NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Vezetőváltás az ÁNTK élén

2022. július 15-étől az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar élén Dr. Varga Réka veszi át a dékáni teendőket.

Varga Réka nemzetközi jogász, az NKE ÁNTK Nemzetközi Jogi Tanszékének docense, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docense, korábban az EJKK tudományos főmunkatársa. Megbízott oktatóként tanított a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen és a BCE Közigazgatástudományi Karán is. Az ELTE-n és Regensburgban folytatott tanulmányai után az ELTE Jogi Karán szerezte meg jogi diplomáját, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen védte meg doktori értekezését háborús bűncselekményekkel kapcsolatos nemzeti bíróságok előtti eljárások témakörében.

Szűkebb szakterülete a nemzetközi humanitárius jog és a nemzetközi büntetőjog. Tanított többek között a University of San Fransisco hazai kurzusain, a Saint Louis University-n, a brit Nemzetvédelmi Akadémián és a Cranfield Egyetemen, illetve az Osztrák Nemzetvédelmi Akadémián; előadott többek között az Amerikai Ügyvédi Kamara, az ENSZ, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, a REDRESS és az EBESZ által szervezett konferenciákon és képzéseken. Az európai katonai jogászoknak szóló Bécsi Nemzetközi Jogi Kurzus alapítója és társ-igazgatója. Tagja az Állandó Választottbíróságnak, az Institute of Humanitarian Law Sanremo-nak, korábban a Nemzetközi Tényfeltáró Bizottságnak (2017-2022) és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (2019-2020). Alapítása óta szerkesztője, szerkesztőbizottsági tagja a Hungarian Yearbook of International Law and European Law c. kötetnek.

Egyetemi munkája mellett széleskörű gyakorlati tapasztalatot szerzett a nemzetközi jog több területén is. A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának jogi tanácsadója, majd a Magyar Vöröskereszt Elnökének nemzetközi jogi tanácsadója volt. A Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Jogi Főosztályának vezetője, majd az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának főtitkára volt. 2020-tól kezdődően az igazságügyi miniszter nemzetközi jogi főtanácsadója. Részt vett és képviselte a magyar álláspontot az EU, ET, ENSZ nemzetközi jogi fórumain, széleskörű multilaterális diplomáciai és tárgyalási tapasztalattal rendelkezik.

Dr. Varga Réka az ÁNTK élén Dr. Kristó Katalin egyetemi docenst váltja, aki megbízott dékánként alázattal, felelősséggel, elköteleződéssel és nagy szakmai felkészültséggel végezte a rábízott feladatot. Dr. Kristó Katalin dékáni megbízását követően ismét dékáni hivatalvezetőként folytatja munkáját.