NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

„Vitázni nem kevesebb, mint meggyőzni és meggyőződni”

„Közéleti, politikai, állampolgári és történelmi tudásról, és olyan kompetenciákról, attitűdökről lehet itt ma számot adni, amelyek kiemelt értéknek számítanak egyetemünkön: az önálló gondolkodás, a korrekt érvelés, a közéleti tudatosság és tájékozottság, a vitára való nyitottság és a csapatmunka” – hangsúlyozta megnyitóbeszédében Deli Gergely rektor a PolitikON Közéleti Készségfejlesztő és Politikai Szimulációs Verseny január 19-i döntőjén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Főépület Széchenyi Dísztermében.

Az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) Ostrakon Szakkollégiuma által szervezett megmérettetésen 11. és 12. osztályos diákok mérhették össze tudásukat és képességeiket magyar és angol nyelven a politikai gyakorlat terén.

A 2024-es évben a két előzetes fordulóból álló verseny magyar ágon az önkormányzati, angol ágon pedig az európai parlamenti választások köré szerveződött. A versenyre 38 csapat jelentkezett országszerte. Az első fordulóban a versenyzők  online teszt kitöltésével  tehették próbára tudásukat. Feladatuk egy 35 kérdésből álló feleletválasztós feladatsor kitöltése volt, valamint egy esszé megírása egy alternatív történelmi témában.

A továbbjutott csapatok a második online fordulóban egy fiktív választási kampány megalkotásában  használhatták kreativitásukat. A csapatoknak a 2024-es hazai önkormányzati és az európai parlamenti választásokra reflektálva magyar ágon egy képzeletbeli község problémáira megoldást kereső kampányvideót kellett készíteniük, míg angol ágon egy, az Európai Parlamentbe bejutni kívánó jelöltet kellett bemutatniuk az adott nyelven.

A közel 50 csapatból a legjobb 12 jutott tovább az utolsó, jelenléti döntő fordulóba, ahol 4 csapat idegen nyelven, míg 8 magyar nyelven állt ki egymás ellen és mutathatta meg érdekérvényesítő és érveléstechnikai képességeit. A versenyzők magyar ágon oxfordi, míg angol ágon a brit parlamenti vitastílusban mérték össze tudásukat az Ostrakon Szakkollégium által meghatározott témákban, így például a mesterséges intelligencia, az európai parlamenti választások, az elektronikus választási rendszer és a hadászat kérdésköreiben.

Az egyetem rektora felhívta a figyelmet, hogy „a magyar közszolgálat legfontosabb oktatási és tudományos intézményeként az intézmény célja, hogy a köz szolgálata iránt elkötelezett hallgatók végzettségük megszerzése után szakmai hozzáértésükkel, tudásukkal és jellemükkel hozzájáruljanak a jövő formálásához”. Hozzátette: a PolitikON versenyre jelentkezők nagy száma azt bizonyítja, hogy „sokan osztoznak egyetemünknek a színvonalas közéleti vitakultúra és a fejlett közéleti tudatosság iránti elkötelezettségében”. Deli Gergely kifejezte abbéli reményét is, hogy a jelen szellemi megmérettetés „motivációt ad majd a résztvevőknek felsőfokú tanulmányaik megkezdéséhez, különösen az NKE által kínált képzések valamelyikére történő jelentkezéshez”.

Schaller-Baross Ernő európai parlamenti képviselő a verseny kapcsán beszédében a vitakultúra jelentőségét emelte ki, amely szerinte az intellektuális eszmecsere fontos része, a diskurzus sarokköve, és ezáltal a társadalmi fejlődés egyik mozgatórugója. Véleménye szerint, aki képes a vitára az tudásra tesz szert, képes önmagát kifejezni, szabadon beszélni, érvelni és meg tudja hallgatni a másikat, miközben megvédi saját álláspontját. Vitázni annyi, mint célokat kitűzni és azokért kiállva aktívan részt venni a körülöttünk lévő világunk alakításában. Vitázni nem kevesebb, mint meggyőzni és meggyőződni” – emelte ki Schaller-Baross Ernő.

Hornyák Réka, az Ostrakon Szakkollégium elnöke hangsúlyozta, hogy a résztvevők bebizonyították, hogy a kötelező iskolai feladatokon túl időt és energiát nem sajnálva vesznek részt a versenyen, mert fejlődni és bizonyítani szeretnének. Ők azok a fiatalok, akik komplex megoldásokat dolgoztak ki demográfiai problémákra, a vidéki kistelepülések kihívásaira, vagy épp az európai uniós szintű fenntarthatósági kérdésekre, amelyek során megmutatták, hogy képesek a kritikus szemléletmódra, a magas szintű problémamegoldásra és a közéletben történő tudatos tájékozódásra – tette hozzá az elnök.

A zsűrik tagjai Schaller-Baross Ernő európai parlamenti képviselő, Bartóki-Gönczy Balázs, az ÁNTK tudományos dékánhelyettese, Pál Gábor, az Ostrakon Szakkollégium igazgatója, illetve az MCC Vitaakadémiájának oktatói, valamint több vitaversenyen is első helyet elért Ostrakon szakkollégisták voltak.

A magyar ág győzteseként került ki a TriathlON csapat (Piarista Gimnázium és Kollégium, Vác), a második helyet a Triumviták (Karinthy Frigyes Gimnázium), a dobogó harmadik fokára a Teknősfalka (Révai Miklós Gimnázium és Kollégium) formáció állhatott fel.

A döntő angol ágán első helyen végzett a Brave New World csapat (Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium), második lett az AvasOn (Avasi Gimnázium), a harmadik helyezett pedig a Mór and the barbies (Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium) formáció lett.

 

Szöveg: Sallai Zsófia

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: PolitikON