NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Ismét fókuszban a Nyugat-Balkán

A Ludovika Scholars Program keretében tartott nyilvános előadást és szűk körű szakmai workshopot az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon Enri Hide professzor, a tiranai Európai Egyetem (Universiteti Europian i Tiranës) Jogi, Politikatudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karának oktatója. A két rendezvény a Nyugat-Balkán térségét, annak megváltozott geopolitikai jelentőségét, valamint a térséget érő új kihívásokat állította középpontjába.

A vendégelőadáson a professzort Zachar Péter Krisztián, az ÁNTK nemzetközi dékánhelyettese köszöntötte, majd Dr. Gyurcsík Iván nagykövet, a Ludovika Scholars Program igazgatója mutatta be a vendégelőadói program szerepét és jelentőségét az egyetem nemzetköziesítésében.

Előadásában Enri Hide bemutatta, hogy a Balkán országai milyen nehézségekkel néznek szembe, milyen kihívásokkal küzdenek és a nemzetközi térben milyen erőt jelenítenek meg. Részletes statisztikai és politikai mutatók elemzésével feltárta, hogy miért tekinti a térség valamennyi szereplőjét gyenge államnak. Ennek során nem csak az intézményi gyengeséget és a politikai instabilitást vizsgálta, de a hatalomkoncentráció kérdését, a demokratikus deficit egyes mutatóit, a vallási és etnikai megosztottságot, illetve a külső aktoroknak való kitettséget is. Enri Hide előadásában az állami működést meghatározó elemek közül elsősorban a biztonsági architektúra egyes részeire tért ki, különös tekintettel a térséget meghatározó nagy nemzetközi szövetségi rendszerek, így a NATO és az EU, valamint a nagyhatalmi politika szereplőinek befolyására. Mellettük elemezte a térségben jelenlévő egyéb szereplőket is, így különösen a szervezett bűnözés, valamint a nemzeti vagy vallási alapon szerveződő szélsőséges csoportok jelenlétét mint kulcsfontosságú kihívást. Rámutatott, hogy gazdasági fejlettség szempontjából a térség leggazdagabbnak tekinthető országai is alig érik el az EU átlagos GDP per fő 50%-át. A térség súlyos problémája a nem megfelelő foglalkoztatás: kiugróan magas azok száma, akik társadalombiztosítás nélkül, nem hivatalosan bejelentett munkaviszonyokban keresik megélhetésüket. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy egyedül Albániát az elmúlt 10 évben közel 600.000 lakos hagyta el, köztük is elsősorban a jól képzett, fiatal értelmiség. Ezt a térséget súlyosan érintő brain drain jelenséget csak tovább súlyosbítja egy viszonylag alacsony születési ráta a vizsgált országokban és az ennek következtében elöregedő társadalom, mint komoly kihívás. A fentiek visszahatnak a térség iskolarendszerére, társadalmi intézményeire és ezáltal a helybenmaradó társadalom szociális biztonságára.

Az előadás során Enri Hide rámutatott, hogy a Nyugat-Balkán hagyományos külső hatalmai – Ausztria, Törökország és Oroszország – már nem olyan aktívak a régióban, mint voltak korábbi évszázadok során, amikor birodalmi korszakukat élték. Ugyanakkor mindhárom jelenléte mindmáig meghatározó: Ausztria erős banki jelenlétet tart fenn a Balkánon, Oroszország nagyon aktív az energiaszektorban, Törökország pedig a régió egyik legnagyobb kereskedelmi és befektetési partnere, emellett NATO-tagként a térség stabilitásához is komoly hozzájárulást képes tenni. Mellettük egyre inkább megjelent Kína, amely az Övezet és Út kezdeményezés keretei között igyekszik saját infrastruktúrájával megjelenni a térségben. Mindez kiemelten feszült helyzetet teremthet, hiszen új törésvonalak megjelenését okozhatja. A Nyugat-Balkán országainak dönteniük kell, hogy a nyugati intézmények, a nyugati integrációs lehetőségek mellett kötelezik el magukat, vagy a nem-nyugati hatalmakkal kívánnak szorosabb együttműködést.

A térség felértékelődésének egyes aspektusairól Enri Hide professzor a szakértőkkel tartott workshop keretében egyeztetett, különösen kitérve a tudományos együttműködés lehetőségeire. A megbeszélésen az NKE oktatói mellett többek között a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Corvinus Egyetem, a Migrációkutató Intézet munkatársai vettek részt, akik megismerkedhettek nem csak a Tiranai Európai Egyetem kutatási és nemzetköziesítési stratégiájával, de kiemelt kutatási projektekkel is és az albán felsőoktartás intézményépítési törekvéseivel is.

Az előadóról: Enri Hide a Tiranai Európai Egyetem Jogi, Politikatudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karának Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományok Tanszékének oktatója. Hide professzor nemzetközi kapcsolatok és stratégiai tanulmányok szakterületen szerzett diplomát, majd a nemzetközi terrorizmus és geopolitika témakörben védte meg doktori disszertációját. Nemcsak ismert tudós, hanem nagy tapasztalattal rendelkező nemzetközi szakértő is, aki többek között az EBESZ albániai képviseletén dolgozott a közösségi biztonság és védelem szakértőjeként. Tanácsadóként rlszt vett Albánia nemzeti polgári vészhelyzeti tervének elkészítésében. Kutatási csoportvezető volt egy fenntartható büntetőjogi megoldásokról szóló nemzeti projektben. Az Albán Helsinki Bizottság szakértőjeként az "Erőszakos szélsőségekkel szembeni első vonalbeli válaszadók" képzési modulok kidolgozásában is közreműködött. A felsőoktatásban szakértője az Albán Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökségnek, és részt vett az Albán Közigazgatási Szakképzés tantervének kidolgozásában.

 

Az előadásról a Ludovika Blog oldalán Milán Ákos Péter hallgató beszámolója itt olvasható.

 

Szöveg: NKE ÁNTK Nemzetközi Osztály

Fotók: Szabó András, Szilágyi Dénes