NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Fókuszban a védelmi kiadások

Ágyú vagy vaj? címmel  tartott előadást Kutasi Gábor tanszékvezető a Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Tanszék és TDK szervezésében február 27-én. A résztvevők az előadó korábbi kutatási eredményei alapján nemzetközi és hazai példákon keresztül ismerhették meg a védelmi kiadások rendszerét és fajtáit, a gazdaságban való megjelenésük legjelentősebb aspektusait, illetve egyéb befolyásoló körülményeket.

Az előadás címében is megjelenített „ágyú vagy vaj” dilemma a közgazdaságtanban ismert szimbólumai a védelmi, valamint a jóléti kiadásoknak. Az előadás középpontjában a védelmi kiadások álltak, valamint ezek közvetlen, vagy éppen közvetett hatása a társadalmi jólétre. A közkiadások átfogó elemzése kiterjedt a különböző területek egymáshoz való viszonyára és egymásra gyakorolt hatására, valamint az egyes kiadások multiplikátor hatásának lehetséges eseteire. A bemutatott hatásmechanizmusok kiterjedtek egyebek mellett a védelmi kiadások nemzetközi kereskedelemre gyakorolt hatására, a fegyvergyártás és a munkaerőpiac összefüggéseire, valamint arra, hogy hogyan befolyásolják a társadalmi jelenségeket és az államháztartás egyensúlyát.

Kutasi Gábor öt országcsoportot különített el, melyek esetében az orosz-ukrán háborús konfliktus összefüggésében vizsgálta a védelmi kiadásokat. Ezek elhatárolása során fontos szempontot jelentett a háborús fenyegetettség mértéke és a védelmi kiadások ezekhez viszonyított aránya. Befolyásoló hatása volt még a jelentkező társadalmi egyenlőtlenségek megoldásának szükségszerűsége, a már fennálló államadósság és a vizsgált országok háborúhoz való földrajzi közelsége.

A tanszékvezető ismertette a vizsgált országok, illetve országcsoportok költségvetési kiadásainak tendenciáit és kitért a többi között olyan kérdésekre, hogy milyen arányban befolyásolja a társadalmi jólét mértéke a védelmi kiadások fontosságát, vagy éppen, hogy miért a földrajzilag leginkább érintett országoknak van a legnagyobb fiskális mozgástere. Továbbá az egyes országcsoportok vonatkozásában elemezte a jövedelmi egyenlőtlenségek változásának a védelmi kiadások alakulására vonatkozó hatásait.

Az előadás végén a résztvevők betekintést nyerhettek a kutatás jövőbeli folytatásának irányaiba és a felmerülő lehetséges hipotézisekbe. Ezek között megjelent egyebek mellett az államháztartás és a védelmi kiadások viszonya, illetve a beruházások és az export növekedésének összefüggései a katonai kiadások tekintetében.

 

Szöveg: Benczik Boglárka

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: ágyú vagy vaj