Vezetőképzés és innováció

A Magyar Tudomány Ünnepe pogramsorozat részeként Vezetőképzési gyakorlat és innovációs tendenciák a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen címmel rendezett konferenciát az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Emberi Erőforrás Tanszéke. Az előadások és a szakmai beszélgetések a közigazgatási, rendvédelmi és honvédelmi vezetőképzés és felső vezetőképzés gyakorlatát, módszertanát és fejlesztési lehetőségeit járták körbe.

Paksi-Petró Csilla, az Emberi Erőforrás Tanszék oktatási tevékenységével vezette fel az eseményt, majd Hazafi Zoltán nemzetközi kitekintés keretében a francia elitképzés tanulságaira hívta fel a figyelmet. Kovács Ferenc a katonai felsővezető képzés gyakorlatát és fejlődési lehetőségeit mutatta be, melyet Kajtár Edit emberközpontú munkahelyi fejlesztés témája követett. Kovács Istvántól, az RTK rendészeti vezetőképzési tevékenységéről hallhattak a résztvevők. A Közigazgatási Továbbképzési Intézet (KTI) vezetőképzési tevékenységét és legújabb innovációit Klotz Balázs és Krepelka Ágnes mutatták be. Ezt követően oktatásmódszertani témakörök következtek, Hegedűs Judit a rendészeti vezetőképzés módszertani megújításának kihívásait osztotta meg az érdeklődőkkel. Völgyi Zoltán a tréningmódszer katonai vezetőképzésben való alkalmazásáról, majd zárásként Bajnok Andrea a probléma alapú (PBL) módszertan tantárgytervezésének legújabb egyetemi tapasztalatairól beszélt.

Az előadások és a beszélgetések mentén kirajzolódtak az egyetemi vezetőképzés sikerei, jó gyakorlatai, valamint módszertani kihívásai és innovációs irányzatai. A kihívások közt megjelent például, hogy a közigazgatási vezetőképzés jogi szabályozásának hiánya milyen hatásokat gyakorol a képzés tervezésére. További, mindhárom hivatásrendet érintő kérdések a generációk eltérő tanulási szokásaihoz igazodó tanulástervezés, a különböző típusú szaktárgyak interaktív formába történő átültetése. A karok hasonló profilú tanszékei és intézetei közti tapasztalatcsere konklúziójaként felmerült a közös gondolkodás műhelymunka jellegű folytatása.

 

Szöveg: Paksi-Petró Csilla

Fotó: Káldor Zsófia