NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Orientation Day az ÁNTK-n

Negyvenöt Erasmus+ ösztöndíjjal érkező külföldi hallgató kezdheti meg a tanévet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán (ÁNTK) a 2023/2024-es tanévben. A Ludovika Szárnyépület John Lukacs Társalgójában szeptember 7-én tartott Orientation Day című rendezvényen a hallgatók egyebek mellett tájékoztatást kaptak az intézmény történetéről, hagyományairól, a tanórákról, a szemeszter menetéről és az angol nyelvű képzésekről.

Az NKE ÁNTK dékánja videóüzenetben köszöntötte a jelenlévőket, felhívva a hallgatók figyelmét a campus, a kar és a kurzusok nyújtotta lehetőségekre, és hangsúlyozta az interkulturális kapcsolatokból származó előnyöket. Varga Réka úgy fogalmazott: a nemzetközi mobilitási programban részt vevők „hazájuk nagykövetei” a mobilitásuk idején, ezért arra kérte őket, hogy osszák meg tudásukat, tapasztalataikat az egyetemen tanuló többi diákkal. Majd arra bíztatta a külföldi hallgatókat, hogy fedezzék fel Budapestet és Magyarországot.

Zachar Péter Krisztián, a kar nemzetközi dékánhelyettese örömét fejezte ki, hogy a jelenlevők egyetemünket választották tanulmányaik helyszínéül. Kiemelte, hogy az NKE egyik legfontosabb célja a nemzetköziesítés, azaz hogy minél több külföldi oktató, kutató és tanuló érkezzen az intézménybe. Ennek szellemében számos nemzetközi konferenciát és programot rendez egyetemünk, amelyen az Erasmus+ ösztöndíjjal érkező hallgatóknak is érdemes részt venniük, hogy az elismert szakértők gondolatai által szélesítsék látókörüket. Zachar Péter Krisztián megjegyzete: az NKE kiemelt feladata a jövő értelmiségének képzése, a külföldi hallgatók Európa jövőbeli vezetői lehetnek, ezért használják ki minden lehetőségét annak, hogy Budapesten és az NKE-n tanulnak. Hangsúlyozta, hogy a kar képzései a világpolitika jelen kihívásaira, változásaira készítik fel a hallgatókat. Arra kérte őket, hogy éljenek az NKE által biztosított egyedülálló lehetőségekkel és legyenek a campus közösségi életének szerves részei, ugyanakkor ne feledkezzenek el felfedezni befogadó országuk kulturális értékeit: „élvezzék az ittlétet, kössenek barátságokat és fedezzék fel Budapestet” – fogalmazott. 

A kurzusfelelősök közül Jenei Ágnes, Szente-Varga Mónika, Bajnok Andrea, Bartóki-Gönczy Balázs, Hárs András, Pásztor Szabolcs, Koronváry Péter, Speck Gyula, Varga András szintén köszöntötték a külföldi hallgatókat és bemutatták az ÁNTK nemzetközi képzéseit. Almási Szilvia, Szabó Kata és Artner Zsombor pedig technikai információkkal látta el a hallgatókat. A HÖK Nemzetközi Bizottsága részéről Fehér Napsugár hívta fel a hallgatók figyelmét a félév során várható hallgatói rendezvényekre és kiemelt eseményekre.

 

Szöveg: Sallai Zsófia

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: Orientation Day