NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Variációk alimentációs kötelmekre

Papp Tekla, az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Civilisztikai Tanszékének vezetője a Fenntartható államkormányzás és innovatív közszolgáltatások projekt Fenntartható közösségi és családpolitikák alprojektjének keretében elhangzott Variációk alimentációs kötelmekre című előadására csatlakozó hallgatói előadásokat tartottak május 9-én.

A Civilisztikai Tanszék és a Magyary Zoltán Szakkollégium kooperációjában több éve működő Magánjogi Kutatóműhely tagjai ebben a félévben arra vállalkoztak, hogy Papp Tekla útmutatása alapján kutatásokat végezzenek az alimentációs kötelmekkel kapcsolatos egyes kérdésekről, és a kutatási eredményeket bemutassák.

Stemler Lili Fanni a témakör európai kereteit ismertette, hangsúlyt fektetve az Európai Gondozási Stratégia egyes sarokköveire, amelyet előadásában a mintamutató Luxemburg Gondozási Stratégiával is összevetette.

Lovász Laura Olimpia a megbízáson alapuló ellátásokról szólt, és vetette össze a tartási és életjáradéki szerződésekkel. Prezentációjában kitért az egyes intézmények szerződéseire, különös figyelemmel az általuk nyújtott ellátás mint szolgáltatás és az ellenszolgáltatás meghatározásának módjára.

Ficzere Norman János az alapítványok által végzett alimentációs szolgáltatásokról beszélt. A kutatásának súlyponti elemét képezték azok az interjúk, amelyeket az ilyen tevékenységet végző alapítványokkal készített, első kézből származó információkat bemutatva az érdeklődő közönségnek.

Ipacs-Szabó Noémi a Lakásért életjáradékot program kialakulását és jelenlegi helyzetét mutatta be. Kiemelte, hogy számos konstrukció nem felel meg a jogszabályoknak, amelyek jelentős problémákat vetnek fel, ugyanakkor pozitív példaként ismertette ezen a területen az önkormányzatok lehetséges szerepét.

Németh-Sámik Anna Dorottya azon tartási és életjáradéki szerződések jóerkölcsbe ütközését vizsgálta, amelyeknek érvénytelenségét arra hivatkozással kívánták az egyes perek alanyai megállapíttatni, hogy azokat olyan súlyos betegségben szenvedő személyekkel kötötték, akik halálának gyors bekövetkezése nagy valószínűségű. Előadásában a jó erkölcs fogalmából kiindulva vizsgálta meg a vonatkozó bírói gyakorlatot, ismertetve a korábbi trend pozitív iránynak tekinthető megfordulását.

 

A TKP2021-NKTA-51 számú projekt a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a TKP2021-NKTA pályázati program finanszírozásában valósult meg.

 

Szöveg: Dúl János