NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Intenzív Liaison Officer tréninget szervezett az Egyetem

2024 második félévének magyar uniós elnökségére készülve, az NKE EU elnökség stratégia részeként április 26-27-én több, mint száz hallgató felkészítésére szervezett az Egyetem intenzív tréninget, az elnökségi kapcsolattartói (Liaison Officer) pozíciójuk betöltéséhez. A gyakorlatorientált tréning első napján az uniós ismeretekkel gazdagodtak, az EU elnökségi napirend, szakpolitikai prioritások, valamint a magyar elnökség programnaptárát ismerhették meg a résztvevők. Az elnökségi kapcsolattartó szerepben a hallgatók nagykövetei lesznek Magyarországnak, hiszen ők jelentik a Budapestre utazó külföldi delegációk számára az első benyomást Magyarországról. Az ÁNTK dékáni stratégiában meghatározott gyakorlati képzésfejlesztési célkitűzéshez jól illeszkedik ez a két napos intenzív tréningsorozat, amelyben az egyetemi elméleti oktatást a gyakorlati szakemberek által tartott előadások egészítik ki.

Deli Gergely köszöntő beszédében kiemelte, hogy az NKE elkötelezett amellett ,hogy elősegítse Magyarország Európai Unió Tanácsának rotálódó elnökségi ciklusban való sikeres szerepvállalását hallgatói bázisával, oktatási és tudományos kapacitásával. Rektor úr kiemelte az ÁNTK szerepét az elnökségi kapcsolattartók kiválasztásában és képzésében, valamint az Európa Stratégia Kutatóintézet kutatási tevékenységét az EU elnökség szempontjából is releváns szakpolitikai területeken.

Prőhle Gergely személyes tapasztalatait megosztva biztatta a hallgatókat arra, hogy elsősorban legyenek kíváncsiak és érdeklődőek a munkájuk során, amely attitűdöt a legfontosabb emberi tulajdonságok közé sorolja. Igazgató úr felhívta a figyelmet arra, hogy rendkívüli tapasztalási lehetőségük van a hallgatóknak a félév során, amelyre ezúttal is igaz, hogy annyit tudnak tanulni belőle, amennyi energiát belefektetnek.

Bólya Boglárka kiemelte, hogy liaison officerként résztvenni a magyar EU elnökségben egyszeri és megismételhetetlen lehetőség, hiszen Magyarország 2011-ben töltötte be legutóbb az EU Tanácsának elnöki pozícióját, amelyre legközelebb a jelenlegi tudásunk alapján több mint egy évtized múlva kerülhet ismét sor. A miniszteri biztos egyetértett abban, hogy egy olyan intenzív, gyakorlatorientált képzésre kerül sor, amely keretében rengeteg kézzelfogható tudásra és készségre tehetnek szert a résztvevők. Gondolatait zárva Bóka János miniszter úr szavait idézte: „Nem sokan cserélnének velünk, mi inkább azt mondanánk, hogy méltó feladata ez Magyarországnak, a magyar kormánynak, és mi nem is érnénk be ennél kevesebbel”. Az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma ezzel a szellemiséggel és testtartással készül az előttük álló feladatra, zárta sorait Bólya Boglárka.

Győri Enikő a 2011-es magyar elnökségre való felkészülés, és lebonyolítás során szerzett személyes tapasztalatait mutatta be, továbbá felelevenítette azt a gazdasági, politikai és társadalmi kontextust, amelyben az előző, egyben első uniós elnökség megvalósult. Képviselő Asszony beszámolt az előző elnökségi sikerekről, kiemelte, hogy a legfontosabb az egyenes testtartás a diplomáciai érintkezések során.

Molnár Balázs részletesen bemutatta Magyarország szakpolitikai prioritási csomópontjait az EU elnökségre való készülésben. Szűcs Veronika beszámolt a magyarországi eseményekről, valamint végigvezette a hallgatókat azon, hogyan zajlik a delegációk fogadása a reptéri elnökségi váróban való fogadástól a rendezvény helyszínekre kísérésen át, a hazautazás biztosításáig.

Kovács Zoltán előadása a kommunikáció fontos szerepére hívta fel a leendő elnökségi kapcsolattartók figyelmét.  A kommunikáció a megjelenéssel kezdődik, így a liaison officereknek az öltözködésre és testtartásukra is figyelniük kell. Szó esett az elnökségi kapcsolattartók feladatköréről, illetve arról, hogy milyen terhelés éri majd őket. 

Mivel kifejezetten fontos, hogy a hallgatók ismerjék az EU intézményrendszerét ezért a képzés elméleti oktatással folytatódott tovább. Bólya Boglárka miniszteri biztos egy átfogó előadást tartott az Európai Unió intézményrendszeréről. Kitért a mostani elnökség szempontjából kifejezetten fontos intézményi átmenetre is, ami miatt a jogalkotás valamennyivel lassabban fog haladni.

A képzést Varjú Krisztina folytatta, aki korábbi elnökségi kapcsolattartóként a saját tapasztalatairól is beszámolt, kiemelve hogy ez a munka milyen lehetőségeket biztosított számára. 

Az előadás során szó esett arról is, hogy Magyarország milyen kapcsolatot ápol a többi uniós országgal, illetve, hogy milyen aktuális események befolyásolhatják azt. Legfőbb tanácsa a hallgatók felé az volt, hogy legyenek rugalmasak és ne ijedjenek meg a váratlan helyzetektől.

Az utolsó előadást Székely Katalin tartotta, az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársa a biztonságtudatosság témájában. Mivel az elnökségi kapcsolattartók szenzitív adatokkal is fognak foglalkozni, így elengedhetetlen, hogy halljanak az adatvédelemről. Szó esett a védelem többféle formájáról, kiemelten a humán védelem területét. Különböző esetek és életszerű példák felvázolásával ismertette azt, hogy milyen információbiztonsági kérdések merülhetnek fel a munkavégzés során.

A második tréningnapon főként protokoll ismeretek átadása és kommunikációs készségfejlesztés zajlott, Medveczky Iván, Robák Ferenc és Ruby Gábor bevonásával. A nap végén kulturális ismeretekre is szert tettek a hallgatók, kiemelten az elnökség lebonoylítása során fontos állomások közelében található látványosságokról. 

 

Barják Dorottya, Pató Viktória Lilla