NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Uniós jogalkotás elsőkézből - Brüsszeli tanulmányúton a Magyary Zoltán Szakkollégium

A Magyary Zoltán Szakkollégium tizennégy hallgatója, Szabó Máté Csaba igazgató szakmai vezetésével tanulmányúton vett részt Brüsszelben 2022. november 23. és 26. között. A tanulmányút fő célja az volt, hogy a szakkollégisták az egyetemen elsajátított elméleti tudásuk bázisán szakértők segítségével gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, elmélyítve elméleti ismereteiket az európai eljárások vonatkozásában. A közvetlen megtapasztalás élménye valódi kompetenciává formálta azt az elméleti tudást, melyet az egyetemen a tanórákon sajátíthattak el.

A megérkezést követően a tanulmányút szakmai részének történeti megalapozását az Európai Történelem Házának meglátogatása szolgálta. Az Európai Parlament kezdeményezésére létrejött múzeum Európa történelmén vezeti végig a látogatókat, kiemelve a közös történelmi tapasztalatokat és a különbözőségek helyett az azonosságokra helyezi a hangsúlyt. A tárlat számos audiovizuális elemmel, újszerű múzeumpedagógiai eszközzel, és látványos interakciókkal mutatta be az európai egységgondolat születését, annak fejlődését és eredményeit, nem megfeledkezve a kihívásokról, illetve az azokra adott válaszokról.

Az európai uniós jogalkotási folyamatok mélyebb megismerését szolgálta Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének felkeresése, ahol Beszteri Zsuzsanna tanácsos asszony fogadta a szakkollégistákat. Előadásából nem csupán az Állandó Képviselet funkcióját, az uniós jogalkotói háromszög szereplőinek sajátos belső dinamikáját mutatta be a hallgatóknak, de a hazai érdekek uniós szintre való becsatornázásának folyamatát és gyakorlatát is megismerhették a szakkollégisták.  A szakmai kirándulás résztvevői brüsszeli karrierutakról és az uniós szervek belépési kritériumrendszeréről tájékozódhattak.

Az Európai Parlament felkeresése sok szakkollégista régi álma volt. Itt Petri Bernadett politikai tanácsadó vezette körbe a csoportot, majd ismertette a parlamenti munka sajátosságait. Előadásából a szakkollégisták megismerhették az Unió leginkább politikai jellegű szervezetének sajátos tevékenységét, a képviselők és az őket segítő apparátus munkájának gyakorlati aspektusait. Az épületben tett séták során örömteli módon több magyar vonatkozású pontot fedezhetett fel a csoport – így Antall József néhai miniszterelnök szobrát a róla elnevezett épületszárnyban. A látogatás végén az ülésterem felkeresése is meghatározó momentuma volt a tanulmányútnak.

Az Európai Parlament munkájának mélyebb megismerését segítette a Parlamentárium nevű interaktív kiállítás meglátogatása. Ennek célja, hogy látványos, modern eszközökkel szemléltesse a Parlament, illetve tágabban az Unió egészének tevékenységét, a szervezet munkájának eredményeit. A tárlatvezető eszközökkel mindenki saját tempójában és preferenciái szerint haladhatott végig az érdekfeszítő kiállításon.

A tanulmányút leginkább várt, és azt követően a talán legtöbbet felidézett programja a jogalkotási szimuláció volt.  Ebben a politikai szerepjátékban a szakkollégisták eljátszhatták, hogy EP képviselőként tevékeny alakítói a jogalkotási folyamatnak. A résztvevők véletlenszerűen kerültek be a négy legfőbb parlamenti képviselőcsoportba (így: Tradíció, Szolidaritás, Szabadság és Ökológia) és mint képviselőknek, aktívan kellett közreműködniük két Bizottság által javasolt rendelet megalkotásában, egyeztetve-vitatkozva a többi képviselőcsoporttal – keresve a lehetséges kompromisszumot. Ebben a folyamatban a szakkollégisták megismerhették az érintett civil szervezetek, lobbisták, és tágabban az európai állampolgárok szerepét is, a kapcsolódó interaktív konzultációk nyomán. Ugyanakkor a többi uniós szervvel való kapcsolat átélését és a jogalkotási folyamat teljes megismerését segítette az a fordulat, mikor a hallagatói képviselőcsoportok által nehezen kialkudott megegyezést a Tanács nem fogadta el, így a második olvasatban ismét a kooperációé és a kompromisszumkeresésé lett a főszerep. A szimuláció nemcsak az együttműködési és előadói képességeket fejlesztette, de a szakkollégisták azt is megtapasztalhatták, hogyan születnek az uniós jogszabályok, és hogyan formálódik Európa jövője.

A tanulmányút során a szakmai programok mellett az esti-délutáni szabad programok alkalmával a résztvevők bepillantást nyerhettek a belga főváros nyüzsgő életébe, elmerülhettek az adventi vásárok forgatagában, sőt egy rövid genti városnézésre is sor került – tágítva ezzel szakkollégisták kulturális horizontját.  

A Magyary Zoltán Szakkollégium ezúton szeretné kifejezni háláját a Miniszterelnökségnek az anyagi feltételek megteremtéséért; Deli Gergely Rektor Úrnak, a Stratégiai Tanulmányok Intézetének a támogató hozzáállást, valamint a  Nemzetközi Irodának az út megvalósításához nyújtott segítségét – nélkülük a tanulmányút nem valósulhatott volna meg.

Bednárik Boglárka


Címkék: ÁNTK