NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Fókuszban az alapjogok és Budapest értékeinek felfedezése

Rendezett Szabadság Iskola Közép-Európában néven közösen szervezett nemzetközi nyári jogi iskolát a Louisville-i Egyetem (Kentucky állam, Amerikai Egyesült Államok) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara (NKE ÁNTK) július 10–23. között Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Campusán.

Az esemény résztvevőit elsőként Varga Réka, az NKE ÁNTK dékánja köszöntötte. Elmondta, a nyári iskola nem csupán az iskolapadban való tanulásról, hanem egymás és a fogadó város, azaz Budapest megismeréséről is szólhat. A dékán hangsúlyozta, a kar nemzetközi stratégiájának fontos eleme, hogy Európán túl is nemzetközi kapcsolatokat építsen. Szerencsére – emelte ki a dékán – a Louisville-i Egyetemmel való együttműködés nem merül ki csupán e nyári iskola rendszeres megszervezésében.

Russell L. Weaver, a Louisville-i Egyetem jogi professzora rövid megnyitójában szintén a szervezőket dicsérte, valamint arra bátorította a hallgatókat, hogy látogassák meg Budapest nevezetességiet, különösen a múzeumokat és a fürdőket. Végül Bartóki-Gönczy Balázs, az NKE Eötvös József Kutatóközpont Világűrjog és Politikai Kutatóintézetének vezetője a hallgatók előtt álló két hét legfontosabb programjait és az egyéb technikai tudnivalókat ismertette.

Az első kurzust Russell L. Weaver professzor Szólásszabadság és a médiatörvény címmel tartotta meg a hallgatónak. Előadását XIV. Lajos francia királlyal kezdte, aki saját uralmát közvetlenül Istentől származtatta. A második személyiség, akit megemlített, Johannes Gutenberg volt. Találmánya, a nyomtatás, radikálisan lerövidítette az időt, amely alatt egy könyvet el lehetett készíteni. Ennek kulturális hatása a többi között a kormányzás lehetséges formáiról szóló európai vitákat is felélesztette. Nem sokkal később, a tengerentúlon Thomas Jefferson megírta az Amerikai Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozatát, amely radikálisan más nyelven szólt a kormányzás alapvető alkotóelemeiről, hiszen fókuszába az Isten helyett az egyenlőnek teremtett embereket tette.

A téma történelmi áttekintése során a professzor azt is kiemelte, hogy az USA – amelyet lakói úgy népesítettek be, hogy saját, gyakran nem megbízható és az életükre törő kormányaik elől menekültek – olyan hatalmat akart létrehozni, amely mindig ellenőrizhető, munkáját fékek és ellensúlyok szabályozzák, s benne a szólásszabadság mindig alapvető érték.

 

Szöveg: Sarnyai Tibor, ludovika.hu

Fotó: Szilágyi Dénes