NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Külügyi kalauz

2023. március 27-én dr. Kocsis Gergő, a Külgazdasági és Külügyminisztérium ENSZ-főosztályának vezetője tartott előadást a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a „Magyar kül- és biztonságpolitika” című kurzus keretében mesterszakos hallgatóinak a Ludovika főépületben.

A másfél órás beszélgetés kezdetén dr. Hettyey András, a Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék egyetemi docense konferálta fel a vendéget röviden ismertetve az életútját. Az esemény során többek között szó esett a külügyi pályáról, az ENSZ működéséről, a magyar külpolitika prioritásairól és azok érvényesítési lehetőségeiről. Beszámolójából a hallgatóság megtudhatta, hogy a főosztályvezető a nemzetközi szervezetekben a magyar érdekek képviseletét tartja a legfontosabbnak, amihez kapcsolatteremtésen keresztül vezet az út. Meglátása szerint ehhez ideális esetben stabil belpolitikai helyzettel rendelkező partnerekre és nyitottságra van szükség. A nemzetközi szervezeteken keresztül zajló magyar külpolitikának több fő prioritására is kitért az előadó. Ide sorolta a határon túli magyarság kérdését, mely utóbbihoz kapcsolódó érdekérvényesítési lehetőségek - meglátása szerint - a szomszédban zajló háború következtében jelentős kihívásokba ütköznek, de a kiemelt kérdések közé sorolta a migrációs- és családpolitikát, valamint a globális vízgazdálkodási kérdéseket és a fegyverzet leszerelési ambíciókat is. Ezt követően Kocsis Gergő felvázolta a külügyi karrier megkezdési lehetőségeit, a hozzá szükséges képességeket, valamint beszélt a külügyi pálya szépségeiről és nehézségeiről. A magyar mellett angolul, franciául és németül beszélő főosztályvezető a nyelvtudást jelölte meg az egyik legfontosabb adottságként, de mint kiderült, a precizitást, a gyors munkavégzést és rugalmasságot se tartja elhanyagolhatónak. A főosztályvezető felhívta a figyelmet a Külgazdasági és Külügyminisztérium gyakornoki programjára, arra buzdítva a hallgatókat, hogy azon keresztül is ismerkedjenek meg a diplomáciai tevékenységgel.

Szöveg: Földes Márton
Fotó: Priskin Nikolett


Címkék: ÁNTK