NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Ukrán egyetemi küldöttség az ÁNTK-n

Anastasia Khmel, a mikolajivi Petro Mohyla Fekete-tengeri Nemzeti Egyetem Politikatudományi Karának dékánja, Iryna Tykhonenko, az egyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Külpolitika Tanszékének professzora és az intézmény néhány hallgatója tett látogatást március 6-án az NKE-n.

Zachar Péter Krisztián, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) nemzetközi dékánhelyettese az esemény moderátora, örömét fejezte ki, hogy a mikolajivi egyetem képviseletét vendégül láthatja az NKE, külön kiemelve a közvetlen hallgatói kapcsolatépítés lehetőségét.  

Pier Paolo Pigozzi, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) nemzetközi rektorhelyettese megnyitóbeszédében úgy fogalmazott: egyetemünk a közép-európai régió elismert államtudományi és közszolgálati felsőoktatási intézménye, amelynek „képzései korszerű tudást adva a mai kor kihívásainak kezelésére készítik fel a hallgatókat”. A nemzetközi rektorhelyettes beszélt az NKE erőteljes nemzetköziesítési törekvéseiről, a nemzetközi partnerségek, a közkapcsolatok és az egyetem nemzetközi láthatóságának erősítéséről, megemlítve a képzésfejlesztést, a mobilitást, a közös kutatási és oktatási programokat, így például a Ludovika Fellowship Programot, a Ludovika Scholars Programot vagy a Stipendium Hungaricum ösztöndíjat.

Varga Réka, az ÁNTK dékánja a kar szellemiségéről és a Ludovika hagyományairól osztotta meg gondolatait a delegációval. Elmondta, hogy az ÁNTK-n végzett hallgatók magas színvonalon helytállnak a magyar közigazgatási, valamint a külképviseleti és európai uniós intézményekben történő diplomáciai és más nemzetközi feladatok ellátásában. Ennek kapcsán megemlítette a diplomáciai képzés nyújtó Magyar Diplomáciai Akadémiát, valamint az európai uniós elnökség kapcsán kiemelt jelentőségű Nemzetek Európája Karrierprogramot is. A dékán kitért az NKE többi karára is, amelynek során felvázolta azok képzési szellemiségét. Varga Réka kiemelte, hogy a „közös hagyományok és a hazaszeretet” fontos szerepet játszanak az NKE szellemi küldetésében. Azt is hangsúlyozta, hogy egyetemünk a nemzetközi térben is fontos szereplő, „ezért is van nagy jelentősége annak, hogy önök ma itt vannak”. 

Anastasia Khmel ismertette egyetemük történetét és képzési struktúráját. Egyebek mellett elmondta, hogy a Petro Mohyla Fekete-tengeri Nemzeti Egyetem az egyik legfiatalabb felsőoktatási intézmény Ukrajnában, amely azon a helyen található, ahol 1862-ben császári rendelettel létrehozták a mikolajivi kikötői kézművesiskolát. Azóta különböző típusú oktatási intézmények működtek itt. Az egyetem nemzetközi törekvéseire nagy hangsúlyt fektetnek, fontosnak tartják a külföldi oktatók, kutatók meghívását, valamint hallgatóik és tanáraik külföldi egyetemeken történő szakmai gyakorlaton való részvételét. Kitért a hallgatói életre is, elmondta, hogy a Diákönkormányzat segíti az iskolásokat mindennapi életük, szabadidejük megszervezésében, a felmerülő konfliktusok megoldásában.

Iryna Tykhonenko azt emelte ki, hogy a felsőoktatási intézmény fiatal kora ellenére a déli régió egyik legbefolyásosabb intézményévé vált, ott ugyanis ez az egyetlen olyan ukrán egyetem, ahol a nyugati pedagógiai módszereket széles körben használják a nemzeti hagyományokkal ötvözve. Felvázolta az egyetem képzési területeit, az ott működő karokat, és hangsúlyozta, hogy a nemzetközi követelményeknek megfelelő oktatási színvonal biztosítása érdekében széles körű és intenzív kapcsolatokat tartanak fenn különböző nemzetközi szervezetekkel és külföldi egyetemekkel.

A találkozón lehetőség nyílt az NKE szakkollégiumainak bemutatkozására és a két egyetem hallgatóinak kötetlen eszmecseréjére is.

 

Szöveg: Sallai Zsófia

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: NKE