NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

A magyar közigazgatásban és nemzetközi szervezeteknél dolgoznak a jövőben

Közel 500 hallgató végzett idén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán (ÁNTK). A diplomások – akik közül hetvennégyen doktori címet is kaptak – július 14-én vették át oklevelüket.

Deli Gergely rektor az egyetemen megszerzett szakmai hozzáértést, illetve az erkölcsi tartást olyan értékeknek nevezte, amelyekre a mai világban nagy szükség van. „Hiszem, hogy az Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett hallgatók nemcsak tudásukkal, hanem jellemükkel is hozzájárulnak a jövő társadalmának formálásához” – jelentette ki Deli Gergely, felhívva a fiatalok figyelmét arra, hogy a közigazgatás nem csupán szakma, hanem a társadalom szolgálatát is jelenti.

„Az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar a hazai és nemzetközi közigazgatási szakemberek képzésének bázisintézménye” – hangsúlyozta a rektor. Az egyedülálló képzési portfólió – amely ötvözi a nemzetközi színvonalú oktatást és a gyakorlatorientált tanulást – része egyebek mellet a jog, az államigazgatás, a nemzetközi kapcsolatok, a diplomácia és a biztonságpolitika is – részletezte. Nemcsak a magyar közszolgálati szféra, hanem a nemzetközi szervezetek számára is képez szakembereket az NKE – emelte ki. Arra kérte a végzett hallgatókat, hogy mindig elhivatott, felelősségteljes és a köz szolgálata iránt elkötelezett munkájukkal formálják környezetüket. „Önökön múlik, hogy milyen lesz a jövő Magyarországa, milyen lesz az ország belső és külső biztonsága, milyen hatékony lesz az állam, milyen jó lesz Magyarországon élni” – fogalmazott.

„A Ludovika a 2010 óta megújult és újjászervezett magyar közigazgatás fellegvára, a Szent Istváni alapokon nyugvó, modern magyar államiság örökségének ápolója, a magyar nemzeti érdek jövőbeni képviselőinek, a közigazgatási szakemberek méltó képzési központja” – jelentette ki Panyi Miklós. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes szerint az itt végzettek számára mindez egy életen át tartó hivatástudatot is jelent felelősséggel és elkötelezettséggel a haza és a magyar polgárok iránt. Kiemelte: a kormány büszke arra, hogy a Ludovika visszanyerte méltó helyét a magyar közszolgálati hivatást választók, a rendvédelmi és honvédtisztek képzésében. „A következő három évtized, úgy tűnik, hogy még az elmúlt időszaknál is több nehézséget és kihívást tartogat Magyarország és a magyar közigazgatást üzemeltetők számára – fogalmazott a miniszterhelyettes, rámutatva az Európára több irányból nehezedő nyomásra. „A konfliktusos időkben való siker érdekében tudásra, képzettségre, testi, szellemi és lelki munícióra van szükség, ehhez pedig olyan intézményekre, mint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem” – hangsúlyozta Panyi Miklós, hozzátéve: mindezek mellett olyan, a köz szolgálata mellett elkötelezett fiatalok is kellenek, mint a jelenlévő végzősök.

Az Államtudományi és Nemzetközi Tudományok Kar célja a közigazgatásban és az állami szervekben tevékenykedő szakemberek képzése, a magas színvonalú utánpótlás biztosítása, a közszolgálat személyi állományának minőségi fejlesztése – részletezte beszédében Varga Réka dékán. Kitért arra, hogy az elmúlt években számos olyan lépés történt, amelyek azt célozzák, hogy az NKE-n az uniós és egyéb nemzetközi együttműködések résztvevőjeként, a szuverenitását megtartó magyar állam szolgálatára alkalmas, a 21. század kihívásait kezelni képes tisztviselőket képezzenek. Kiemelte: nagy öröm a kar számára a hosszúra nyúlt diplomaosztó, mert ez azt jelenti, hogy egyre többen érdeklődnek az itt megszerezhető tudás iránt. A dékán arra ösztönözte a végzősöket, hogy munkájuk során mindvégig legyenek elkötelezettek az erkölcsi integritás, az igazságosság és a felelősségvállalás értékei iránt.

A közigazgatásnak nincs más létjogosultsága, nincs más mértéke, mint az emberek és a nemzet szolgálata” – idézte Magyary Zoltán jogtudós szavait, arra kérve a hallgatókat, hogy inspiráljanak másokat, elkötelezettségükkel és kitartásukkal pedig váljanak példaképekké. „Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése” – fogalmazta meg végül a köztisztviselők hivatását az Alaptörvény Nemzeti hitvallásának részletével.

A Ludovika Campuson szerzett számtalan meghatározó élmény mellett Páll Renáta végzős hallgató búcsúbeszédeben felidézte, társaival együtt mennyi nehézséget okozott számukra a koronavírus-járvány és a jelenléti oktatás hiánya. Az oktatók mellett köszönetet mondott a szülőknek, és mindazoknak, akik támogatták őket tanulmányaik során. „Legyetek olyan felnőttek, akikre a gyermekkori énetek büszke lehet és munkátokkal mindig egy jó célt szolgáljatok” – kérte társait Páll Renáta, aki azt kívánta, hogy az egyetemen kötött barátságok életük végéig tartsanak.

Az eseményen díjazták a kiemelkedő munkát végző munkatársakat és hallgatókat is. Az ÁNTK Kari Tanácsa Magyary Zoltán-emlékérmet adományozott Halász Ivánnak, az Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszék vezetőjének. Lőrincz Lajos-emlékgyűrűt kapott Egedy Gergely, a Kormányzástani és Közpolitikai Tanszék egyetemi tanára. A Batthyány Kázmér-emléktoll arany fokozatában részesült Villányi József oktató. A Batthyány Kázmér-emléktoll ezüst fokozatát vehette át Krasznay Csaba, a Kiberbiztonsági Kutatóintézet vezetője. Pro Publico Bono kitüntetést kapott Ördögh Tibor, az Európa-tanulmányok Tanszék egyetemi docense, és Méhes Tamás oktatási dékánhelyettes.  Dékáni Dicsérő Oklevelet vehetett át Hárs András, a Nemzetközi Jogi Tanszék adjunktusa, Ináncsi Mátyás, a Dékáni Hivatal Oktatásszervezési Osztályának főreferense, valamint Szabó Zsanett hallgató. Kari Tanácsi Dicsérő Oklevélben részesült Kiss Fanni, Nemes Lídia Kamilla és Szabó Renáta hallgató.  

Köszönőlevelet vehetett át a Bányász Péter adjunktus által felkészített Fifty Shades of Grey Hat csapat a bostoni White Hat konferencián elért első helyezésért. Tóth Rebeka, Mile Mario, Dienes Zoltán, Ari Krisztián Patrik harmadszorra állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság hallgatói díját Csibor Ferenc hallgató kapta. Az Egyetemi Közösségi Díjat Szabó Zsanett hallgató vehette át. A Pro Juventute Ösztöndíjat Dub Máté, a Hallgatói Tudományos Ösztöndíjat Molnár Ákos Ádám, az Egyetemi Szakmai Ösztöndíjat Csibor Ferenc érdemelte ki.

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Hallgatói Sport- és Kulturális Ösztöndíjban részesítette Gergácz Enikőt, Fábián Sára Ráhelt, Torda Sztellát, Takács Ferenc Ferdinándot, Szamosszegi Rékát, Ratatics Mátét, Kovács Zita Katinkát, Still Pétert és Juhász Flórát. A Jó tanuló, Jó sportoló díjat Gergácz Enikő nyerte el.

Rektori elismerő oklevelet vehetett át Lázár Luca, Molnár Kamilla, Rybár Petra Réka és Tóth Viktória, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat idén végzett tisztségviselői. A hallgatók szavazatai alapján az Év Oktatója címet ebben az évben Ludányi Dávid, az Emberi Erőforrás Tanszék tanársegédje kapta.

Az eseményen megemlékeztek az NKE ÁNTK végzős hallgatójáról, Kovács Boglárkáról, aki életének 23. évében tragikus körülmények között hunyt el.

 

 

Szöveg: Szabó Réka Zsuzsanna

 Fotó: Szilágyi Dénes