Az európai uniós klímareziliencia pénzügyi összetevői

Dr. Teleki Bálint, az Európa-tanulmányok Tanszék tanársegédje 2022. november 07-én este tartotta meg előadását „Az európai uniós klímareziliencia pénzügyi összetevői” címmel a Nemzetközi és Európai Szakkollégium, valamint a Tématerületi Kiválósági Program közös rendezvényén. Az előadás és a kapcsolódó kutatás arra keresi a választ, hogy az EU számára is súlyos kihívást jelentő klímakihívások elhárítását milyen európai uniós pénzügyi eszközök segítik elő.

Az előadó előbb magát az alapproblémát ismertette, vagyis a klímakihívásokat és klímakockázatokat, ill. az ezek elhárításával kapcsolatos forgatókönyvek főbb jellemzőit. Ezután szó esett a kérdésnek az Európai Unió központi költségvetését érintő vonatkozásairól, különös tekintettel a NextGenerationEU jelentette többletforrások allokációs prioritásaira. A következő lényeges pont a jegybanki beavatkozási lehetőségek voltak, itt a szupranacionális szint (EKB) és a tagállami jegybankok együttes hatásának fontosságát és mikéntjét emelte ki az előadó, röviden kitérve a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó gyakorlatára is. Ezt követően az EU által eddig – akár pilot programként – létrehozott innovatív finanszírozási formákról esett szó, különösen az energiahatékonysági beruházásokkal összefüggésben. Végül az emissziós kvótakereskedelem európai uniós rendszere és jelenleg is zajló reformja került ismertetésre. A hallgatóságnak ezt követően módja nyílt kérdéseket is feltenni az előadónak.

A TKP2021-NKTA-51 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a TKP2021-NKTA pályázati program finanszírozásában valósult meg.

Szerző: Dr. Teleki Bálint tanársegéd, NKE-ÁNTK Európa-tanulmányok Tanszék


Címkék: ÁNTK