Kiber-témákkal foglalkozó Nyári Egyetem zajlott a CASPA projekt keretében

„It was amazing!”, azaz magyarul: „Ez elképesztően jó volt!”. A dicséret akkor is jól esik, ha az történetesen a Budai Vár híres cukrászdájában elfogyasztott mákos rétesnek szól. Szerencsére a résztvevőktől érkező visszajelzések is nagyjából hasonló szavakkal fogalmazták meg az egy hetes Nyári Egyetemmel kapcsolatos összbenyomásokat, mint ami a „búcsú séta” során még megkóstolt cukrászati hungarikumoknak is kijárt.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2022. szeptember 12-16. között megrendezett Nyári Egyetem a három regionális partner, Magyarország, Észtország és Lengyelország együttműködésében folyó CASPA projekt egyik fontos mérföldköve volt. A CASPA rövidítéssel fémjelzett „Cyber Aware Students for Public Administration” ötlete a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Kutatóintézetének és az észt fővárosban működő neves műszaki egyetem, a TalTech kutatóitól származik. A projekt alapötlete, hogy a modern államigazgatás, az „e-kormányzat” jövendő működésének kulcsa az lesz, hogy a kormányzat, – a speciálisan képzett szakembergárda, valamint a közszférában dolgozók bevonásával – mennyire tudja garantálni az informatikai alapú rendszerek zavartalan, biztonságos működését, szem előtt tartva, hogy a „kiberbiztonság” össztársadalmi kérdés.

A CASPA projekt azt tűzte ki célul, hogy olyan újszerű (innovatív technológiákat, sőt úttörő pedagógiai koncepciókat felvonultató) képzési tervet, konkrét tananyagokat, és működő online oktatórendszert dolgozzon ki, amelyek képesek arra, hogy a specializált (mérnöki, informatikai, számítástechnikai) végzettséggel nem rendelkező leendő köztisztviselőket is eredményesen vértezzenek fel a korszerű „kibertudatosság” eszközkészletével. A projekt megvalósítására szövetkező konzorciumban a két említett egyetemhez csatlakozott a kiberbiztonság témáinak neves térségi kutatóbázisa, a lengyelországi Kosciuszko Intézet, valamint az online megoldásokat fejlesztő vállalkozás, a cyex.io is. A projekt előrehaladásával párhuzamosan erősödött az igény arra, hogy a lassan formát öltő tanterv, a megszülető újszerű tananyagok egy fajta „prototípus fázisban” megvalósuló minőségbiztosításon szembesüljenek a majdani felhasználók észrevételeivel, utólag felmerülő javaslataival. A végrehajtási tervben éppen erre a periódusra időzített Nyári Egyetem tulajdonképpen ezt a funkciót volt hivatott betölteni. Az elképzelés az volt, hogy a kész eredménytermék, a nem mérnök közigazgatási emberek kiberbiztonsági képzésére hatékony eszközt kínáló oktatóplatform egyes már elkészült elemeit valóságos diákok tesztelhessék. Az egyhetes CASPA Summer School alapvetően a projektben résztvevő (és a majdani felhasználói térséget reprezentáló) magyar, észt és lengyel hallgatókat várt komplex programjára.

A rendezvényt Dr. Varga Réka, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar dékánja nyitotta meg, mivel a projekt gondozása a Kar falai között történik. Megnyitó gondolataiban hangsúlyozta, hogy a XXI. században a kormányzás és közszolgálat új típusú ismeretek, szokatlan készségkészletek elsajátítását igényli. Dr. Kasper Ágnes (a TalTech projekt stábjának, egyben a projekt egészének vezetője) a kibertér biztonságának, a kibertér szabályainak átfogó kérdésiről tartott előadást. Külön tanóra keretében járta körül a kibertérrel kapcsolatos nemzetközi szabályozás aktuális kérdéseit, különös tekintettel az Európai Unió normatív szerepkörére. Dr. Nyáry Gábor a kibertér geopolitikájáról adott átfogó képet, majd lengyel kolleginájával, Ewelina Kasprzykkal (a lengyel projekt-kontingens vezetőjével) közösen mutatta be a digitális terek felbukkanó, emergens fenyegetéseit, a mesterséges intelligencia alkalmazásától egészen a világűr speciális veszélyformáiig. Dr. Molnár Dóra, a magyar CASPA-csapat képviseletében az európai nemzetek jellemző kiberbiztonsági stratégiáival ismertette meg a hallgatókat. A közösség szerepének hangsúlyozása állt Dr. Anna-Maria Osula, az észt projekt stáb tagjának előadásában, amely a multilaterális szabályozás elemeit boncolgatta. Később, dr. Nyáry Gáborral közös prezentációban ismertette meg a hallgatósággal a kiberdiplomácia fogalomrendszerét, működési mechanizmusait, nemzetközi keretrendszereit. Különösen kényes témát érintett a szintén észtországi kolléga, Dr. Pawan Dutt, aki a jogok (így a személyiségi jogok) érvényesülését vette szemügyre az internet világában. Szorosan kapcsolódott a problémakörhöz dr. Kasper Ágnes prezentációja a kiberbűnözés világáról. A program záró szakaszában került sor (az észt konzorciumi csapat tagjainak feldolgozásában) két immár gyakorlat-orientáltabb téma bemutatására. Dr. Maria Claudia Solarte a kibertér konfliktusainak kezeléséről tartott online (de a közönséget mégis megmozgató) prezentációt, míg Aleksi Kajander a krízismenedzselés finomságait villantotta fel, sok gyakorlati példán keresztül. A munkahetet dr. Berzsenyi Dániel, a cyex.io digitális cég képviselőjének előadása zárta, az épülő oktatási platform innovatív elemeinek bemutatásával.

Az esemény szakmai és operatív szervezését a konzorcium magyar tagja, a Ludovika Kiberbiztonsági Kutatóintézetének Dr. Nyáry Gábor által vezetett stábja végezte együttműködve az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Dékáni Hivatal Igazgatási Osztályának és Fejlesztési Osztályának munkatársaival. A programot értinő alapvető elképzelés az volt, hogy az intenzív munkát jelentő szakmai programok, előadások mellett csaknem ugyanolyan hangsúllyal jelenjenek meg a közösségépítő, kultúraközvetítő elemek is. Ilyen volt az Orczy tónál folytatott beszélgetés, a közös túra az Országházban, külön bejárva az Országgyűlés Könyvtárat is, vagy éppen a Budai Vár közös felfedezése, ahol alkalom nyílt a sétával egybekötött múzeumnézésre, valamint  az óváros kulturális, és persze kulináris értékeinek megismerésére.

 

Szöveg: Dr. Nyáry Gábor

Fotó: Szilágyi Dénes / Dr. Nyáry Gábor