Közszolgálati jog az elmélet és a gyakorlat tükrében – Közszolgálati HR Szakmai Fórumok  

Az Egyetem John Lukacs Társalgójában kerültek megrendezésre a „Legyen vendégünk egy csésze kávéra és egy tartalmas beszélgetésre” mottójú Közszolgálati HR Szakmai Fórumok, amelyek alkalmat teremtettek arra, hogy a humánpolitikával foglalkozó gyakorló szakemberek és a témában jártas szakértők találkozzanak, és aktuális, közszolgálatot érintő kérdésekben eszmecserét folytassanak. A szakmai háttéranyagok és az eseményről készült felvétel az egyetemi oktatásban is alkalmazható, közigazgatási gyakorlatot bemutató oktatási segédeszköz lehet.

Az Emberi Erőforrás Tanszék oktatói jogalkotásért felelős szakértőket és humánpolitikai vezetőket hívtak meg a szakmai fórumra, akikkel releváns jogeseteket elemezve beszélgettek a jogalkalmazás aktuális kérdéseiről. A délelőtti kerekasztal a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény fegyelmi eljárással és teljesítményértékeléssel, a délutáni fórum a kinevezéssel, a kormányzati szolgálati jogviszony módosításával, megszűnésével és megszüntetésével kapcsolatos szabályozást vette górcső alá. A rendezvény meghívott résztvevői ezt követően bekapcsolódhattak a beszélgetésbe, megoszthatták kérdéseiket, gondolataikat a témával és a példaként hozott esetekkel kapcsolatban. A Fórum szakmai háttéranyaga a „Közszolgálati Döntőbizottság anonimizált határozatainak gyűjteménye” hiánypótló szerepet tölt be, mivel a releváns bírói joggyakorlatban csak elenyésző számban találhatóak a kormányzati igazgatási jogviszonnyal összefüggésben keletkezett ítéletek.

A szervezők célja egy hosszútávon működő Közszolgálati HR Szakmai Fórum kialakítása, melynek során olyan interaktív találkozási alkalmak teremthetők meg a HR szakemberek részére, ahol egyrészt folyamatos tudásbővítés, speciális továbbképzés valósul meg az aktuális HR fejlesztések, jó gyakorlatok bemutatása által, másrészt a fórum tagjai naprakész információkat, válaszokat kaphatnak, releváns szakemberektől a napi jogalkalmazáshoz humán funkciók napi működtetéséhez kapcsolódó HR kérdésekben. A HR fórum speciális hozadéka, hogy működtetése során az NKE aktív kapcsolatot alakíthat ki a közigazgatás témában jártas szakembereivel. Továbbá a szakmai tartalmak az Egyetem oktatói és hallgatói számára is elérhetőek lesznek, a HR fórumban keletkező produktumok visszacsatolhatók, beépíthetők az alap, a mester és a szakirányú továbbképzésekbe is. A HR Fórum platformja a Probono közigazgatási továbbképzési portál eddig több mint 600 taggal rendelkező önfejlesztő csatornája, melyet az érdeklődők szíves figyelmébe ajánlunk. A csatorna az alábbi linken keresztül érhető el: https://probono.uni-nke.hu/onfejlesztes/csoportok-es-csatornak/bejegyzesek/60a667bc9255d241df5da34c

A kerekasztalbeszélgetések felkért szakértői: Dr. Hazafi Zoltán (ÁNTK, Emberi Erőforrás Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens) Dr. Petrovics Zoltán (ÁNTK, Emberi Erőforrás Tanszék, egyetemi docens), Dr. Kun Attila (ÁNTK, Emberi Erőforrás Tanszék, egyetemi tanár), Dr. Horváth István (Miniszterelnöki Kormányiroda, vezető-kormányfőtanácsos), Dr. Sipos-Szabó Zsanett, (Miniszterelnöki Kabinetiroda, Személyügyi Főosztály. főosztályvezető) Dr. Fülöp Tímea (Kormányiroda, Kormányzati Igazgatási Főosztály. osztályvezető), Dr. Horváth Balázs (Baranya Megyei Kormányhivatal, Humánpolitikai Osztály, osztályvezető), moderátor: Ludányi Dávid (ÁNTK, Emberi Erőforrás Tanszék, tanársegéd), HR szakmai fórum vezető: Dr. Csóka Gabriella (ÁNTK, Emberi Erőforrás Tanszék, mesteroktató)

A rendezvény a Versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása (KÖFOP-2.1.5.-VEKOP-16-2016-00001) című projekt keretében valósult meg.

Szöveg: Dr. Csóka Gabriella Közszolgálati HR Szakmai Fórum vezető

Fotó: Mészáros Márk Benjámin


Címkék: ÁNTK