NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Együttműködési megállapodás a CESCI-vel

Március 24-én tartotta alakuló ülését a Határmenti Együttműködések Kutatóműhely (HEK), amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) hozott létre, annak érdekében, hogy összekapcsolja a civil és az akadémiai szférát, valamint ötvözze az elméleti kutatásokat a gyakorlati megvalósítással.

Az alakuló ülés évfordulója alkalmából a fenti együttműködés elmélyítését célzó intézményi megállapodást írt alá az egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara (ÁNTK) és a CESCI március 25-én az NKE-n, amelyet követően a felek megkezdték az operatív munkát.

A Bartóki-Gönczy Balázs egyetemi docens, a kar tudományos dékánhelyettese, valamint Ocskay Gyula, a CESCI főtitkára kézjegyével ellátott együttműködés célja, hogy a közép-európai térségben Budapesten jöjjön létre a legjelentősebb határtannal (Border Studies) foglalkozó műhely, ezzel egyszersmind betöltve a jelenlegi hiátust és vezető szerepet vállalva Közép-Európában. Az NKE multidiszciplináris jellege biztosítja a határkutatás széles körű elméleti hátterét és egyben az egyetemi oktatásba is be tudja építeni a határtani képzést. Ehhez a CESCI egyrészt a gyakorlatban szerzett tudást és tapasztalatot tudja biztosítani, másrészt pedig a kapcsolatrendszerén keresztül az európai, de akár észak-amerikai és ázsiai vezető kutatókat is meg tudja nyerni előadónak, kutatónak.

Bartóki-Gönczy Balázs beszédében hangsúlyozta a nyitott határok kettős jellegének jelentőségét. Egyfelől lehetséges kockázatokat jelenthetnek olyan területeken, mint például a migráció, vagy a terrorizmus szabadabb áramlása. Másfelől azonban, a nyitott határok témája fontos nemzetpolitikai kérdésként is megjelenik, mivel jelentős magyar nemzeti kisebbségek élnek a szomszédos országokban. Következésképpen, a nyitott vagy zárt határok alapvető kapcsolódási kereteket határoznak meg Magyarország és a szomszédos országokban élő nemzeti kisebbségek között.

A megállapodásban a felek célul tűzik ki a szoros szakmai együttműködés és támogatás kiépítését és fenntartását, a Fejes Zsuzsanna egyetemi docens vezetésével működő Határmenti Együttműködések Kutatóműhely megjelenésének és külső kapcsolatainak fejlesztését, valamint szakmai rendezvények szervezését. A felek támogatják egymás publikációs munkáját, a Kutatóműhely saját periodikájának elindítását, fejlesztését, hazai és nemzetközi pályázatok összeállítását és megvalósítását. A CESCI nemzetközi szakmai kapcsolatrendszere lehetőséget biztosít arra is, hogy a felek rendszeresen részt vehessenek jelentősebb méretű nemzetközi kutatási projektekben, hálózatokban.

Ocskay Gyula beszédében elmondta, hogy az együttműködés aláírását alapos előkészítő munka előzte meg. A többi között kiemelte, hogy egy új, nemzetközileg is jegyzett tudományos és szakmai folyóirat elindításának munkálatai is már folyamatban vannak: a Journal of Advanced Studies on Borders, Cooperation & Development (the ABCD Journal) című periodikát már benyújtották az Elsevier Kiadóhoz. A folyóirat szerkesztőségét a téma nemzetközi hírű kutatói alkotják, a főszerkesztői feladatokat James Wesley Scott professzor, a Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztályának tiszteleti tagja látja el.

A Határmenti Együttműködések Kutatóműhely legfrissebb hírei ITT olvashatók.

 

Szöveg: Gyelnyík Teodor, Istenes-Benczi Melinda

Fotó: Szilágyi Dénes