NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

OTDK díjazottak kari köszöntése

Karunk számára eredményesen zárult a 36. OTDK. Örvendetes, hogy bár a bemutatott dolgozatok száma kis mértékben alulmúlta a várakozásainkat, az elért eredmények 2021-hez képest jelentős fejlődést tükröznek.

Varga Réka, az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának (ÁNTK) dékánja 2023. május 9-én köszöntőre hívta meg a 36. OTDK négy szekciójában helyezést, díjazást elért hallgatókat és témavezetőiket. Az ÁNTK kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra, az OTDK-ra való felkészülésre és részvételre. 

A kötetlen hangulatú beszélgetést Peres Zsuzsanna KTDT elnök nyitotta meg. Beszámolt az elért eredményekről. 2023-ban a Kar hallgatói végül 69 pályaművet mutattak be négy szekcióban. Hat I. helyezést, tíz II. helyezést, nyolc III. helyezést, hét különdíjat és egy legjobb opponensi díjat érve el. Már a részvétel is hatalmas teljesítmény, hiszen hallgatóink bemutathatták és összemérhették tudásukat a felsőoktatás tehetséggondozásának ezen kiemelt rendezvényén. A Társadalomtudományi szekció kivételével megállapíthatjuk, hogy minden második pályaművünket díjazták.

Varga Réka dékán asszony köszöntötte a hallgatókat és témavezetőket, hangsúlyozva a tehetséggondozás fontosságát, elismerve és megköszönve az OTDK-ra való felkészülés és részvétel során végzett hatalmas munkát. Kedvező tapasztalatként emelte ki, hogy a zsűrik a szakmai értékeket helyezték előtérbe a bírálat során, nem törekedtek a saját intézményük számára előnyt szerezni.

Bányász Péter 17 hallgató témavezetőjeként szólt hozzá a beszélgetéshez. Nehezen kerülhető el, hogy az azonos témában OTDK-ra nevezett hallgatók ne egymással mérkőzzenek meg. Hallgatói közül a többség két kiberbiztonsági témájú tagozatba került besorolásra.

Több hozzászólás is kedvezően értékelte az OTDK bírálatok fejlődését. Nagyon jó, hogy már két szekcióban is névvel vállalták a bírálók a véleményüket, amiben elsősorban az értékeket ismerték el és fejlesztési lehetőségeket fogalmaztak meg. Bár előfordul még negatív hozzáállás, de egyértelműen látszik a fejlődés.

Orbán Anna KTDT titkár a publikációs lehetőségek fontosságára hívta fel a figyelmet. Más egyetemeken ennek jó hagyományai vannak, így nálunk is jó lenne a feltételeket biztosítani. A Civilisztika Tanszék jó példával jár elől, hiszen bevonják munkájukba a fiatal kutatókat, publikációs lehetőségeket is biztosítva számukra. Háda Béla a Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemle folyóiratban való közlési lehetőséget ajánlotta fel.

Végezetül Orbán Anna KTDT titkár búcsúzott el, átadva a stafétát Marton Ádámnak. Varga Réka dékán és Peres Zsuzsanna KTDT elnök megköszönte neki a több éves lelkiismeretes munkát. 

 

Szöveg: Orbán Anna

Kép: Erdey Edit


Címkék: OTDK