NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

„A hatékony közigazgatás gazdasági versenyképességi tényező is” — oklevélátadó a KTI-n

Minden dolog mértéke az ember — hangzott el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Közigazgatási Továbbképzési Intézetének (KTI) szakirányú továbbképzési szakjain végzett hallgatók oklevélátadó ünnepségén. Július 14-én 14 szak 297 hallgatója vehette át oklevelét a Ludovika Arénában. 

„Képzett, elhivatott, fejlődésre nyitott tisztviselők, vagyis önök nélkül nem beszélhetünk jól működő közigazgatásról” — emelte ki ünnepi beszédében Deli Gergely. Az NKE rektora elmondta: a hatékony, korszerű ügyintézési megoldásokat biztosító közigazgatást, a jó állam magasztos eszméjét a KTI-n végzettek töltik meg tartalommal. „Ez hatványozottan igaz a közszolgálatra, ahol a személyi állomány és az emberi erőforrás-gazdálkodás menedzselésére és fejlesztésére kiemelt figyelmet kell fordítani” — tette hozzá.

Az NKE rektora arról is beszélt, hogy a KTI portfóliójában 2022 szeptemberében igazi kuriózumként jelent meg a világűrpolitikai tanácsadó szakirányú továbbképzési szak. A szakot elvégzők olyan szakemberekké válhatnak, akik értik az űripar, az űrdiplomácia működését, ismerik az űrjogot, az űrgazdaságtant, a téma biztonság és védelempolitikai aspektusait. „Sokrétű képzéseink, amelyeket a különböző tudományterületek világa jellemez, a felfedezendő ismeretek kimeríthetetlen tárházát kínálják. Arra buzdítom önöket, hogy a későbbiekben is maradjanak készek tudásuk bővítésére. Ezt mindig biztosítani fogjuk a nemzetközi diplomáciai kapcsolatokra is fókuszt helyező, gyakorlatorientált, izgalmas, élményszerű tanulás lehetőségét” — köszönt el a végzősöktől Deli Gergely.

„Az öreg gyümölcsfát is át lehet ültetni” — idézte Senecát György István. A Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára kifejtette: a bölcs szavak azt jelentik, hogy ha kell, a régi szokásokat is meg lehet változtatni. „E mondásnak örök aktualitása van a közigazgatásban, hiszen ebben a világban egyetlen dolog állandó, a változás. Újabb és újabb helyzetekre, kihívásokra és állampolgári igényekre kell reagálnunk, ezért időről időre finomhangolásokat végzünk, máskor pedig mélyreható módosításokat kell végrehajtanunk, akár a jogszabályok, akár a szervezetek, vagy éppen a technológia terén. Az újítások pedig azt is magukkal hozzák, hogy az érintett munkatársaknak új tudásra van szükségük” — hívta fel a figyelmet a KTI képzéseinek jelentőségére György István.

Az államtitkár hozzátette: lehet bármilyen jó egy törvény, átgondolt egy szervezeti struktúra, vagy korszerű egy informatikai rendszer, ezek mit sem érnek lelkiismeretes és megfelelően felkészült munkatársak nélkül, ezért érdemel megbecsülést, ha egy kolléga az önképzés, fejlődés és továbbtanulás mellett teszi le a voksát. „Ne feledjék, ezzel a tudással nemcsak önök, hanem az egész közigazgatás, az egész ország gazdagodik, hiszen a hatékony közigazgatás gazdasági versenyképességi tényező is” — hívta fel a végzősök figyelmét. Elmondta: a magyar közigazgatás átlépte egy új digitális korszak kapuját, a fejlődés célja a legfejlettebb technológiák alkalmazásával a XXI. századi hiteles és szakértő közigazgatás létrehozása.

„A legjobb befektetés a tanulás” — idézte a 90-es években elhunyt tőzsde szakembert, André Kostolanyt Klotz Balázs. Az NKE KTI igazgatója elmondta, ez a mondás olyannyira kifejezi saját ars poétikáját is, hogy az általa vezetett KTI egyik mottójává vált, mivel mindenki saját maga tehet a legtöbbet önmaga boldogulásáért. „Önök, kedves végzettek, a ma létező legjobb befektetési formát választották. Nem elégedtek meg az eddig megszerzett tudásukkal, azt bővíteni, fejleszteni kívánták” — fogalmazott.

Az NKE KTI igazgatója felhívta a figyelmet arra is: számolni kell a befektetés, azaz a tanulás során megszerzett ismeretek inflálódásával. „Ha valaki nem fejlődik, nem halad előre, az nem azt jelenti, hogy egy helyben állva szinten marad, hanem azt, hogy elkezdődik a visszaesés, a lemaradás és a hanyatlás” – hangsúlyozta. Rámutatott ugyanakkor, hogy a mindennapi boldoguláshoz a tanulást választók kitűnnek környezetükből. „Sose feledjék, a vezetés legfontosabb része a szakmai tudás, ugyanakkor a vezetés a szívvel kezdődik!” — köszönt el a végzősöktől Klotz Balázs.

Az ünnepélyes eseményen – amelyet Veszelszki Ágnes, az NKE egyetemi docense, a Digitális Média és Kommunikáció Tanszék tanszékvezetője moderált – az NKE rektora címzetes egyetemi tanári címet adományozott Simicskó Istvánnak, a KDNP frakcióvezetőjének, amit közszolgálati egyetemi tanári elnevezéssel használhat.
 

Szöveg: Páhy Anna

Fotó: Szilágyi Dénes