NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

International Public Management (angol nyelvű) alapképzési szak

International Public Management (angol nyelvű) alapképzési szak

(6 féléves nappali munkarendű képzés)

Szakfelelős: Dr. habil. Marján Attila

A 2021-től induló új Nemzetközi Igazgatás (International Public Service Manager) alapszak célja, hogy nemzetközi szinten is egyedülállóan korszerű, és a végzettek munkaerőpiacon való elhelyezkedését vagy továbbtanulási lehetőségeit magas szinten elősegítő tudást és szakmai orientációt nyújtson.

A korunkat jellemző társadalmi, gazdasági fejlemények, mint az identitás kérdésének felértékelődése, az állami szerepvállalás általános erősödése, a viharos geopolitikai átrendeződés melletti világszintű bizonytalanság erősödése, a globalizáció folyamatának megtorpanásával párhuzamosan erősödő globális fenyegetések prominens politikaformáló erővé válása, illetve a társadalmi, regionális és nemzetállami ellenállóképesség szerepének előretörése új megközelítést kényszerít ki a jövő igazgatási szakembereinek képzésének területén is.

A képzés missziója, hogy olyan szakembereket képezzen ki, akik alkalmasak a közszolgálati intézményrendszer nemzetközi kapcsolataiban, így többek között az Európai Unió és annak tagországai, de más harmadik országok szerveivel való együttműködésben is nemzetközi ügyintézői, szervezői, kapcsolattartói feladatokat hatékonyan ellátni vagy nemzetközi szervezetekben menedzseri feladatokat végezni.

A végzett hallgatók a nemzeti közigazgatás (beleértve a diplomáciai testületet is) nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó munkaköreiben, a nemzetközi szervezetekben, illetve a magánszféra kormányzati vagy nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos munkaköreiben találhatnak majd állást.

A képzés tematikája többek között az alábbi ismeretköröket öleli fel: társadalomtudományi alapok, jogi ismeretek, nemzetközi jog, interkulturális tanulmányok, politikatudomány, információs technológiák, információs társadalom, közmenedzsment, közpénzügyek, globális gazdasági tanulmányok, makrogazdaságtan, EU intézményi, jogi és döntéshozatali ismeretek, védelmi és biztonsági tanulmányok, külügyi igazgatás, történelmi tanulmányok, tudománytörténet, közigazgatástudományok, kommunikációs ismeretek. Emellett nyelvi képzés is helyet kap a kínálatban.

Hatályos képzési és kimeneti követelmények

Mintatanterv