

- az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordítását.

 

A kreditelismerési kérelem leadási határideje a pótfelvételi eljárásban 2023. AUGUSZTUS 8.

(A hiányosan kitöltött vagy hiányzó melléklettel rendelkező kérelmeket, a visszaküldéstől számítva 1 hétig van lehetőség javítani!)

Jelen eljárásban az alábbi tanulmányok nem fogadhatók el:

 • szakirányú továbbképzés
 • doktori iskola
 • OKJ képzés
 • felsőoktatási szakképzés

Kreditelismerési kérelmet NEM KELL BEADNI annak a jelentkezőnek, aki az alábbi szakon végzett:

 • a kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szakon, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű kommunikáció alapképzési szakon szerzett végzettség esetén.

Kreditelismerési kérelmet KELL BEADNI annak a jelentkezőnek az alábbi formanyomtatványon, aki nem a fenti szakon végzett.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 30 kredit az alábbi ismeretkörökből:

 • gazdálkodás és menedzsment,
 • hálózati kommunikáció,
 • HR,
 • interkulturális alapismeretek,
 • kommunikáció,
 • kulturális antropológia,
 • kultúratudomány,
 • marketing,
 • médiaelmélet,
 • médiakultúra,
 • médiaműveltség,
 • munkapszichológia,
 • művészet és művészetközvetítés,
 • nemzetközi kommunikáció,
 • nyelvtudomány,
 • PR,
 • speciális médiaismeretek,
 • szociálpszichológia,
 • szociológia.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy legalább 30 kredittel rendelkezzen a jelentkező.

A kreditelismerési kérelmet a Kreditátviteli és Validációs Bizottság (a továbbiakban: KÁVB) határozatban bírálja el. 

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY mesterképzési szak kreditátviteli kérelme ITT letölthető.