NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Újabb egyetemi tanári kinevezések az ÁNTK-n

Egyetemi tanári kinevezést kapott Schweiczer Gábor,  az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszékének oktatója, valamint Demeter Márton, az ÁNTK Társadalmi Kommunikáció Tanszék oktatója, a Tudománystratégiai Osztály vezetője.

Egyetemi tanári kinevezésben részesült továbbá Christián László r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes, a Rendészettudományi Kar (RTK) Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszékének vezetője; Restás Ágoston ny. tűzoltó alezredes, az RTK Katasztrófavédelmi Intézet Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszékének vezetője; Berek Tamás ezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Műveleti Támogató Tanszékének vezetője.

Schweiczer Gábor jogász, az ÁNTK Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszékének oktatója, az MTA TK Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Kutatási területe az alkotmányjog (vallásszabadság, állam és egyház, közjog és szimbolika), közigazgatás- és alkotmányjog-tudomány története, valamint a jogi felsőoktatás története.

Demeter Márton, az NKE ÁNTK Társadalmi Kommunikáció Tanszék oktatója, a Rektori Tanácsadó Iroda Tudománystratégiai Osztályának vezetője, a Corvinus Institute of Advanced Studies (CIAS) szenior kutatója, a Metrics & Media Lab társalapítója és kutatásvezetője. Kutatási területe a globális akadémiai tudástermelés folyamatainak kritikai és empirikus elemzése, a tudomány nemzetköziesítésének és hálózatosodásának vizsgálata, az akadémiai tőkeképzés és tőkefelhalmozás folyamatainak modellezése.

Az elkötelezett oktatói és tudományos tevékenységet elismerő egyetemi tanári kinevezés hozzájárul a Kar és az Egyetem hírnevének öregbítéséhez.