NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

NKE Kína-szakértői elemzések – A kínai pártkongresszus és globális gazdasági, politikai összefüggései

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁNTK Kína-tanulmányok Tanszék NKE Kína-szakértői elemzések című rendezvénysorozatának keretében A kínai pártkongresszus és globális gazdasági, politikai összefüggései címmel tartott előadást Dr. P. Szabó Sándor, a Kína-tanulmányok Tanszék tanszékvezető egyetemi docense november 30-án.

P. Szabó Sándor előadásának kezdetén rámutatott arra, hogy azért fontos figyelemmel követni és értékelni a Kínai Népköztársaságot irányító Kínai Kommunista Párt (KKP) kongresszusának eseményeit és fejleményeit, mivel Kína gazdasági, politikai és katonai nagyhatalom, és a Kínán belüli lényeges politikai események jelentős hatást fejtenek ki nemzetközi szinten, a globális térben is.

A KKP 20. kongresszusát 2022 októberében tartották. A több mint 90 millió tagot számláló párt ötévente rendezi meg országos kongresszusát, az idei, körülbelül egy hetes ülésen mintegy 2.300 képviselő, delegált vett részt. A kongresszus, feladatát betöltve, megválasztotta a KKP legmagasabb szintű vezetőit a következő ciklusra, és megtörtént a legfontosabb politikai irányvonalak kijelölése a párt és Kína számára egyaránt.

P. Szabó Sándor előadásában áttekintést adott a kongresszus főbb eredményeiről – összegzése szerint a KKP 20. pártkongresszusa lényegében a hatalomkoncentráció kongresszusa volt. Részletesen bemutatta, hogy ezt a megállapítást miként támasztják alá a meghozott személyügyi döntések, illetve a megfogalmazott politikai célkitűzések, a politikai filozófia és ideológia kapcsán rögzített irányelvek.

P. Szabó Sándor elemezte és értelmezte azt a Xi Jinping pártfőtitkár beszédéből kirajzolódó, a következő időszakot meghatározó kínai stratégiát, mely egyrészt az ország további belső fejlesztésére, másrészt pedig Kína nemzetközi térnyerésének fokozására koncentrál.

Az előadás záró részében, a résztvevők kérdéseire válaszolva, P. Szabó Sándor számos további kínai bel- és külügyi, illetve szakpolitikai témakört érintett, becsatornázva ezek kapcsán is a pártkongresszus vonatkozó eredményeit és várható hatásait.

 

Szöveg: Kína-tanulmányok Tanszék 

Fotó: Szilágyi Dénes