NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Etnikai sokszínűség és helyi közigazgatás: Memet Memeti professzor előadása a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

A Ludovika Scholars Program keretében Memet Memeti, a tetovói South East European University volt dékánja, jogász és közigazgatási szakértő, Észak-Macedóniából érkezett vendégprofesszorként az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karra. Az egyhetes program során Memeti professzor egy nyilvános szakmai előadást tartott a hallgatók számára, valamint egy informálisabb beszélgetést a téma iránt érdeklődő kollégák számára, amelyeken részletesen bemutatta Észak-Macedónia és Koszovó helyi közigazgatási rendszereinek etnikai sajátosságait és azok kihívásait.

Az előadás során a professzor különös hangsúlyt fektetett az etnikai kisebbségek helyzetére és azoknak a helyi közigazgatásra gyakorolt hatásaira Észak-Macedóniában és Koszovóban. Kitért a decentralizációs folyamatokra, a kisebbségi jogok védelmére, valamint a helyi nyelvhasználat szabadságára. Memeti professzor megosztotta gondolatait a hazájában kísérleti fázisban lévő „jó kormányzás” elveiről is, amelyek az átláthatóságra, a hatékonyságra és a polgárok bevonására épülnek, hogy javítsák a helyi szolgáltatások minőségét és szállítását.

A program keretében szakmai beszélgetéseken is részt vett, ahol az Észak-Macedónia és Koszovó közötti összehasonlító elemzések mellett, a kisebbségi kapcsolatok és közösségi jogok aktuális kérdéseire is kitért. A helyi önkormányzatok és az etnikai csoportok közötti interakciók, valamint az integratív politikák és a különböző etnikumok közötti békés együttélés szükségességére helyezte a hangsúlyt.

A professzor kiemelte, hogy az észak-macedóniai önkormányzatok alapvető feladata, hogy biztosítsák a különböző etnikai csoportok számára az egyenlő közszolgáltatást, ami az újraelosztás és az egyenlőség elve alapján történik. A 81 önkormányzat, beleértve Skopjét is, jelentős erőforrásokat használ fel, hiszen a GDP 5,6%-át fordítják ezekre a célokra – mondta. Az önkormányzatoknak fontos szerep jut az etnikai sokszínűség kezelésében, az integráció előmozdításában, és a békés együttélés biztosításában. A „közösség” koncepciója alapján szerveződő csoportok, mint az etnikai és nyelvi közösségek, külön jogokkal rendelkeznek, beleértve a nyelvhasználatot és a politikai képviseletet is. Azonban a kvóták problémákat is  okozhatnak és politikai játszmáknak adhatnak teret.

A jogi előírások és a gyakorlati megvalósítás közötti eltérések gyakoriak, ami jelentős kihívást jelent az önkormányzatok számára. Az évente kidolgozandó fejlesztési programok között kiemelt helyet kap például az általános iskolai oktatás fejlesztése, azonban a gyakorlatban nem minden történik meg úgy, ahogy a jogalkotó szeretné – a de iure és de facto jogalkalmazás nagy ellentéteket mutat. A civil szervezetek bevonása az önkormányzati életbe egyre elterjedtebb, ez segíti a résztvevői folyamatok beépülését a helyi kormányzati működésbe. Mindez elősegíti a transzparenciát és az állampolgárok aktív részvételét az ügymenetekben, növelve ezáltal a helyi szolgáltatások hatékonyságát.

Véleménye szerint a digitális átalakulás fontos terület, de az infrastrukturális korlátok gyakran gátolják az implementációt. Az informatikusok hiánya, akiket a magasabb fizetéseket kínáló privát szektor von el, további problémát jelent az önkormányzatok számára.

Memet Memeti meglátása szerint nemzetközi és helyi szinten egyaránt szükség van az együttműködésre és az átlátható kormányzásra ahhoz, hogy megfelelően kezeljék a különböző etnikai csoportok igényeit és előmozdítsák a közösségek közötti békés együttélés feltételeit.

Memet Memeti professzor látogatása nemcsak szakmai szempontból bizonyult gazdagítónak, hanem lehetőséget teremtett a diákok, oktatók és kutatók számára, hogy első kézből szerezzenek információt és tudást egy közeli, de számukra új kulturális és politikai hátérrel rendelkező szakértőtől, hozzájárulva ekképpen az akadémiai és kulturális párbeszédhez az egyetemen.

Szerző: Sáfrán József