NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Tudomány és társadalom Kutatóműhely

A kutatóműhely célja a tudomány és a társadalom valamennyi szegmense közti kapcsolattal, valamint a tágabban értett tudománykommunikációs stratégiákkal kapcsolatos kutatások előre mozdítása. A tárgyból adódóan célja továbbá a kutatási eredmények hatékony gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata, valamint a kutatás és a gyakorlati alkalmazás terén is együttműködéseket kialakítani.

A társadalom tudományértése, valamint a tudomány és a társadalom valamennyi szegmense közti kapcsolatok jelentősége napjainkban, az információs társadalomban  különösen releváns. A hatékony tudománykommunikáció javítja a kapcsolatot a politikai döntéshozókkal, az iparral, a piaci szereplőkkel és a civil társadalommal, erősíti a tudomány társadalmi szerepét és támogatottságát a közérdeket a tudás-előállítás, -megosztás, és -alkalmazás középpontjába helyezésével, valamint csökkenti a tudománytól való társadalmi elidegenedést és a tudományellenes attitűdöt. Utóbbi a jelenlegi információs, kommunikációs és médiakörnyezetben rendkívül kurrens.

Az ernyőterminusként használatos tudománykommunikáció vizsgálati és feladatköre szerteágazó, a tudomány és a társadalom közti kapcsolatok és kommunikáció, valamint a társadalom tudományértésének vizsgálata és gyakorlatának alakítása komplex szemléletet igényel.

A Kutatóműhely a fentebb vázolt témakeretben végez alap- és alkalmazott kutatásokat, publikációs és disszeminációs tevékenységet folytat hazai és nemzetközi színtéren, képzési anyagokat készít elő. A kutatási téma jellegét tekintve kiemelten fontos céljának tekinti a hazai és nemzetközi együttműködések alakítását kutatási, oktatási, disszeminációs, tudományszervezési és publikációs területen felsőoktatási és akadémiai kutatóhelyekkel, kutatóközösségekkel, szakértőkkel, think thankekkel, állami szervekkel, képzőhelyekkel és médiapartnerekkel egyaránt.

 

A Kutatóműhely alapítótagjai

Dr. Falyuna Nóra PhD: nyelvész, tudománykommunikációs szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa. A Budapesti Corvinus Egyetemen alapított TudCom tudománykommunikációs kutatócsoport egyik alapítótagja, több intézményben vendégoktató, tagja a Magyar  Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének, a Pragmatika Centrum Országos  Kutatóközpontjának és a Tudományos Újságírók Klubjának is. Fontosabb kutatási témái: tudománykommunikáció; áltudomány, összeesküvés-elmélet és tudományellenesség; manipuláció, megtévesztés, dezinformáció a digitális kommunikációban. Korábban elsősorban az online formálódó áltudományos tartalmak kommunikációs jellemzőit elemezte, eredményeit a tudománykommunikáció kurrens szemléletébe ágyazva reflektált a tudománykommunikációs gyakorlatok nemcsak technikai, hanem társadalmi változásaira, és az eredmények oktatásban történő felhasználására. Újabban az áltudományos tartalmak, összeesküvés-elméletek megtévesztési vagy manipulációs jelenségekkel való hálózatosodását, a dezinformációs hálózatok kialakulását vizsgálja. Kutatási témáiban rendszeresen publikál, előadásokat tart, médiaszerepléseket vállal, tudományos ismeretterjesztést végez különböző célközönségek számára. Tudománykommunikációs szakértőként különböző intézmények és cégek projektjeiben is részt vesz.

LinkedIn
ORCID
0000-0002-5636-903X
Google Scholar
MTMT

 Dr. habil. Demeter Márton PhD., egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudománystratégiai Irodájának vezetője, a Corvinus Institute of Advanced Studies (CIAS) szenior kutatója, a Metrics & Media Lab társalapítója és kutatásvezetője. Kutatási területe a globális akadémiai tudástermelés folyamatainak kritikai és empirikus elemzése, a tudomány nemzetköziesítésének és hálózatosodásának vizsgálata, az akadémiai tőkeképzés és tőkefelhalmozás folyamatainak modellezése. Emellett kommunikáció és médiatudományokban is kutat, több mint félszáz cikket publikált a szakterület vezető nemzetközi lapjaiban, mint a Communication Research, a New Media & Society, a Journalism and Mass Communication Quarterly vagy az International Journal of Communication. Több, mint egy tucat nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, számos nemzetközi szervezetben tölt be tisztséget. Academic Knowledge Production and the Global South: Questioning Inequality and Underrepresentation című monográfiája 2021-ben jelent meg a Palgrave Macmillan kiadónál.

LinkedIn
ORCID
0000-0002-9888-9682
Google Scholar
MTMT

Dr. habil. Fehér Katalin PhD., a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, az ECREA Mediatization alelnöke, az AI Media Research alapítója, Fulbright Alumna, a Horizon Europe NGI Transatlantic Program munkatársa, a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai posztdoktora, a Masaryk Egyetem vendégprofesszora és a University of Southern California MASTS tagja. Széleskörű kutatási területe a társadalmi-kulturális mesterséges intelligencia, valamint szakértője az MI-média és infokommunikációs rendszereknek.

LinkedIn
ORCID
0000-0003-3293-0862
Key project 
Google Scholar
MTMT

 Dr. Rab Árpád PhD., digitáliskultúra-szakértő, jövőkutató, az NKE EJKK Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatásvezetője, mesterségesintelligencia-szakértője, a nemzetközi UNESCO információstársadalom-szakértője. Két évtizede kutatja a digitális technológiák és a társadalom viszonyát, próbálván megérteni a jelen fontos trendjeit, a jövőbeni forgatókönyveket, és az intelligens felkészülést a társadalom és a munka világában, célja a társadalom helyzetének javítása a technológia segítségével. Jelenleg legtöbbet a mesterséges intelligenciával és az e-egészségüggyel foglalkozik. Elkötelezett híve a tudománykommunikációnak: évente közel 100 konferencián ad elő, rendszeres szereplője különböző médiacsatornáknak. Elméleti kutatásai mellett digitális transzformáció, illetve stratégia készítési tanácsadóként dolgozik cégeknek, évente 4-6 nagyobb munkát vállalva.

ORCID
0000-0002-9427-2968
Google Scholar
MTMT