NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Tantárgyak

Kötelező tantárgyak:

 • Az államtudományok fogalma, tárgya és összetevői (tantárgyfelelős: Dr. Halász Iván)
 • A tudományos kutatómunka alapjai, elmélete és módszertana (tantárgyfelelős: Dr. Kis Norbert)
 • Tudománymetria és publikációs stratégia (tantárgyfelelős: Dr. Sasvári Péter)
 • Közigazgatáselmélet és közigazgatás-tudomány (tantárgyfelelős: Dr. Patyi András, Dr. Bordás Mária)
 • Az állam és a közigazgatás kutatásának módszerei (tantárgyfelelős: Dr. Halász Iván, Dr. Kaiser Tamás)
 • Állam- és kormányzáselméletek (tantárgyfelelős: Dr. Cs. Kiss Lajos)


Kötelezően választható tantárgyak:

 • Az önkormányzatok, autonómiák története (tantárgyfelelős: Dr. Horváth Attila)
 • A magyar történeti alkotmány (tantárgyfelelős: Dr. Horváth Attila)
 • Historical approach in research of state and public administration (tantárgyfelelős: Dr. Peres Zsuzsanna)
 • Új trendek a XXI. századi jogtudományban (tantárgyfelelős: Dr. Patyi András, Dr. Papp Tekla)
 • Az állam és az önkormányzat jogalanyisága (tantárgyfelelős: Dr. Papp Tekla, Dr. Patyi András)
 • Geostratégia a XXI. században (tantárgyfelelős: Dr. Bartóki-Gönczy Balázs)
 • Településirányítás az információs társadalomban (tantárgyfelelős: Dr Tózsa István)
 • A globalizáció gazdaságtana (tantárgyfelelős: Dr. Halmai Péter)
 • A regionális integráció gazdaságtana (tantárgyfelelős: Dr. Halmai Péter)
 • A modern kormányzás feladatrendszere és hatékonysága (tantárgyfelelős: Dr. Kis Norbert)
 • Az államkormányzás demokratikus kontrollja (tantárgyfelelős: Dr. Kis Norbert)
 • Az állam összeomlása és újjáépítése (tantárgyfelelős: Dr. Halász Iván)
 • EU kutatásmódszertan (tantárgyfelelős: Dr. Koller Boglárka)
 • A nemzetközi jog aktuális kérdései (tantárgyfelelős: Dr. Vizi Balázs)
 • Közszolgálati életpályák (tantárgyfelelős: Dr. Hazafi Zoltán)
 • Stratégiai emberi erőforrás menedzsment (tantárgyfelelős: Dr. Kajtár Edit)
 • Közigazgatási és közszolgálati pszichológia (tantárgyfelelős: Dr. Császár-Nagy Noémi)


Szabadon választható kutatás-módszertani és -elméleti tantárgyak:

 • A közigazgatás, valamint az önkormányzat története (tantárgyfelelős:  Dr. Horváth Attila)
 • Empirikus elemzési módszerek a közigazgatásban (tantárgyfelelős: Dr. Sasvári Péter)
 • Közigazgatási rendszerek, összehasonlító közigazgatás (tantárgyfelelős: Dr. Boros Anita)
 • Vezetéselméletek (tantárgyfelelős: Dr. Koronváry Péter)


Szabadon választható oktatásfelkészítő tantárgyak:

 • Oktatás-módszertani ismeretek (tantárgyfelelős: Dr Belényesi Emese)
 • Előadói készségek fejlesztése (tantárgyfelelős: Dr. Belényesi Emese)